Асоціація випускників

Новини


Запрошуємо на черговий з’їзд

Правління Асоціації випускників факультету встановило дату чергового з’їзду Асоціації – 6 жовтня.

У цей суботній день випускники факультету обговорять свої взаємостосунки, стосунки з факультетом, ряд інших важливих речей. Тай сама зустріч, як показує досвід, для колишніх студентів буде цікавою.

Потрібна допомога

Випускник факультету, а тепер актор театру ім. М. Заньковецької Олесь Федорченко потрапив у аварію. Стан його важкий: хлопцеві ампутували ногу, у нього декілька переломів. Наразі він перебуває у штучній комі.

Очевидно, що лікування буде тривалим і вартісним. Очевидно також, що хлопцеві потрібна допомога. Тому правління Асоціації випускників факультету звертається до членів Асоціації та всіх випускників з проханням надати допомогу постраждалому.

Рахунок приватбанківської картки дружини Олеся Марії:
5168 7554 2462 0785


Черговий з’їзд

21 жовтня відбувся з’їзд Асоціації випускників факультету журналістики.

Дивно, однак на з’їзд прибуло всього 17 чоловік.  Голова правління Ігор Лубкович у зв’язку з цим поставив на голосування два питання: або припинити діяльність Асоціації за непотрібністю, або ж змінити голову правління. Учасники з’їзду не підтримали жодної з них, однак…

У ході дискусії Йосип Бурчо (Одеса), Володимир Хрущак (Львів), Ігор Берчак (Львів) говорили про те, що слід активізувати спілкування з випускниками, пояснити їм важливість участі у Асоціації. Проректор університету, член Асоціації і Голова Правління Асоціації випускників Львівського університету Мар’ян  Лозинський у своєму виступі, окрім іншого,  згадав викладачів, які нас вчили.

Василь Лизанчук  (завідувач кафедри, професор факультету журналістики) наголосив на необхідності підтримувати активні зв’язки зі Спілкою журналістики.

Володимир Барна (Тернопіль) наголосив на необхідності (згідно зі статутом Асоціації) створювати реґіональні відділення Асоціації (думка була взята до уваги, а в понеділок Володимир доповів, що у Тернопільській області він таке відділення створив).

На з’їзді йшлося також про необхідність створення відповідної сторінки у фейсбуку, про підготовку енциклопедії факультету та книжки «100 видатних випускників факультету».


Керівні органи асоціації

Правління асоціації

Ігор Лубкович – голова правління lubkovyc@ukr.net

Михайло Батіг – керівник групи старійшин (закінчили факультет 30 і більше років тому)  batmi@ukr.net

Богдан Балковий – керівник групи достойників (20-29 років) bbi@wz.lviv.ua

Юліанна Кандя – керівник групи фахівців (10-19 років)  kandya@yandex.ru

Христина Горобець – керівник групи молоді (5-9 років)  1504km@gmail.com

Оксана Маруняк – керівник групи молодняка (до 5 років) super.ksenka@gmail.com.

Василь Пилип’юк – голова опікунської ради svitloitin@gmail.com

Михайло Присяжний –  голова ревізійної комісії  journft@franko.lviv.ua

 

 

Довідка:

       Членом Асоціації може бути випускник, або викладач факультету, який визнає статут, Кодекс честі члена Асоціації та сплачує членські

 


 

КОДЕКС ЧЕСТI ЧЛЕНА АСОЦIАЦІЇ

 

Член Асоцiацiї визнає, всiляко пiдтримує i примножує добре iм’я факультету, його значення у становленнi i розвитку сучасної української журналістики.

Головний обов’язок члена Асоцiацiї у професiйнiй журналiстськiй роботi сприяти забезпеченню громадян оперативною та об’єктивною iнформацiєю. Член Асоцiацiї у своїх публiкацiях уникає неповноти або неточностi iнформацiї, якi могли б завдати моральної шкоди честi та гiдностi людини. Член Асоцiацiї поважає осiб, якi надають йому iнформацiю, не розголошує її джерел, за винятком вимоги суду.

Моральний обов’язок члена Асоцiацiї – пiдтримувати кopeктнi стосунки з колегами по Асоцiацiї та iншими професiйними журналiстами, допомагати їм у вирiшеннi професiйних проблем, виявляти солiдарнiсть з ними, коли вони зазнають утискiв та гонiнь, а також допомагати у фаховому становленні молодих журналістів, зокрема студентів альма-матер.

Звання члена Асоцiацiї нecумісне з:

∙  пiдготовкою для ЗМI брехливої iнформацiї;

∙  з одержанням платнi за поширення такої iнформацiї, або за приховування достовiрної;

∙  образою нацiональних, расових, етичних та релiгiйних поглядiв i почуттiв людей, пiдтримкою екстремiзму та тероризму;

∙  частковим чи повним привласненням чужих текстів, думок і творів, матеріалів.

Якщо ж член Асоцiацiї не зумисне оприлюднює неправдиву iнформацiю, в якiй перекрученi факти або ж завдано образ людинi, він зобов’язується у тому ж ЗМI визнати свою провину шляхом вибачення i виправлення помилок.

∙  сприяти змiцненню авторитету Асоцiацiї та факультету;

∙  виконувати рiшення та розпорядження opraнів управлiння Асоцiацiї, прийнятi у межах їх компетенцiї;

∙  не завдавати шкоди авторитету та майну Асоцiацiї;

Припинення членства в Асоцiацiї здiйснюється:

∙ за iнiцiативою члена на пiдставi письмової заяви;

∙ за iнiцiативою Правлiння Асоцiацiї, якщо дiяльнiсть членiв визнана такою, що суперечить Статуту Асоцiацiї, або шкодить Асоцiацiї чи ії авторитету, а також у випадку порушення ним Кодексу честi члена Асоцiацiї.

Члени Асоцiацiї не мають права вимагати повернення внесків, майна та iнших цiнностей, що переданi Асоцiацiї для здiйснення статутних цiлей та завдань, крім тих, що переданi тимчасово в користування, оренду, в якостi позики тощо.

р/р Асоціації в Ощадбанку 26003301268151   МФО 325796    ЗКПО 35775491