Персонал

Деканат

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїАЛЬОХІНА Наталія Георгіївнаметодист 1 категорії
методист 1 категоріїВIЙТОВИЧ Тетяна Якимiвнаметодист 1 категорії
секретарВЛАСЮК Iрина Михайлiвнасекретар

Кафедра зарубiжної преси та iнформацiї

завідувач, професор (сумісник)ЛОСЬ Йосип Дмитровичзавідувач, професор (сумісник)
професорЖИТАРЮК Мар'ян Георгійовичпрофесор
доцентКВАСНИЦЯ Ольга Юріївнадоцент
доцентЛИЛЬО Тарас Ярославовичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Юрій Ігоровичдоцент
доцентХОМЕНКО Тетяна Миколаївндоцент
асистентБАЛДА Тарас Романовичасистент
асистентДАВИДЧАК Христина Миронівнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Андрій Петровичасистент
асистент (сумісник)ПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент (сумісник)
асистентРАШКЕВИЧ Микола Миколайовичасистент
старший лаборантФІАЛКОВИЧ Ярослава Пилипівнастарший лаборант

Кафедра мови засобiв масової iнформації

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцентЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
лаборантДІДУХ Наталя Іванівналаборант

Кафедра нових медiй

завідувачПОТЯТИНИК Борис Володимировичзавідувач
доцентГАБОР Наталiя Богданiвнадоцент
доцентЗАЛIЗНЯК Юрiй Богдановичдоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
доцентПАВЛЮК Людмила Степанівнадоцент
асистентАЛЕКСАНДРОВ Павло Миколайовичасистент
асистентЖАБ'ЮК Світлана Юріївнаасистент
асистентЛАВРИШ Юліана Степанівнаасистент
асистентЛУЦЬ Юлія Михайлівнаасистент
асистентПАВЛІЧЕНКО Тетяна Юріївнаасистент
асистентПОГРАНИЧНА Зоряна Валеріївнаасистент
асистентПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент

Кафедра радiомовлення i телебачення

завідувачЛИЗАНЧУК Василь Васильовичзавідувач
професорСЕРБЕНСЬКА Олександра Антонівнапрофесор
доцентБІЛОУС Оксана Михайлівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
асистентБОРИС Леся Романівнаасистент
асистентДВОРЯНИН Парасковія Ярославівнаасистент
асистентКАЛИНІВ Андрій Любомировичасистент
асистентМИХАЙЛИЧЕНКО Наталія Євгенівнаасистент
асистент (сумісник)ТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичасистент (сумісник)
старший лаборантШИЙКА Марія Василівнастарший лаборант

Кафедра теорії і практики журналістики

завідувачПРИСЯЖНИЙ Михайло Павловичзавідувач
професор (сумісник)КРУПСЬКИЙ Іван Васильовичпрофесор (сумісник)
професорЛОЗИНСЬКИЙ Мар’ян Володимировичпрофесор
доцентВАСЬКІВСЬКИЙ Юрій Петровичдоцент
доцентДМИТРОВСЬКИЙ Зенон Євгеновичдоцент
доцентЛУБКОВИЧ Ігор Маркіяновичдоцент
доцентРУДИК Мирослава Степанівнадоцент
доцентСКЛЕНАР Ігор Михайловичдоцент
доцентТИХОЛОЗ Богдан Сергійовичдоцент
доцентШАЙДА Наталія Костянтинівнадоцент
асистентВИТВИЦЬКА Юлія Несторівнаасистент
асистентВОЙТОВИЧ Наталія Олегівнаасистент
асистентГАДЬО Наталія Романівнаасистент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентМІЩЕНКО Максим Володимировичасистент
асистентНІРОНОВИЧ Ірина Іванівнаасистент
асистентПИКУС Іван Олексійовичасистент
асистентТУРКЕВИЧ Катерина Прокопівнаасистент
асистентЯЦИКОВИЧ Юлія Олегівнаасистент
старший лаборантБЕРДАК Христина Михайлівнастарший лаборант

Кафедра української преси

завідувачКОСТЬ Степан Андрійовичзавідувач
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцент (сумісник)ОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент (сумісник)
доцентПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСАЛО Іван Андрійовичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентТРОФИМУК Мирослав Степановичдоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнаасистент
асистентГОЦУР Оксана Іванівнаасистент
асистентПОДЕДВОРНИЙ Тарас Володимировичасистент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

Лабораторія журналiстської майстерностi

завідувачПАВЛИЩЕ Iрина Михайлiвназавідувач
інженер (сумісник)ПИКУС Іван Олексійовичінженер (сумісник)
старший лаборантКОЛЕСНIКОВА Галина Iванiвнастарший лаборант

Лабораторія навчальної телерадiостудiї