Персонал

Деканат

в.о. деканаКРУПСЬКИЙ Іван Васильовичв.о. декана
заступник деканаОНУФРІВ Соломія Тарасівназаступник декана
заступник деканаТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїАЛЬОХІНА Наталія Георгіївнаметодист 1 категорії
секретарВЛАСЮК Iрина Михайлiвнасекретар

Кафедра зарубiжної преси та iнформацiї

завідувач, професор (сумісник)ЛОСЬ Йосип Дмитровичзавідувач, професор (сумісник)
професорЖИТАРЮК Мар'ян Георгійовичпрофесор
доцентКВАСНИЦЯ Ольга Юріївнадоцент
доцентЛИЛЬО Тарас Ярославовичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Юрій Ігоровичдоцент
доцентХОМЕНКО Тетяна Миколаївндоцент
доцентШКРАБ’ЮК Петро Васильовичдоцент
асистентБАЛДА Тарас Романовичасистент
асистентДАВИДЧАК Христина Миронівнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Андрій Петровичасистент
асистент (сумісник)ПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент (сумісник)
асистентРАШКЕВИЧ Микола Миколайовичасистент
старший лаборантФІАЛКОВИЧ Ярослава Пилипівнастарший лаборант

Кафедра мови засобiв масової iнформації

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентДРАГАН-ІВАНЕЦЬ Наталія Василівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцентМ'ЯСНЯНКІНА Любов Іванівнадоцент
доцентЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентЛИЛЬО Галина Іванівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
старший лаборантМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичстарший лаборант

Кафедра нових медiй

завідувачПОТЯТИНИК Борис Володимировичзавідувач
доцентГАБОР Наталiя Богданiвнадоцент
доцентЗАЛIЗНЯК Юрiй Богдановичдоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
доцентПАВЛЮК Людмила Степанівнадоцент
асистентАЛЕКСАНДРОВ Павло Миколайовичасистент
асистентЖАБ'ЮК Світлана Юріївнаасистент
асистентЛАВРИШ Юліана Степанівнаасистент
асистентЛУЦЬ Юлія Михайлівнаасистент
асистентПАВЛІЧЕНКО Тетяна Юріївнаасистент
асистентПОГРАНИЧНА Зоряна Валеріївнаасистент
асистентПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент

Кафедра радiомовлення i телебачення

завідувачЛИЗАНЧУК Василь Васильовичзавідувач
професорСЕРБЕНСЬКА Олександра Антонівнапрофесор
доцентБІЛОУС Оксана Михайлівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
асистентБОРИС Леся Романівнаасистент
асистентДВОРЯНИН Парасковія Ярославівнаасистент
асистентКАЛИНІВ Андрій Любомировичасистент
асистентКУЗЬМІНЧУК Тетяна Олександрівнаасистент
асистентМИХАЙЛИЧЕНКО Наталія Євгенівнаасистент
асистент (сумісник)ТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичасистент (сумісник)

Кафедра теорії і практики журналістики

професор (сумісник)КРУПСЬКИЙ Іван Васильовичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВСЬКИЙ Юрій Петровичдоцент
доцентДМИТРОВСЬКИЙ Зенон Євгеновичдоцент
доцентЛОЗИНСЬКИЙ Мар’ян Володимировичдоцент
доцентЛУБКОВИЧ Ігор Маркіяновичдоцент
доцентПРИСЯЖНИЙ Михайло Павловичдоцент
доцентРУДИК Мирослава Степанівнадоцент
доцентСКЛЕНАР Ігор Михайловичдоцент
доцентТИХОЛОЗ Богдан Сергійовичдоцент
доцентШАЙДА Наталія Костянтинівнадоцент
асистентВИТВИЦЬКА Юлія Несторівнаасистент
асистентВОЙТОВИЧ Наталія Олегівнаасистент
асистентГАДЬО Наталія Романівнаасистент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентМАЄВСЬКИЙ Орест Богдановичасистент
асистентМІЩЕНКО Максим Володимировичасистент
асистентНІРОНОВИЧ Ірина Іванівнаасистент
асистентПИКУС Іван Олексійовичасистент
асистентСКЛЯРЕНКО Євген Олександровичасистент
асистентТУРКЕВИЧ Катерина Прокопівнаасистент
асистентЯЦИКОВИЧ Юлія Олегівнаасистент
старший лаборантБЕРДАК Христина Михайлівнастарший лаборант

Кафедра української преси

завідувачКОСТЬ Степан Андрійовичзавідувач
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцент (сумісник)ОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент (сумісник)
доцентПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСАЛО Іван Андрійовичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентТРОФИМУК Мирослав Степановичдоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнаасистент
асистентГОЦУР Оксана Іванівнаасистент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

Лабораторія журналiстської майстерностi

завідувачПАВЛИЩЕ Iрина Михайлiвназавідувач
інженер (сумісник)ПИКУС Іван Олексійовичінженер (сумісник)
старший лаборантКОЛЕСНIКОВА Галина Iванiвнастарший лаборант
лаборантДЕМКО Любов Михайлівналаборант
оператор-програмістПРОЦЮК Христина Володимирівнаоператор-програміст

Лабораторія мультимедії

старший лаборантЦИБУХ Руслана Михайлвнастарший лаборант

Лабораторія навчальної телерадiостудiї

завідувачПАВЛИК Мар'ян Тарасовичзавідувач