Персонал

Деканат

в.о. деканаЯЦЕНКО Андрій Миколайовичв.о. декана
заступник деканаТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичзаступник декана

Секретаріат деканату

інспекторАЛЬОХІНА Наталія Георгіївнаінспектор
секретарВЛАСЮК Iрина Михайлiвнасекретар

Кафедра зарубiжної преси та iнформацiї

завідувач, професор (сумісник)ЛОСЬ Йосип Дмитровичзавідувач, професор (сумісник)
професорЖИТАРЮК Мар'ян Георгійовичпрофесор
доцентКВАСНИЦЯ Ольга Юріївнадоцент
доцентЛИЛЬО Тарас Ярославовичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Юрій Ігоровичдоцент
доцентХОМЕНКО Тетяна Миколаївндоцент
доцентШКРАБ’ЮК Петро Васильовичдоцент
асистентБАЛДА Тарас Романовичасистент
асистентДАВИДЧАК Христина Миронівнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Андрій Петровичасистент
асистентПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент
асистентРАШКЕВИЧ Микола Миколайовичасистент
старший лаборантФІАЛКОВИЧ Ярослава Пилипівнастарший лаборант

Кафедра мови засобiв масової iнформації

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцентМ'ЯСНЯНКІНА Любов Іванівнадоцент
доцентПАВЛЮК Людмила Степанівнадоцент
доцент (сумісник)ЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент (сумісник)
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентБУРИЧ Леся Адамівнаасистент
асистентДРАГАН-ІВАНЕЦЬ Наталія Василівнаасистент
асистентЛИЛЬО Галина Іванівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
старший лаборантМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичстарший лаборант

Кафедра нових медiй

завідувачПОТЯТИНИК Борис Володимировичзавідувач
доцентГАБОР Наталiя Богданiвнадоцент
доцентЗАЛIЗНЯК Юрiй Богдановичдоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
асистентЖАБ'ЮК Світлана Юріївнаасистент
асистентЛАВРИШ Юліана Степанівнаасистент
асистентПАЛІЙЧУК Антоніна Валеріївнаасистент
асистентЩУР Ольга Мар'янiвнаасистент
лаборантПАВЛІЧЕНКО Тетяна Юріївналаборант

Кафедра радiомовлення i телебачення

завідувачЛИЗАНЧУК Василь Васильовичзавідувач
професорСЕРБЕНСЬКА Олександра Антонівнапрофесор
доцентБІЛОУС Оксана Михайлівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
асистентБОРИС Леся Романівнаасистент
асистентДВОРЯНИН Парасковія Ярославівнаасистент
асистентКАЛИНІВ Андрій Любомировичасистент
асистентКУЗЬМІНЧУК Тетяна Олександрівнаасистент
асистентМИХАЙЛИЧЕНКО Наталія Євгенівнаасистент
асистент (сумісник)ТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичасистент (сумісник)

Кафедра теорії і практики журналістики

завідувач, професор (сумісник)КРУПСЬКИЙ Іван Васильовичзавідувач, професор (сумісник)
доцентВАСЬКІВСЬКИЙ Юрій Петровичдоцент
доцентДМИТРОВСЬКИЙ Зенон Євгеновичдоцент
доцентЛОЗИНСЬКИЙ Мар’ян Володимировичдоцент
доцентЛУБКОВИЧ Ігор Маркіяновичдоцент
доцентПРИСЯЖНИЙ Михайло Павловичдоцент
доцентРУДИК Мирослава Степанівнадоцент
доцентСКЛЕНАР Ігор Михайловичдоцент
доцентТИХОЛОЗ Богдан Сергійовичдоцент
доцентШАЙДА Наталія Костянтинівнадоцент
асистентВИТВИЦЬКА Юлія Несторівнаасистент
асистентВОЙТОВИЧ Наталія Олегівнаасистент
асистентГАДЬО Наталія Романівнаасистент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентМАЄВСЬКИЙ Орест Богдановичасистент
асистентМІЩЕНКО Максим Володимировичасистент
асистентНІРОНОВИЧ Ірина Іванівнаасистент
асистентПИКУС Іван Олексійовичасистент
асистентСКЛЯРЕНКО Євген Олександровичасистент
асистентТУРКЕВИЧ Катерина Прокопівнаасистент
асистентЯЦИКОВИЧ Юлія Олегівнаасистент
старший лаборантБЕРДАК Христина Михайлівнастарший лаборант

Кафедра української преси

завідувачКОСТЬ Степан Андрійовичзавідувач
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцентОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент
доцентПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСАЛО Іван Андрійовичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентТРОФИМУК Мирослав Степановичдоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнаасистент
асистентГОЦУР Оксана Іванівнаасистент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

Лабораторія журналiстської майстерностi

завідувачПАВЛИЩЕ Iрина Михайлiвназавідувач
інженер (сумісник)ПИКУС Іван Олексійовичінженер (сумісник)
інженерРОНДЯК Ірина Володимирівнаінженер
старший лаборантКОЛЕСНIКОВА Галина Iванiвнастарший лаборант
лаборантДЕМКО Любов Михайлівналаборант
лаборантКОЦАРЕНКО Олександр Максимовичлаборант

Лабораторія мультимедії

старший лаборантЦИБУХ Руслана Михайлвнастарший лаборант

Лабораторія навчальної телерадiостудiї

завідувачПАВЛИК Мар'ян Тарасовичзавідувач