Магістр

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 06 “Журналістика”

Захист магістерських робіт

Список студентів і розклад захисту магістерських робіт (грудень 2018 року)