Для вступників до магістратури

Правила прийому до магістратури у 2018 році

Спеціальність 061 Журналістика
Факультет Журналістики
Ліцензований обсяг, осіб 110 (денна форма навчання)

50 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2017/2018 н.р., осіб
Перелік конкурсних предметів для вступу у 2018 році 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

(Український центр оцінювання якості освіти)

 

2. Фахове вступне випробування

journ_mag-program
journ_mag-test1
journ_mag-test2
journ_mag-test3

⃰ Додаткове фахове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце у 2018 році   —
Прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2018 році   —
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2017 році, грн. 16509 (денна форма навчання)
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2017 році, грн. 11556 (заочна форма навчання)

 

 

II

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань;

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови Початок реєстрації 14 травня
Закінчення реєстрації до 18:00 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 14 травня –

31 травня

Прийом заяв та документів для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Початок прийому 02 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі вступних іспитів 09 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня
Термін проведення основної сесії єдиного вступного іспиту 11 липня
Відповідні вступні іспити в Університеті у випадках, визначених Розділом VIII цих Правил 11 липня
Термін проведення фахових вступних випробувань 27 липня –

29 липня

Термін проведення додаткової сесії єдиного вступного іспиту визначається УЦОЯО
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня
Виконання вступниками вимог Правил прийому до зарахування
(подання оригіналів документів)
до 18:00 18 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням до 12:00 20 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб до 22 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил до 28 серпня
Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, із використанням результатів єдиного вступного випробування 01 вересня –

30 листопада

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

  • результати єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
  • результати фахового вступного випробування.

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсний бал розраховують за формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, де

П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (до 20 балів).

 

 

УВАГА! Уся додаткова  інформація про вступну кампанію до магістратури у 2018 році за такими посиланнями:

http://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/admission-requirements-for-the-specialist-and-master-degree/

(сайт Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка)

http://journ.lnu.edu.ua

(сайт факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка)

 

Основні положення правил прийому до ЛНУ:

http://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission-2018/

Вступна компанія ЛНУ:

admission.lnu.edu.ua

ЛНУ в інформаційній системі “Конкурс”:

www.vstup.info

УЦОЯО 

testportal.gov.ua

ЛРЦОЯО 

www.lvtest.org.ua

 

Зразки тестів