Кафедра нових медiй

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Дата створення: 1 лютого 2012 року на факультеті журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

Історія: кафедра спрямувала свою навчальну та наукову діяльність на підготовку магістрів спеціалізації “Інтрернет-журналістика”. Це пов’язано з тим, що інтернет-журналістика має низку технологічних відмінностей від традиційних ЗМІ, які виявляються на етапах збору інформації, підготовки і подачі матеріалів (мультимедійність, інтерактивність, персоналізація тощо).

Власне завдання кафедри нових медій і полягає в тому, щоб забезпечити навчальних процес, спрямований на вміння студентів готувати мультимедійні матерали. Таким чином, освітній спектр роботи кафедри інтернет-журналістики доволі широкий: від методики роботи інтернет-журналіста до інтернет-реклами.
Напрями роботи: викладання на факультеті журналістики дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра “Вступ до інтернет-журналістики”, “Комп’ютерна графіка в мас-медіа”, “Соціальні комунікації”, “Мультимедійні технології”, “Медіакритика”; викладання дисциплін за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста і магістра “Прикладні соціально-комунікаційні технології”, спецкурсів магістерської спеціалізації “Нові медії” ( дисципліни за вибором студента, дисципліни спеціалізацій “Журналістська майстерність”); проведення наукових досліджень та підготовку аспірантів за спеціальністю “Соціальні комунікації”.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 18.00

Контакти: вул. Генерала Чупринки, 49, корпус факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, 1 поверх, ауд.109. Тел. 239-44-84

Співробітники

завідувачПОТЯТИНИК Борис Володимировичзавідувач
доцентГАБОР Наталiя Богданiвнадоцент
доцентЗАЛIЗНЯК Юрiй Богдановичдоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
асистентЖАБ'ЮК Світлана Юріївнаасистент
асистентЛАВРИШ Юліана Степанівнаасистент
асистентПАЛІЙЧУК Антоніна Валеріївнаасистент
асистентЩУР Ольга Мар'янiвнаасистент
лаборантПАВЛІЧЕНКО Тетяна Юріївналаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Часопис “Медіакритика” – кафедра нових медій спільно з Інститутом екології масової інформації (за ред. Доц. Габор Н.Б.);
Практичний посібник “Залізна правда наживо” – доц. Залізняк Ю.Б.
Колективна монографія “Нові медіа в традиційному комунікативному контексті” – за ред. проф. Потятиника Б.В.

Дослідження

Наукова робота кафедри концентрується на таких трьох напрямах, які вирізняють її на дослідницькій мапі українських вишів:
каритика нових медій;
метадослідження нових медій ( вивчення та узагальнення дослідницьких процесів у сфері нових медій в україні та порівняння їх з аналогічними закордонними дослідженнями);
вивчення соціальних мереж ті їх ролі в сучасній журналістиці.
Кафедра проводить дослідження за темою в межах робочого часу “Проблеми інформаційної політики в нових медіях”.

Про науково-методичний семінар на кафедрі нових медій

04.04.2018 | 20:00

Інтернет-журналістика й правове регулювання: про проблеми та перспективи у дискусії на кафедрі нових медій
28 березня на кафедрі нових медій відбувся науково-методичний семінар, присвячений правовим аспектам веб-журналістики в Україні. Доповідачкою з теми була асистент кафедри Юлія Луць, яка окреслила чільні  проблеми в системі юридичних прав та захисту журналістів, що працюють з онлайн-ресурсами.
Серед питань, що спричинили дискусію між викладачами – необхідність чи недоречність у врегулюванні медійної діяльності в інтернет-просторі, закономірність обмеження роботи інтернет-ресурсів, що фпублікують недостовірну інформацію, новели до чинних медіа-законів...

Читати »