Бурич Леся Адамівна

Посада: асистент кафедри мови засобiв масової iнформації

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Наукові інтереси

Колумністика, нові слова у медійному лексиконі

Публікації

1. Гурч Л. А. Причини використання іншомовних слів у теле- та радіотекстах: соціолінгвістичний аспект / Л. А. Гурч // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 221–226.
2. Гурч Л. А. Поліваріантність запозичень у медіатекстах: проблеми нормування та кодифікації / Л. А. Гурч // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 35. – С. 316–323.
3. Гурч Л. А. Неологізація сучасного медіатексту: бар’єри та активізатори перцептивності / Л. А. Гурч // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2013. — Т. 53. — Жовт.—груд.. — С. 56–59. (у співавторстві)
4. Гурч Л. А. Комунікативно-функціональний потенціал сленгізмів у журналістському тексті / Л. А. Гурч // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2013 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 30–32.
5. Гурч Л. А. Феномен сучасної колумністики: дефінітивний підхід / Л. А. Гурч // Теле- та радіожурналістика. – 2014. – Вип. 13. – С. 56–63.
6. Гурч Л. А. Вербалізація суб’єктивізму в колумністиці Юрія Макарова / Л. А. Гурч // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, II (4), Issue: 23, 2014. – P. 101–104.
7. Гурч Л. А. Критерії ідентифікації авторської колонки в українському медіапросторі / Л. Гурч // Держава та регіони. Сер. : Соціальні комунікації. – 2014. – № 1–2. – С. 60–64.
8. Гурч Л. А. Діалогізація авторської колонки як модель взаємодії з читачами [Електронний ресурс] / Л. А. Гурч // Вісник Львівського університету. – 2014. – Вип. 39. – С. 619–627. – Режим доступу : http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk39/Visnyk_39.pdf.
9. Гурч Л. А. Комунікативні параметри колумністики / Л. А. Гурч // Збірник центру наукових публікацій: «ІІ Літні наукові читання»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2014. – С. 121–124.
10. Гурч Л. А. Формально-змістові домінанти колумністики Юрія Макарова / Л. А. Гурч // Медіапростір : збірник наукових статей із соціальних комунікацій. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 7. – С. 62–68.

Біографія

Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики (2010).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!