Кость Степан Андрійович

Посада: завідувач кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Stepan.Kost@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

С.А.Кость автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них такі монографії і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти та науки України:

 1. Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.): Зб. текстів. – Львів, 1994. – 526 с.
  2. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1998. – 356 с.
  3. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина перша). – Львів, 2002. – 422 с. (у співавтор.)
  4. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина друга). – Львів, 2002. – 217 с.
  5. Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. 1954-2004 (Бібліографічний покажчик). – Львів, 2002. – 182 с.
  6. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів, 2006. – 514 с.
  7. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша): Навч.посібник. – Львів, 2008. – 264 с.
  8. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація): Навч. посібн. – Львів, 2008. – 272 с.

Біографія

Кость Степан Андрійович

працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 1974 року. Протягом цього часу він перебував на посадах: асистента (1974-1988), доцента (1988-2007), завідувача кафедри української преси (з 2003), професора (з 2008). У 1994-1996 рр. був заступником декана ф-ту журналістики.

1982 року С.А.Кость захистив кандидатську дисертацію на тему «Газета і пропаганда радянського способу життя (Питання методології: методика, ефективність».

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!