М'яснянкіна Любов Іванівна

Посада: доцент кафедри мови засобiв масової iнформації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Наукові інтереси

Досліджує структурно-семантичні особливості рекламного дискурсу, своєрідність семантики слова у газетному тексті.
Ключові слова: рекламний дискурс, семантика газетного тексту.

Курси

Публікації

1.М’яснянкіна Л.І. Типи міжфразового зв’язку між частинами рекламного тексту/Л.І.М’яснянкіна//Стиль і текст: наук. зб./За ред. В.В.Різуна: Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.– К., 2013.– Вип.13.- С.49-56
2. М’яснянкіна Л. І. Структурні типи слоганів у телевізійній рекламі / Л. І. М’яснянкіна // Теле- та радіожурналістика. – 2012. – Вип. 11. – С. 152–158.
3. М’яснянкіна Л. І. Категорія авторитету в рекламному тексті / Л. І. М’яснянкіна // Вісник Львів. ун-ту. Сер. журн. – 2011.– Вип. 34. – С. 284–290.
4. М’яснянкіна Л. І. Вербальні інформація в телевізійній рекламі / Л. І. М’яснянкіна // Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 293–260.
5. М’яснянкіна Л. І. Мовні засоби емоційних стратегій в українському рекламному дискурсі / Л. І. М’яснянкіна // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Філол. науки. – Кам’янець-Подільський : ПП „Медобори-2006”, 2011. – Вип. 25. – С. 294–297.
6. М’яснянкіна Л. І. Оцінність як лігвістична категорія й особливості її прояву у рекламному тексті // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 155–160.
7. М’яснянкіна Л. І. Термінологічна лексика в сучасному українському дискурсі //Українська мова серед інших слов’янських мов: етнологічні та граматичні параметри. Зб. статей Міжнародної наукової конференції. Кривий Ріг: вид-во КДПУ, 2009. – С. 127–132.
8. М’яснянкіна Л. І. Мовні засоби актуалізації рекламного заголовка // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного недійного простору. – Тернопіль, 2008. – С. 183–187.
9. М’яснянкіна Л. І. Функції складних речень у тексті реклами // Мас-медіа та демократизація світу. Зб. статей Міжнародної наук.-практ. конференції. – К., 2008. – С. 241–246.
10. М’яснянкіна Л. І. Застосування принципів класичної риторики в рекламних текстах // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки. Зб. наук. праць за матеріалами наукового семінару. – Львів, 2007. – С. 229–239.
11. М’яснянкіна Л. І. Ключові слова в друкованій рекламі // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С. 206–210.
12. М’яснянкіна Л. І. Семантична своєрідність порівнянь М. О. Шолохова (предмет порівняння) // Ритми сучасної філології. Зб. наук. статей. – Львів, 2007. – С. 230–244.
13. М’яснянкіна Л. І. Образність журналістського тексту // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри української преси і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 236–238.
14. М’яснянкіна Л. І. Порівняння як лінгвістична категорія // Українознавець. – Вип. 1. – Львів, 2006. – С. 86–92.
15. М’яснянкіна Л. І. Проблема класифікації порівнянь в сучасній лінгвістиці // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – 2006. – Вип. 29. – С. 106–112.
16. М’яснянкіна Л. І. Стилістичне використання епітетів у газетній рекламі // Українська періодика: історія і сучасність. Доп. та повідомлення дев’ятої Всеукраїнської науково-теорет. конференції. – Львів, 2005. – С. 487–490.

Біографія

Народилася 17 липня 1955 року у Львові.
1979 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
2002 захистила кандидатську дисертацію, присвячену особливостям ідіостилю М.О.Шолохова.
З 1980 року працює викладачем на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка; спершу асистентом, а з 2002 року й досі доцентом кафедри мови засобів масової інформації (впродовж деякого часу кафедра мала назву стилістики і редагування).
Є автором багатьох наукових праць, присвячених мовним особливостям художнього і публіцистичного стилів, структурно-семантичним особливостям рекламного тексту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!