Потятиник Борис Володимирович

Посада: завідувач кафедри нових медiй

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Наукові інтереси

Медіа-критика, медіа-філософія, інтернет-комунікації

Курси

Публікації

Вибрані наукові публікації, монографії:

 • Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. – Львів, 1996. – 296 с.
 • Екологія ноосфери. Львів, Світ. 1997. 144 с.
 • Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004.-312 с.

Тексти лекцій та навчальні посібники:

 • Тоталітарна журналістика. Львів,1992. 80 с.(5 друк арк.).
 • Чотири теорії преси і українська журналістика. – Львів: ЛДУ. 1993. 16 с.(1 друк.арк.).
 • Соціологія масових комунікацій. Навчальна програма вибіркового курсу магістерської програми із соціології. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. 2002. 30 с.
 • Новітні електронні ЗМІ: Тези лекцій. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2004. 24 с.
 • Медіа-освіта. Тези лекцій. Львів: ЛНУ. 2006. 32 с.

Біографія

Потятиник Борис Володимирович

професор, доктор філологічних наук,
Завідувач кафедри нових медій,

голова редколегії «Вісника Львівського університету. Серія «Журналістика»;
голова редколегії часопису «МедіаКритика»
член редколегії міжнародного журналу “Exploration in Media Ecology”

 

Коротка біографічна довідка:

 • Дата народження: 1 листопада 1959 р.
 • Шкільні роки – м. Коломия, Івано-Франківської обл.;
 • 1977-1982 – факультет журналістики ЛДУ імені І.Франка;
 • 1982-1988 – редакції районних та обласних газет Івано-Франківської обл.;
 • З 1988 – працює в ЛНУ ім. І.Франка (асистент, доцент, з 2001 р. на посаді професора)
 • 1991 – кандидат філологічних наук (журналістика);
 • 1993-94 – заступник декана факультету журналістики, 1996-1997 – в.о. декана,
 • 1997 – доктор філологічних наук (журналістика)

Основні лекційні дисципліни:

Медіакритика
Вступ до інтернет-журналістики
Критика нових медій

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!