Романчук Олег Костянтинович

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-92

Електронна пошта: Oleh.Romanchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інформаційні війни, проблеми мови та культури, політична та воєнна історія України, політична журналістика, публіцистика

Курси

Публікації

1. Романчук О. К. Озирнутися в майбутнє : полемічні роздуми / О. К. Романчук. – Львів: Каменяр, 1989. – 62 с.
2. Романчук О. К. Ультиматум : хроніка одного конфлікту між Раднаркомом РРФСР і Центральною Радою / О. К. Романчук. – К.: Знання, 1990. – 64 с.
3. Романчук О. К. На порозі Надцивілізації: соціал. прогноз. та футурологія / В. Л. Кузьменко. – Львів: Світ, 1991. – 216 с.
4. Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці / упоряд. і передмова О. К. Романчука. – Львів : Меморіал, 1992. – 544 с.
5. Романчук О. К. На порозі Надцивілізації: соціал. прогноз. та футурологія / В. Л. Кузьменко. – Львів: Універсум, 2001. – 152 с.
6. Романчук О. «Універсум» в Універсумі / О. Романчук // Україна в універсумі: наук.-публіц. зб. ; за ред. О. К. Романчука. – Львів: Універсум, 2006. – С. 9–158.
7. Романчук О. К. Системний аналіз у журналістиці : навч. посібник / О. К. Романчук. – Львів: Універсум, 2008. – 312 с.
8. Романчук О. К. У пошуках універсуму: зб. наук. публіцистики / О. К. Романчук. – Львів: Універсум, 2011. – 880 с.
9. Українська діаспора про Голодомор у другій половині ХХ ст. / О. Романчук // Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С.А.Костя. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.309-324.
10. Романчук О. К. Перезаснування України: зб. наук. публіцистики / О. К. Романчук. – Львів: Універсум, 2013. – 584 с.
11. Романчук О. К. Сучасні польсько-українські стосунки в українських ЗМІ / О. К. Романчук // Національна журналістика і європейський вибір України. – Вісник ЛНУ. Сер. журналістика. – ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Вип. 21. – С. 329–336.
12. Романчук О. «Універсум» – журнал політології, футурології, економіки, науки та культури: десять років в інформаційному просторі // Збірник праць науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки НАН України ім. Василя Стефаника. — Вип. 11, 2003. – С. 647–664.
13. Романчук О. К. Роль регіональних мас-медіа у формування позитивного іміджу НАТО // Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства: Кол. монографія / За ред. Г. М. Перепелиці. – Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: ВД «Стилос», 2004. – С. 211–220.
14. Романчук О. К. Мова і культура як індикатори соціально-політичних процесів у державі // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. – Випуск 11. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 3–23.
15. Романчук О. К. Інформаційне суспільство: політична культура та ідеологія // Нова філологія. – № 3. – Запоріжжя, 2005. – Матеріали міжнародної конференції науково-практичної конференції «Глобалізація та проблеми вітчизняного медіа-простору» (10–13 травня 2005 р., ЗНУ). – С. 341–371.
16. Романчук О. К. Мова як визначальний культурно-політичний фактор інформаційної безпеки держави / О. К. Романчук // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). – К.: – Видавничий дім Д. Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т. II. – Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. – С. 37–53.
17. Романчук О. К. Україна в Універсумі: культурно-просвітницька діяльність діаспори на сторінках журналу «Універсум» як вагомий чинник збереження національної ідентичності та утвердження державності // Матеріали Першої Міжнародної наукової конференції «Діаспора як чинник утвердження Держави Україна у міжнародній спільноті». – Міністерство освіти й науки України, Українська Всесвітня Координаційна Рада, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2006. – 8–10 березня. – С. 101–112.
18. Романчук О. К. Корупція і суспільство: роль ЗМІ у боротьбі з корупційною системою / О. К. Романчук // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. Журналістика. – 2006. – Вип. 29. – C. 174–183.
19. Романчук О. К. Українська ідентичність: психолінгвістичні, політико-культурні та соціальні аспекти / О. К. Романчук // Стиль і текст. – Інститут журналістики Київського національниого університету ім. Т. Шевченка: Київ. – 2007. – Вип.8.– С.104–118.
20. Романчук О. К. Лінгвістичні й політико-культурні аспекти сучасного українського медіадискурсу : матер. всеукр. наук.-пр. конф. «Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку» (Могилянська школа журналістики НаУКМА, Центр медіареформ, кафедра журналістики Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького). – Черкаси, 2007. – С.229–234.
21. Романчук О. К. Стан невизначеності й церебропатії // Збірник праць кафедри української преси ЛНУ ім. І. Франка. Випуск 2 (8). Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.
22. Романчук О. К. Аналітичні методи в журналістиці (прикладні проблеми) // Збірник матеріалів 1-ї Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору». – Тернопіль, 2007. – 8–9 листопада.
23. Романчук О. К. Україна-НАТО: еволюція прагнень чи політичні маніпуляції? / О. К. Романчук // МедіаКритика. – 2008. – №14. – С. 16–24.
24. Романчук О. К. Національна ідентичність влади // Матеріали Міжнародної міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентфичність у добу глобалізації». – ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2010. – С.176–178.
25. Романчук О. К. Стандарти сучасної журналістики: американський та український досвід // Світові стандарти сучасної журналістики. – Збірник наукових праць. – Черкаси, 2010. – С.67–73.
26. Романчук О. К. Допінг для інтелекту / О. К. Романчук // Науковий світ. – 2011. – №1. – С.26.
27. Романчук О. К. Роль науково-популярної літератури у пропаганді знань / О. К. Романчук // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 34, частина 1. – С.188–194.
28. Романчук О. К. Реінкарнація антигероїв чи реанімація совєтизму // О. К. Романчук // Волинь і волиняни в роки Другої світової війни : зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа.. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С.614–620.
29. Романчук О. К. Україні потрібне перезаснування / О. К. Романчук // Журналіст України. – 2013. – №10. – С.37–39.
30. Романчук О. К. Кому в Україні вигідний Євразійський союз? [Електронний ресурс] : «Бібліотеки Університету «Україна». – Київ, 2013. – [Випуск 1, 2013] – Режим доступу :
http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/Ukrayinski_realiyi_2013.pdf
31. Романчук О. К. Інформаційні війни та національна безпека України [Електронний ресурс] : Науковий журнал журнал «Український інформаційний простір». – Київ, 2014. – [Ч.3, 2014] – Режим доступу :
http://ijimv.knukim.edu.ua/vs/zbirka/UIP_ch3.pdf
32. Романчук О. К. Як виграти війну // На роздоріжжі. – Збірка публіцистики. – К.: Університет «Україна», 2015. – С.331–344.

Біографія

Народився 16.07.1951 в м. Кам’янка-Бузька Львівської області
Освіта вища
Старший редактор редакції художньої літератури Республіканського видавництва «Каменяр», завідувач відділом критики журналу Спілки письменників України «Дзвін», заступник редактора економічної газети «Діло», заступник редактора газети «Молода Галичина», шеф-редактор журналу «Світ пригод», шеф-редактор журналу «Універсум».
Автор науково-фантастичних творів, футурологічних та історичних досліджень, кількох сотень науково-популярних та наукових статей.
Лауреат премії імені Івана Багряного 2008 року «за визначний внесок у розбудову державної незалежності України та консолідацію суспільства». Лауреат міжнародної літературної премії 2009 року імені Дмитра Нитченка. Лауреат конкурсу українського фонду Воляників-Швабінських за навчальний посібник «Системний аналіз у журналістиці». Лауреат обласної премії імені В’ячеслава Чорновола 2012 року за публіцистичну збірку «У пошуках універсуму». Автор виданої 2013 року книжки «Перезаснування України» (наукові статті, публіцистика, прогнози і спостереження), відзначеної 2014 року премією літературно-наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету (ФУВУ).

Нагороди

Лауреат премії імені Івана Багряного 2008 року «за визначний внесок у розбудову державної незалежності України та консолідацію суспільства». Лауреат міжнародної літературної премії 2009 року імені Дмитра Нитченка. Лауреат конкурсу українського фонду Воляників-Швабінських за навчальний посібник «Системний аналіз у журналістиці». Лауреат обласної премії імені В’ячеслава Чорновола 2012 року за публіцистичну збірку «У пошуках універсуму». Автор виданої 2013 року книжки «Перезаснування України» (наукові статті, публіцистика, прогнози і спостереження), відзначеної 2014 року премією літературно-наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету (ФУВУ).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!