Міжнародна співпраця

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка підтримує тісні наукові зв’язки із зарубіжними навчальними установми й науковими закладами, зокрема з факультетом журналістики Московського університету ім. М. Ломоносова, факультетом журналістики Санкт-Петербурзького державного університету (Росія), Українським Вільним Університетом у Мюнхені (Німеччина), Варшавським університетом, Вроцлавським університетом, Ягелонським університетом, Католицьким університетому у Любліні, Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Пенсильванським університетом (США) та ін.
Факультет проводить спільні наукові семінари, викладачі обмінюються педагогічним та науковим досвідом, беруть участь у наукових конференціях у закладах-партнерах.