Навчально-методичне забезпечення кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Силабуси:

Теорії масової інформації – Житарюк М.Г.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ПРО ЖУРНАЛІСТИКУ – Житарюк М.Г.

РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗА КОРДОНОМ – Житарюк М.Г.

ГАРЯЧІ ТОЧКИ” ПЛАНЕТИ МАС-МЕДІЙНИЙ АСПЕКТ – Житарюк М.Г.

ЗМІ Японії – Квасниця О.Ю.

Історія світової культури – Квасниця О.Ю.

Теорія комунікації – Квасниця О.Ю.

Силабус Деонтологічні стандарти публіцистики – Мельник А.

Силабус Журналістика ідей – Мельник А.

Силабус Історія світової культури

Силабус Історія світової літератури та публіцистики – Мельник А.

Силабус Історія української культури

Силабус Медійний дискурс культури

Силабус Міжнародне право і журналістика – Мельник А.

Силабус СВІТОГЛЯДНА ПУБЛІЦИСТИКА “ТРЕТЬОГО СВІТУ” ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ-Мельник Ю.

Силабус УКРАЇНА У СВІТОВИХ МАС-МЕДІА – Мельник Ю.

Силабус Сучасний медійний дискурс публіцистики і культури – Лильо Т.

Націологія та інформація

 

Житарюк М. Г.

ГТ-Завдання-самост.-Житарюк

robocha_GT2012_Zhyt

ГТ-План-практичних-Житарюк

ГТ-План-лецій-Житарюк

ГТ-Питання-іспит-Житарюк

Реклама-завдання-самостійна-Житарюк

Реклама-питання-іспит-Житарюк

Реклама-план-лецій-Житарюк

Реклама-план-практичні-Житарюк


Реклама зв’язки громадськістю

Реклама-план-лецій-Житарюк

Реклама-план-практичні-Житарюк

Реклама-завдання-самостійна-Житарюк

Реклама-питання-іспит-Житарюк


Лильо Т. Я.

Сучасна пропаганда (навчальна програма)

Сучасна пропаганда (робоча програма)

Пропаганда.План-конспект

Робота відділу (навчальна програма)

Робота відділу (робоча програма)

Робота відділу міжнародної інформації План-конспект


Лось Й. Д.

Сучасна закордонна публіцистика (робоча програма)

Сучасна закордонна публіцистика(навчальна програма)

Публіцистика.План-конспект


Мельник Ю. І.

Третій світ (план-конспект)

Третій світ (навчальна програма)

Третій світ (робоча програма)


Хоменко Т. М.

Медійний дискурс. Програма

Національна ресурси. Програма

Національні ресурси. План-конспект

Деон.станд.План-конспект

Деонт.станд. Програма

Меддискурс культури план


Квасниця О.

Sylabus-ZMI Japonii

Sylabus-Teoriia komunikatsii

Sylabus-Istoriia svit_kultury