Теорія і методика журн. творчості

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії і практики журналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
340доцент Скленар  І. М.ЖРН-21с, ЖРН-22с, ЖРН-23с, ЖРН-24с, ЖРН-25с, ЖРН-26с
432доцент Романчук  О. К.ЖРН-21с, ЖРН-22с, ЖРН-23с, ЖРН-24с, ЖРН-25с, ЖРН-26с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
340ЖРН-21сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-22сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-23сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-24сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-25сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-26сдоцент Скленар  І. М.
432ЖРН-21сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-22сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-23сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-24сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-25сдоцент Скленар  І. М.
ЖРН-26сдоцент Скленар  І. М.