Дмитровський Зенон Євгенович

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: Zenon.Dmytrovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

теорія і  практика журналістики, тележурналістика

Курси

Публікації

1) Дмитровський З. Є. // Аудіовізуальна журналістика: Навч.- метод. посібник, – Львів: Кафедра української преси ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 40 с.

2) митровський З. Є. Словник телевізійних термінів і понять: З. Є. Дмитровський – / Довідкове видання. – Львів: Кафедра української преси ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 44с.

3) Дмитровський З. Є. Телевізійна критика: Навч. метод. Посібник З, Є. Дмитровський. – Львів: Кафедра української преси ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 36 с.

4) Дмитровський З. Є. // Телевізійна інформація: теорія і практика: Навч. посібник. – З. Є. Дмитровський – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 128 с.

5) Дмитровський З. Є. Термінологія зображальних засобів масової комунікації : Довідкове видання  З. Є. Дмитровський – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. -216 с.

6) Дмитровський З. Є. // Проблеми ефірного телемовлення: Навч. метод. посібник / З. Є. Дмитровський – Львів: Кафедра теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 44 с.

7) Дмитровський З. Є. // Вербально-візуальні особливості телепубліцистики: Навч. – метод. посібник. З. Є. Дмитровський – Львів: Кафедра теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 36 с.

8) Дмитровський З. Є. // Телевізійна журналістика : Навч. посібник./ З. Є. Дмитровський – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 208 с.

9) Дмитровський З. Є. / Телевізійна журналістика: Навч. посібник / З. Є. Дмитровський – Вид. 2-ге доповнене – Львів: ПАІС, 2006. – 218 с.

10) Дмитровський З. Є./Телебачення у дзеркалі преси: Монографія . / З. Є. Дмитровський – Львів: ПАІС, 2007. – 220 с.

11) Дмитровський З. Є. / Телевізійна журналістика: Навч. посібники / З. Є. Дмитровський – Вид. 3 –тє доповн. З. Є. Дмтровський – Львів: ПАІС , 2009. -224 с.

12) Дмитровський З. Є. / Документальний телефільм: Навч. посібник / З. Є. Дмитровський – Львів: ПАІС, 2010. – 124 с.

14) Дмитровський З. Є. Українське телебачення у ракурсі газети ‘’День’’: Монографія / З. Є. Дмитровський. – Львів: ПАІС, 2012, – 240с.

13) Дмиттровський З. Є.  У ролі критика : Навч. посібник / З. Є. Дмитровський – Львів: Кафедра теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 74 с.

15) Дмитровський З. Є. Громадське телебачення в Україні: Спроби творення: Монографія / З. Є. Дмитровський. – Львів: ПАІС, 2013, – 92 с.

16)Дмитровський З. Є. Телебачення в термінах і виразах:

Довідкове видання / З. Є. Дмитровський  – Львів: Кафедра теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 42 с.

Біографія

Народився у м. Станіславові (Івано-Франківськ). Професійну журналістську роботу розпочав у 18 років на Дрогобицькому міському радіо. Після закінчення факультету журналістики Львівського університету понад 20 років працював на Львівському телебаченні. За його сценаріями знято 23 документально-публіцистичні фільми («Місто біля Карпат», «Робітнича юність», «Барви Весни», «Місто розкутих левів» та багато ін.)

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1992 р. працює на факультеті журналістики на посаді доцента. Долучився до створення і становлення кафедри радіомовлення і телебачення. Працював 14 років заступником декана факультету журналістики. У 2002–2003рр. виконував обов’язки декана факультету журналістики. Нині Зенон Євгенович – заступник завідувача кафедри теорії і практики журналістики.

Автор низки навчальних і навчально-методичних  посібників для студентів факультетів і відділень журналістики, монографій і довідкових видань, наукових і науково-популярних статей.

Нагороди

У 2008 р. присвоєне звання заслуженого працівника освіти  України за вагомий особистий внесок  у розвиток вітчизняної журналістики, відстоювання ідеалів демократії та свободи слова, високий професіоналізм.

Нагороджений Золотою медаллю української журналістики. А також грамотами і дипломами Держтелерадіо України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!