Гадьо Наталія Романівна

Посада: асистент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: Nataliya.Hado@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інтернет-медії України, Італії та Польщі, конвергенція релігійних медій, система католицьких засобів комунікації, вчення Католицької Церкви про соціальну комунікацію.

Курси

Публікації

1. Гадьо Н. Передумови та особливості трансформації засобів комунікації Католицької Церкви (на прикладі «Радіо Ватикану» / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Серія журн. 2013. – Вип. 38. – С. 460–468.

2. Гадьо Н. Католицька Церква і комунікація: від слова до онлайну / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Теле- та радіожурналістика. – 2014. – Вип. 13. – С. 182-191.

3. Гадьо Н. Нові можливості та функції католицьких засобів комунікації в Інтернеті / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Серія Журналістика. – 2014 – Вип. 39. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стандарти журналістики та професійної освіти у період суспільних трансформацій» (до 60-річчя факультету журналістики Львівського університету)», 23–24 квітня 2015 року. – С. 546-555.

4. Гадьо Н. Реалії католицького телемовлення в інтернеті: телебачення цінностей у віртуальній епосі / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14. – С. 117–124.

5. Гадьо Н. Етика в інтернеті. Документ Папської Ради соціальної комунікації / Переклад Наталія Гадьо / Наукові записки УКУ: Журналістика. Медіакомунікації. – Львів. – Ч. 7. – с. 179–192.

6. Гадьо Н. Церква та інтернет. Документ Папської Ради соціальної комунікації / Переклад Наталія Гадьо / Наукові записки УКУ: Журналістика. Медіакомунікації. – Львів. – Ч. 7. – с. 192-207.

7. Гадьо Н. Нова епоха та нові виклики для ЗМІ Італії [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст:http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/nova-epokha-ta-novi-vyklyky-dlya-zmi-italiyi.html

8. Гадьо Н. Уроки Архиєпископа Челлі для нових медій [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст: http://www.mediakrytyka.info/media-filosofiya/uroky-arkhyyepyskopa-chelli-dlya-novykh-mediy.html.

9. Гадьо Н. «Нова» етика світських ЗМІ чи мода на антикатолицизм? [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/reklama-propahanda/nova-etyka-svitskykh-zmi-chy-moda-na-antykatolytsyzm.html

10. Гадьо Н. Сліди радянської пропаганди у релігійних виданнях? [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/reklama-propahanda/slidy-radyanskoyi-propahandy-u-relihiynykh-vydannyakh.html

11. Католицька медіасистема як складова системи комунікації Католицької Церкви/ Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Теле- та радіожурналістика. – 2016.

12. Hado I., Hado N. Rodzina jak dar, sakrament i służba / Ivan Hado, Nataiya Hado // Międzynarodowe Sympozjum Naukowe «Ewangelia – prawo ludzkich sumień» Instytut Teologicznу Józefa Bilczewskego. – Lwów. – 10 października 2015.

13. Hado N. Media katolickie w erze internetyzacji: nowe środki i niezmienna misja / Nataiya Hado // Interdyscyplinarna konferencja naukowa «Rzeczywistość w mediach – media w rzeczywistości». – Bielsko-Biała.- 16 listopada 2015 r.

14. Hado N. Encyklika «Laudato si» na stronach mediów internetowych Polski, Włoch i Ukrainy (aspekt porównawczy) / Nataiya Hado // Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu «Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA». Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła. – Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka. – Sandomierz. – 28 listopada 2015.

15. Гадьо Н. Р. Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті / Наталія Гадьо // Studia Leopolensia. – Краків-Львів, 2021. – Вип. 14. – С. 331–341.

16. Hado N. Un(in)formed terrain: problems facing the study of religious journalism in Ukraine today, Contemporary teaching and research in Ukraine’s universities: challenges, solutions, and perspectives Faculty of Education University of Białystok, Edited by Marta Kowalczuk-Waledziak  and Krzysztof Sawicki: Сonference proceedings, 18th November 2021, Białystok, p. 99–104.

17. Hado N. Czego potrzebuja dzieci z Ukrainy(i ich rodzice) wpolskiejszkolie / Natalia Hado // “Wychowawca”, N 6, s.26–27.

18. Гадьо Н. Р. Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті : монографія / Наталія Гадьо – Львів : Простір М, 2022. – 218 с.

19.  Hado N. Тhe main problems of the study of religious journalism in Ukraine", in: The international conference on the ‘Teachingandlearningin a contemporary university: challenges, solutions, andperspectives’, UniversityofBialystok, November 18, 2021.

20. Гадьо Н. Р. Медіатизація пропаганди: проблема аксіології поняття, Міжнародна конференція «Інновації та можливості медіа в демократичному суспільстві», “Львівська Політехніка”;, 22 травня, 2022 р.

21. Hado N. Rola mediówe lektronicznych w podtrzymywaniuwięziwspólnotowych w okresie pandemii (aspekt porównawczy)", Materiały międzynarodowej Inter dyscyplinarnej Konferencii Naukowej “Kościółpopandemii – wyzwania i zadania”, Kraków, 2022.

22. Гадьо Н. Р. Інтернет як засіб релігійної комунікації під час пандемії (на прикладі діяльності Католицької Церкви в Україні) / Наталія Гадьо // Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2021. – С. 17-18.

23. Гадьо Н. Р. Католицька журналістика епохи онлайну: порівняльний аналіз / Наталія Гадьо // Звітна конференція факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік (м. Львів, 2–4 лютого 2021 р.).

24. Hado N. “Un(in) for medterrain: problems facing the study of religious journalism in Ukraine today”; Contemporary teaching and research in Ukraine’s universities: challenges, solutions, and perspectives Faculty of Education University of Białystok, Edited by Marta Kowalczuk-Waledziak and Krzysztof Sawicki: Сonference proceedings, 18th November 2021, Białystok, p. 99–104.

25. Гадьо Н. Р. Католицька журналістика епохи онлайну (Порівняльний аналіз) / Наталія Гадьо // Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2021 рік (секція «Журналістики»)/ упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2022. – С. 18–19.

26. Hado N. Kreatywność wmediach ukraińskich jako sposób zwalczeniapropagandy rosyjskiej, Ogólnopolska konferencja „Konteksty kreatywności”,Wydział, Filozofii i Socjologii UMCS w
Lublinie, 24 czerwca 2022 roku.

27. HadoN. Rosyjska propaganda religijna pod czas wojny w Ukrainie: historija powstania i mechanizmy oddziaływania, “Media I Spoleczenstwo”, N17, 2022

28. Гадьо Н. Р. Медіатизація пропаганди: проблема аксіології поняття / Наталія Гадьо// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві». – Львів, 26 травня 2022 року. – С. 48–49.

Біографія

Народилася в м. Львові.
Закінчила з відзнакою магістратуру факультету журналістики ЛНУ Імені Івана Франка, зі спеціальністю «Редагування і видавнича справа» (2004).
Від 2014 – здобувач кафедри радіомовлення та телебачення факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка.
Розпочала писати журналістські матеріали під час навчання у 9-му класі – кореспондент районної газети Жовківської РДА «Відродження» (1996–1999).
Має досвід роботи журналістом («За вільну Україну», «За вільну Україну+», «Податкове планування», «Життя», «Українець в Іспанії», «Галичаночка», «Католицький Оглядач» та ін.), перекладачем та літературним редактором («Місіонер», «Літопис», «Світ фізики», «Життя», «Бібліотека ВХЦ»).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!