Лубкович Ігор Маркіянович

Посада: доцент кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: Ihor.Lubkovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Соціологія журналістики, соціальна психологія МК, ефективність журналістики

Курси

Публікації

Местная печать: проблемы повышения эффективности / И.М. Лубкович – Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те, 1989. – 136 с.

Соціологія і журналістика. Курс лекцій / Ігор Лубкович – Львів: Ред-вид. відділ Львів. ун-ту, 1997. – 103 с.

Соціологія і журналістика. Навч. Посібник / Ігор Лубкович – Львів: Вид.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 159 с.

Соціологія і журналістика. Підручник  / І.М.Лубкович – Львів: ПАІС, 2005. – 176 с.

Соціологія і журналістика. Підручник. Вид. друге, перероблене і доповнене / І.М.Лубкович – Львів: ПАІС, 2009. –  232 с.

Соціологія і журналістика. Підручник. Вид. третє, стереотипне./І.М.Лубкович –Львів: ПАІС, 2013. – 232 с.

Соціальна психологія масової комунікації. Підручник / Ігор Лубкович – Львів: ПАІС, 2013. – 252 с.

Програмно-цільовий аспект журналістики і фактори його ефективності / Ігор Лубкович//Українська журналістика: історія і сучасність. Вісник Львівського ун-ту. Сер. Журналістика. Вип.19 – Львів: Світ, 1995. – С.36-39

Функції журналістської діяльності. Її ефективність / Ігор Лубкович //Збірник праць кафедри української преси. Вип 1. – Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1995.  –  С. 32-40

Журналістське спілкування в умовах конфлікту/Ігор Лубкович//Збірник праць кафедри української преси. Вип.2. –Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1996. – С.30-35

Володимир Йосипович Здоровега.Біографічний нарис про науковця, публіциста, педагога/Ігор Лубкович //Володимир Здоровега. Серія Заслужені професори університету. – Львів: Вид.центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2004. – С.5-34.

Лубкович І. Інформаційна війна: загрози інформаційній безпеці України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua

Дилогія про медіасвіт і людину в ньому/Лубкович І. // Телекритика. — 2005. — № 1—2.

Поліпшення журналістської освіти у світлі поглядів Володимира Здоровеги./Лубкович Ігор//Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку. Збірник наукових праць. – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького, 2007.  – С.29-35.

Суттєвий внесок в українське журналістикознавство, або Декілька думок про те, що давно треба було зробити / Ігор Лубкович / /Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Філологія, вип 20.  – вид-во УжНУ «Говерла» –  2009. С.112- 114

Становление «четвёртой власти» в условиях гражданского общества: проблемы взаимозависимости/И.М.Лубкович //Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения 50-й международной научной конференции. – СПб: Филологический ф-т СПбГУ, 2011.  – С.82-84

Основні засади журналістського спілкування на етапі збору інформації/Лубкович І. //Телерадіожурналістика: зб. наук. праць, вип 10, ч.1. – Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.167-173.

Вибір засобів досягнення мети в журналістиці/Ігор Лубкович //Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика, вип 34. – Львів: Вид. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.99 – 108

Журналистское общение на этапе сбора информации /И.М.Лубкович//Средства массовой информации в современном мире Петербургские чтения международной научно-практической конференции 19-20 апреля 2012 г..– СПб: Филологический ф-т СПбГУ, 2012.– С.63-66

Львів: знамена є, неприязні нема/Ігор Лубкович. //Збірник праць кафедри української преси. Вип 1. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1995.  –  С.168-169

Про хрін, редьку і долю України/Ігор Лубкович. //Збірник праць кафедри української преси. Вип 1. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1995.  –  С.170-172

Замітки з національного питання/Ігор Лубкович //Збірник праць кафедри української преси. Вип 1. – Львів: ЛДУ ім. І.Франка, 1995.  –  С. 173-174.

Це – наше спільне творіння. Роздуми колишнього мільйонера ва очікуванні зарплати/Ігор Лубкович //Збірник праць кафедри української преси. Вип.2. – Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1996. – С.183-185

Ми – народ. І ми одужаєм. /Ігор Лубкович //Збірник праць кафедри української преси. Вип.2. – Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1996. – С.186-189

Поки Гіппократ відпочиває, або Дещо про ефективність і моральність медицини в умовах кризи (у співавторстві) //  Вільне життя плюс – 2009 -18 груд. [електронний ресурс] Доступно http://vilne.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3251:gippokr&catid=6:medicina&Itemid=14Ігор Лубкович: «Трішки люблю, трішки боюсь, трішки хочу іншу…»[електронний ресурс]. Доступно:  http://4vlada.com/rivne/2212

Уроки в школі Здоровеги. Творча система, яка не зупиняється/Ігор Лубкович //Дзеркало тижня – 2010 – 8 жовт.

Якщо ти знаєш, що тобі треба, то чого ти сюди прийшов або Роздуми про один із постів [Електронний ресурс] Доступно http://stud-times.com.ua/blogs/1402-yakscho-ti-znayesh-scho-tob-treba-to-chogo-ti-syudi-priyshov-abo-rozdumi-pro-odin-z-postv.html

Не хочу в зону – хочу музику. [Електронний ресурс]. Доступно:http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/ne-khochu-v-zonu-khochu-muzyky.html

Скнилів: рік після трагедії. Львівське державне телебачення. 2002. 27 лип.

Біографія

Народився у м.Заліщиках Тернопільської обл.. У 1969 р. вступив на, а у 1974 закінчив факультет журналістики ЛДУ ім. І. Франка. Працював кореспондентом газети «Колгоспне життя», викладачем, доцентом, заступником декана факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка, деканом факультету масової комунікації та інформаційних технологій  МЕГУ ім. С.Дем’янчука (м.Рівне). Зараз  доцент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!