Потятиник Борис Володимирович

Посада: завідувач кафедри нових медiй

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Електронна пошта: borys.potyatynyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

«Медіа-критика»

«Вступ до інтернет-журналістики»

«Критика нових медій»

Курси

Публікації

Вибрані наукові публікації, монографії:

 1. Потятиник Б., Лозинський М.  Патогенний текст. –  Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.
 2. Екологія ноосфери. – Львів: Світ, 1997. – 144 с.
 3. Потятиник Б. В. Медіа : ключі до розуміння / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с. – (Серія «Медіакритика»).
 4. Шагренева шкіра українських медій (розділ у колективній монографії) // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні:  Монографія / Відп. ред. Мирослава Антонович. – К.: Дух і Літера. 2009. – 496 с. С. 367 – 383.

 

Тексти лекцій та навчальні посібники:

 1. Тоталітарна журналістика. Львів,1992. — 80 с.
 2. Чотири теорії преси і українська журналістика. – Львів: ЛДУ. 1993. — 16 с.
 3. Соціологія масових комунікацій. Навчальна програма вибіркового курсу магістерської програми із соціології. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. 2002. – 30 с.
 4. Новітні електронні ЗМІ: Тези лекцій. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2004. – 24 с.
 5. Медіа-освіта. Тези лекцій. Львів: ЛНУ. 2006. – 32 с.
 6. Інтернет-журналістика / навч. посіб. – Львів: ПАІС, 2010. – 246 с.

Вибрані статті:

 

 1. Концептуальна медіакритика Ніла Постмена: проекція на нові медії / Б. В. Потятиник //Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія журналістика. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 40. – C. 360 – 368.
 2. Декілька парадоксів веб-журналістики \\ МедіаКритика. – 2015. – № 22. – С. 62 -64.
 3. Радикальна цензура: знищення біологічного носія інформації \\ Лібералізм, посткомунізм і реформи. Цикл «Людвіг фон Мізес і сучасні суспільства»: зб. наук. пр. / за наук. ред. А.Ф.Колодій, М.З.Буника, І.Б. Кіянки – Львів: ЛРІДУ НАДУ,  2016 – 260 с. С. 150– 159.
 4. Russian Propaganda Machine: New Dimension //Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія журналістика. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 40. – C. 337-346.
 5. Кавова гуща медіаекології віщує перемогу Трампа \\ МедіаКритика. – 2016. – № 23. – С. 7 -10.

Біографія

Потятиник Борис Володимирович

Посада: завідувач кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка

Народився 1 листопада 1959 року.

 

Коротка біографічна довідка:

 

 • шкільні роки – м. Коломия, Івано-Франківської обл.;
 • 1977-1982 – факультет журналістики ЛДУ імені І.Франка;
 • 1982-1988 – журналістська робота в редакціях районних та обласних газет Івано-Франківської обл.;
 • з 1984 – член Спілки журналістів України
 • З 1988 – працює в ЛНУ ім. І.Франка (асистент, доцент, з 2001 р. на посаді професора)
 • 1991 – кандидат філологічних наук;
 • 1993-94 – заступник декана факультету журналістики;
 • 1996-1997 – в.о. декана факультету журналістики;
 • 1997 – доктор філологічних наук (журналістика)
 • 1999-2000 стажування за програмою Fulbright, Iowa University
 • 1999 – 2009 – директор інституту екології масової інформації
 • з 2012 – завідувач кафедри нових медій

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!