Присяжний Михайло Павлович

Посада: завідувач кафедри теорії і практики журналістики

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-51

Електронна пошта: Mykhaylo.Prysyazhnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.resea rcherid.com

Наукові інтереси

Теорія та історія журналістики, журналістська етика, українська преса в еміграції

Курси

Публікації

 1. Присяжний Михайло, Коли зброя – слово / Передмова // Сало Іван, Двох правд не буває : бібліографічний покажчик, Львів, Каменяр. – 2016. – С. 3–14;
 2. Присяжний Михайло. Коли зброя – слово // Іван Сало. Дорогами життя і творчості: бібліографічний покажчик. – Львів : Камула. – 2017. – С. 6 –29;
 3. Присяжний М. П., Лизанчук В. В. : довга дорога до себе // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Вип. 16. – ЛНУ імені Івана Франка – Львів. – 2017. – С. 3– 6;
 4. Присяжний М. П. Специфіка російських пропагандистських диверсій: виклики для українських ЗМІ / Михайло Присяжний // Сучасна українська журналістика: історія, теорія, практика: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2018 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Соломія Онуфрів. – Львів: ПАІС, 2019. –  С. 3 – 4;
 5. Присяжний М. П. Новаторство в проблематиці та оформленні журналу «Театр» / Михайло Присяжний // Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. – Львів : Простір-М, 2020. –  С. 6 – 8;
 6. Присяжний М. П. Добра доля фотомайстра / Михайло Присяжний / Високий Замок. – 2020. – 9-11 жовтня. – С. 4.
 7. Присяжний М. П. Унікальні, але незавершені проекти (з історії української еміграційної преси) / Михайло Присяжний // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – 2021. – Вип. 50. – С. 30–39.
 8. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для
  студентів спеціальності 061 – «Журналістика» другого (магістерського) рівня / С. Т.
  Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. –
  Львів. – 2022. – 20 с.
 9. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої
  (переддипломної) практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» другого
  (магістерського) рівня / С. Т. Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я., Л. Імбіровська-Сиваківська, М.
  П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 20 с.
 10. Присяжний М. П. Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту
  кваліфікаційної (магістерської) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої
  освіти за спеціальністю 061 – «Журналістика» денної та заочної форм навчання / С. Т.
  Онуфрів, Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний // ЛНУ імені Івана Франка. –
  Львів. – 2022. – 20 с.
 11. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л. А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 12. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л.А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 13. Присяжний М. П. Методичні рекомендації щодо проходження навчально-ознайомчої практики для студентів спеціальності 061 – «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня / Н. О. Войтович, Т. Я. Війтович, М. П. Присяжний, Л.А. Імбіровська-Сиваківська // ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. – 2022. – 26 с.
 14. Присяжний М. П. Причинки до біографії журналіста Зенона Пеленського / Михайло Присяжний // Актуальні проблеми сучасного журналістикознавства, Львів, Україна, 3-4 лютого 2021. – С. 5–8.
 15. Присяжний М. П. Висока місія преси пласту в еміграції / Михайло Присяжний // Перспективи і тенденції розвитку ЗМІ в Україні та світі : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2020 рік (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2021. – С. 5–7.
 16. Присяжний М. П. Переваги і недоліки подачі інформації для переміщених осіб: український і закордонний досвід / Тетяна Війтович, Михайло Присяжний // Міжнародна науково-практична конференція «Scientific researchin the modern world». Канада: Торонто, 9- 11 листопада 2022 року.

Біографія

Народився у с. Ставчани Пустомитівського району. Служив у війську. Навчався на факультеті журналістики (1971–1977).
Працював кореспондентом газети Університету «За радянську науку». А згодом у редакції молодіжної газети «Ленінська молодь» на посадах кореспандента, завідувача відділу, відповідального секретаря.
На факультеті журналістики пройшов шлях від аспіранта до асистента, доцента, заступника декана і вже 18 років очолює факультет журналістики Львівського університету, упродовж 2005–2015 рр. очолював кафедру теорії і практики журналістики.
Співрацює з Українським Вільним Університетом у Мюнхені, де здобув звання професора, працював науковим співробітником і головним секретарем університету.
Автор численних публіцистичних виступів і журналістикознавчих праць.

Нагороди

Подяки Ректора Львівського національного університету за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих працівників та активну наукову і громадську діяльність, почесна грамота Львівської обласної ради

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!