Трофимук Мирослав Степанович

Посада: доцент кафедри української преси

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Myroslav.Trofymuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія літератури, неолатиністика, лексикографія, літературна критика, літературна творчість, есеїстика і переклад

Курси

Біографія

Народився в родині історика літератури Степана Трофимука. Вчився у Львівській спеціалізованій СШ № 8 з викладанням низки предметів німецькою мовою. 1982 року закінчив Львівський університет за спеціальністю «класична філологія». По закінченню університету — спеціалізація неолатиністика, історія й теорія літератури, культурологія, лексикографія, перекладознавство.
1982—1985 — лаборант кафедри іноземних мов Львівського медичного університету імені Данила Галицького. За сумісництвом — викладач кафедри латинської мови Львівського медуніверситету.
1985—1988 — аспірант відділу давньої української літератури Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (Київ). За сумісництвом — викладач кафедри латинської мови Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.
1988—1989 — пожежно-сторожовий охоронець Музею історії релігії та атеїзму (Львів).
1989—1990 — старший лаборант Карпатської постійнодіючої археологічно-архітектурної експедиції Інституту суспільних наук НАН України.
1990 — захистив кандидатську дисертацію з проблем теорії літератури епохи бароко: «Антична література у курсах словесності Києво–Могилянскої академії (XVII–XVIII ст.)».
1990—1996 — науковий співробітник відділу літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. За сумісництвом — викладач кафедри латинської мови Львівського медуніверситету (1991).
1995—2004 — засновник і директор Інституту неоланістики при Українському католицькому університеті (тоді — Львівська богословська академія, Львів).
1996—1997 — викладач латинської та грецької мов Колегії імені Патріарха Мстислава УАПЦ (Харків).
1998—1999 — викладач латинської мови Архиєпархіяльної семінарії Святого Духа УГКЦ (Львів).
2003—2005 — доцент кафедри класичних мов Українського католицького університету (Львів).

2004 — доцент кафедри української преси ЛНУ імені Івана ФранкаАвтор трьох з половиною сотень публікацій: монографій “Поетика епохи Мазепи” (Львів, 2009), “Филологическое наследие М. В. Ломоносова: коллективная монография» ( Спб, 2013), “Латиномовна література України (XV—XIX ст.): жанри, мотиви, ідеї” (Львів, 2014), наукових статей, поетичних і прозових перекладів з латинської, німецької, польської мов, есеїв, а також власних поетичних і прозових творів.

Автор і упорядник, головний редактор/член редколегій серії видань, присвячених політичній діяльності та літературній творчості гетьмана Пилипа Орлика, один із співавторів Нової академічної історії української літератури у 12-ти томах. Співавтор Латинсько-українського Словника. Співупорядник Антології латиномовної поезії України.Статті і власні твори, переклади друкувалися у журналах “Дзвін” (“Жовтень”), “СіЧ”, Записки НТШ, “KLIO” (Польща), есеї – на інтернет-портаді “ZBRUČ”.

Член Наукового Товариства імені Т. Шевченка — НТШ (1991), Асоціації українських письменників (2008), Національної спілки журналістів (2011), Міжнародної асоціації дослідників новолатинської спадщини (International Association for Neo-Latin Studiis – IANLS, 2015), Польського Філологічного Товариства (Polskie Towarzystwo Filologiczne – PTF, 2018). Автор півтори сотень публікацій за тематикою дослідження: монографії, наукових статей, поетичних і прозових перекладів з польської, латинської, німецької мов, власних творів. Офіційний опонент на захистах дисертацій.

Нагороди

Лавреат-стажист Nagrody imienia Iwana Wyhowskiego (UW, Polska, 2017).

Упродовж лютого-травня 2018 р. відбув стажування у чотирьох польських університетах (у Варшаві, Вроцлаві та Познані) в рамках Нагороди імені Івана Виговського.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!