Department of Mass media language

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

Співробітники

завідувачMariya Yatsymirskaзавідувач
ДоцентKhrystyna DatsyshynДоцент
ДоцентAnatoliy KapeliushnyiДоцент
ДоцентLubov KoniukhovaДоцент
АсистентNatalia BilovskaАсистент
АсистентMariya RipeyАсистент
Старший лаборантBohdan MarkevychСтарший лаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 


Українська мова в засобах масової
інформації.
Вступ до науки про комунікування.
Навчальна програма для студентів
1-гу курсу факультету журналістики

Термінологічний мінімум
студента-журналіста.
Ч. ІІІ

А. Капелюшний.
Стилістика журналістського
тексту. Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентів
факультету журналістики

А. Капелюшний.
Практична стилістика української мови
Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентівфакультету журналістики

Х. Дацишин. Фразеоголія в засобах
масової інформації. Матеріали
для самостійної роботи студентів

А. Капелюшний. Редагування
в засобах масової інформації.
Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентів
факультету журналістики

Робоча програма навчальної дисципліни
“Текст і комунікація”

Христина Дацишин, Любов М’яснянкіна
Українська мова
(за професійним спрямуванням).
Матеріали для самостійної роботи

А. О. Капелюшний
Типологія журналістських помилок

Методичні вказівки і контрольні
завдання з українського правопису
та медійної термінології для студен-
тів факультету журналістики.
Ч. I. Орфографія

Методичні вказівки і контрольні
завдання з українського правопису
для студентів факультету журналіс-
тики. Ч. ІІ. Пунктуація

Л. І. М’яснянкіна. Мова друкованої
реклами. Матеріали для самостійної
роботи студентів факультету
журналістики

Христина Дацишин. Українське
ділове мовлення.
Робоча навчальна програма.
Довідкові матеріали

Андрій Яценко. Тестові завдання
з орфографії української мови
для студентів першого курсу
факультету журналістики

Христина Дацишин.
Українське ділове мовлення.
Матеріали для самостійної роботи

Л. І. Конюхова.
Ділова українська мова

Марія Яцимірська.
Українська мова в засобах масової
інформації. Словотвір. Морфологія

Українська мова в засобах масової
інформації. Синтаксис

Л. І. Конюхова. Оcновні норми
української літературної мови
та наголошування. Для студентів
факультету журналістики

А. О. Капелюшний. Практична
стилістика української мови.
Навчально-методичні матеріали
для самостійної роботи студентів
факультету журналістики

Марія Яцимірська.
Українська лексикографія.
Тексти лекцій. Ч. 1.

Дослідження


А. О. Капелюшний
Телебачення прямого ефіру:
практика мовлення, типові помилки

М. Г. Яцимірська
Культура фахової мови
журналіста

Л. С. Павлюк
Текст і комунікація: основи дискурсного аналізу

А. О. Капелюшний
Редагування в засобах
масової інформації

М. Г. Яцимірська
Термінологічно-
понятійний мінімум
студента-журналіста

Л. Л. Конюхова
Українська мова
в засобах масової інформації

М. Г. Яцимірська
Сучасний медіатекст.
Словник-довідник

А. О. Капелюшний
Практична стилістика
української мови

М. Г. Яцимірська
Сучасна українська мова.
Практикум з пунктуації

Х. П. Дацишин
Метафора в сучасному
українському політичному
дискурсі

А. О. Капелюшний
Редагування в засобах
масової інформації

Л. С. Павлюк
Знак, символ, міф
у масовій комунікації

Вiсник Львiв. у-ту. Серiя
журналiстика. Випуск 23
Вiдповiдальний редактор:
М. Г. Яцимірська
Вiдповiдальний секретар:
Я. В. Прихода

М. Г. Яцимірська
Сучасна українська мова.
Пунктуація

 

Визначено переможців конкурсу “360 слів про Університет”

13.05.2021 | 20:03

Вітаємо переможців конкурсу студентських есе "360 слів про Університет",
присвяченого 360-літтю Львівського національного університету імені Івана Франка!
1 місце – Дмитро Лесюк (філософський факультет);
2 місце – Гасій Зоряна-Надія (факультет журналістики);
3 місце – Басса Софія (факультет міжнародних відносин).
Переможці отримають грамоти і подарункові сертифікати на придбання книг!

Читати »

Програма Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених

12.05.2021 | 14:32

Програма Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи»
Konference-2021-Program
Інструкція для онлайн-участі
Інструкція онлайн-участі

Читати »