Oksana Bilous

Посада: Доцент, Broadcast and television Department

Науковий ступінь: кандидат наук з соціальних комунікацій

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Публікації

1. Білоус О.М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика: навч.посібн. / Оксана Білоус. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 254 с.
2. Білоус О. Функції телебачення де-юре і де-факто / Оксана Білоус // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Ін-т Медіа Права; Могилянська школа журналістики НАУКМА ; відп.ред. Т.Г.Бондаренко, С.М.Квіт. − Черкаси : Видав. Чабаненко Ю., 2010 – С.82–86.
3. Білоус О.М. Інтегруюча роль передач дітей регіонального телебачення в Україні / О.М. Білоус // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. − Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – Вип. 25. – С.14–19.

4. Білоус О. Інтелектуально-емоційна наповненість телевізійних передач у контексті патріотичного виховання дітей: порівняльний аналіз // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Вип. 10. – Львів, 2011. – С. 211 – 220.
5. Білоус О. Чи регіональне телебачення є важливим чинником у системі формування національно-патріотичної свідомості дітей? // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації.  Запоріжжя, 2011. – N3. – С. 22-28.
6. Білоус О. Енергія журналістського слова і телевізійного зображення // Освіта регіону. Український науковий журнал. – К., 2011.  №4. – С.403 – 410.
7. Білоус О. Хто в сім’ї головний – батьки чи телевізор? // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 11. – Львів, 2012. – С. 175 – 188.
8. Білоус О.М. Концептуальні засади створення телевізійних передач для дітей, присвячених національно-патріотичному вихованню / О.М. Білоус // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». – Випуск 4. – Харків, 2012 . – №1027. – С.12 –17
9. Білоус О.М Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей// Держава та регіони: наук.-журн. Запоріжжя. Соціальні комунікації. – 2013. – №1(13). – С.44.
10. Білоус О.М. Сприймання телевізійних передач дітьми, підлітками, юнацтвом / О.М.Білоус // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 12. – Львів, 2013. – С. 274 – 283.
11. Білоус О. М. Дитячі програми регіональних каналів: Що і Як? / О. М. Білоус // Журналіст України. – 2013. – №01. – С.20
12. Білоус О.М. Телебачення в системі національно-патріотичного виховання дітей / О.М.Білоус // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Випуск 13. – Львів, 2014. – С. 150 – 160.
13. Білоус О.М. Телебачення в контексті духовно-національного саморозвитку та самовдосконалення дітей, підлітків і юнацтва // Теле- та радіожурналістика: збірник наукових праць. – Випуск 14. – Львів, 2015. – С. 101 – 112.

Біографія

Born 08.12.1977 in L’viv.
Hight education.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!