Natalia Gabor

Посада: Доцент, New Media Department

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Електронна пошта: nataliya.habor@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Editor of Media Criticism Journal, Lecturing, American &British Press, New Media Study, Research activity in Creation of political image of the State, Media Literacy.

Публікації

Publications (публікації)

 1. Габор Н. Україна в контексті нової геополітики Європи (за матеріалами світової преси)//Українська періодика: історія і сучасність:Тези доп. і повід. Всеук.наук.-теорет. конф.9-10 грудня 1993 року.– Львів, 1993.-С.94-101.

 2. Габор Н. „Політичний портрет української держави на сторінках „Нью-Йорк Таймс”// Вісник Львів. ун-ту. – Серія журналістика. –Вип. 18. 1993. – Львів.–С.36-42.

 3. Габор Н. Англомовна американська преса: шлях до позитивного іміджу незалежної України (1991-1994 рр.) // Зб.праць НДЦ періодики. Вип.П.- Львів, 1995.– С.78-86.

 4. Габор Н. Прогнозування у публіцистиці та його роль у формуванні політичного обличчя України // Зб.праць НДЦ періодики. Вип. ¾. – Львів, 1996. С.248-268.

 5. Габор Н. Національний стереотип: спосіб ідентифікації чи причина конфлікту? // Укр.періодика: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення V Всеукр.наук.-теор.конфер.- Львів, 1998. C.275-279.

 6. Габор Н. Концептуальна публіцистика: пошуки істини чи інтелектуальні пастки? // Зб.статей та матеріалів “Уникнути апокаліпсису”. – Львів: 1999. С.81-86.

 7. Габор Н. Постмодерн-постжурналізм- постреальність // Зб. наук. праць каф.укр.преси. – Львів, 2001. – Вип. 4-6. –С.458-463.

 8. Габор Н. До дискусії про журналістську освіту/ Н.Габор// Українська періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення Сьомої всеукраїнської науково-теоретичної конференції/за ред. М. Романюка. – Львів, 2002. С.462-466.

 9. Габор Н. Картина медіасвіту із стереотипом посередині/ Н.Габор // Оаза. Збірник есеїв. – Львів . Ч.1. 2002. С.5-11.

 10. Габор Н. Медіаосвіта по-…/Н.Габор//Тези Міжнародної конференції «Медіаосвіта як частина громадянської освіти». Львів.2002. С.49-53.

 11. Габор Н. Потрібне прогнозування моделей журналізму завтрашнього[Електронний ресурс] / Н.Габор //Телекритика. – 2003. – Режим доступу : http://www.telekritika.ua/lyudi/2003-01-13/250

 12. Габор Н. Проблеми медіаосвіти у контексті інформаційного середовища держави / Н.Габор// Вісник Львів. ун-ту: Серія журналістика. – Львів, 2002.–Вип. 22. –С.468-472.

 13. Габор Н. Журналістська освіта в Україні: авангард чи ар”єргард? / Н.Габор //Медіакритика. – Львів, 2005. – Ч.10. – С.67-71.

 14. Габор Н. Журналістика думок у контексті об”єктивності/Н.Габор//Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Матеріали Міжнародної наукової конференції.–Ужгород, 2005.–С.393-395.

 15. Gabor N. Appeal of Ukraine vote goes to court. Interview/N.Gabor//Edmonton Journal.Edmonton, 2004. Nov.26.

 16. Габор Н. Відповідальність як зворотний бік свободи/ Н.Габор //Вісник Львів.ун-ту: Серія:Журналістика. – Львів, 2006.–Вип.28. – С.240-245.

 17. Габор Н. Студентська практика у контексті журналістської освіти. Вступне слово до випуску/Н.Габор//Медіа критика. – Львів, 2007. –Ч.14. –С.5-6.

 18. Габор Н. Зміни в журналістиці вимагають змін в науці про неї/Н.Габор//Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Філологія. Ужгород, 2008. Вип.18. С.101-107.

 19. Габор Н. Докумило та докудрама як фальшива реальність/Н.Габор//Медіакритика.Львів, 2008.–Вип. 15. С. 68-71.

 20. Габор Н. Медіакритика та інтернет-журналістика/ Н.Габор// Мультимедійна журналістика-молоді України. –Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012, – С.30-35.

 21. Габор Н. Теорія і практика сучасних українських телеканалів за МакКомбсом і не тільки/ Габор Н. Б. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія: Журналістика. – Львів, 2011. – Вип. 35. – С. 214-221.

 22. Габор Н. Перспективи медійних досліджень в Україні/Н.Габор//Українське журналістикознавство.К., 2010.Вип.11.С.20-23.

 23. Габор Н. Реальні та телесконструйовані проблеми повсякденності / Н.Габор// Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О.В. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – Вип. 14. – С. 180-188.

 24. Габор Н. „Кінець журналістикознавства? До питання про соціальнокомунікаційний напрямок сучасних медіа студій”. Габор Н. Б. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія: Журналістика. – Львів, 2012. – Вип. 37. – С. 18-22.

 25. Nataliia Habor, Yuliana Lavrysh. Journalism education in Ukraine: problem aspects and priorities//Традиційні і нові медіа: від історії до сучасності: збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2019рік (секція «Журналістики»)/ упоряд. Андрій Яценко. Львів: Простір-М, 2020. C.49-51

 26. Габор Н. Науковий редактор перекладу з анг.мови підручника Д. Мак-Квейла „Теорія масової комунікації”. Львів : Літопис, 2010. 538 с.

Навчально-методичні комплекси до освітніх курсів

 • Габор Н. Б., Прихода М.В. Навчально-методичний комплекс до магістерського курсу «Комунікація і медіа» з коротким словником понять і термінів з медійної комунікації/ Н. Габор., М. Прихода// Львів: Центр розвитку магістерських програм, 2007. 87с.
 • Габор Н. Б. Навчально-методичний комплекс до бакалаврського курсу «Міжнародна комунікація» / Н. Габор.// Львів: ЛНУ ім. Франка, 20012.
 • Габор Н. Б. Навчально-методичний комплекс до бакалаврського курсу «Соціальні комунікації» / Н. Габор.// Львів: ЛНУ ім. Франка, 20012.

 

Біографія

EDUCATION

1993-1995 – Postgraduate course at Lviv State

University. Diploma in Journalism. Dissertation: “Image of Ukraine and Geopolitical Conception of its Development in the New World Order”.

1996 -Kandydat Nauk (Ph.D.) Kyiv State University

2000-present – Researcher in the Media Ecology Institute

1999-2000……- Participant of JFDP program (USA)

1996-1998……-Dean Deputy of Journalism Dpt.

1995-2013 -Associate Professor of Foreing Information Dpt., Lviv State University

1990-1991- – “Memorial” Organization Paper “Poklyk Sumlinnia”. Articles on the national rebirth. Articles on the repressions of 30-ies, 50-ies.

1987-1991 -Paper “Trybuna Robitnyka”. Articles on moral-ethic problem.

DATA ABOUT PARTICIPATION IN SEMINARS, PROJECTS, ETC

1995 – 2-months internship in the US center ICCJ.

1996 – participation in the international journalistic seminar Journalists’ Ethics in Maastricht.

1997 – winner of the competition for preparation and implementation of a new educational course International Communication (Vidrodzhennya fund).

1999 – coordinator of the project Gender Studies sponsored by ACLS.

1999-2000 – winner of the US international internship program JFDP.

2001-2002 – co-author of the project of interdisciplinary program for masters of the center of humanitarian research European Studies.

2001-2009 editor of the Media Criticism Journal, main topic of N 14-15 “Ukrainian online journalism”

2002-2004 – participant of the project aimed at working out programs on Culture Studies for masters in L’viv Ivan Franko National University.

2004-2007 – participant of the international three-year summer school Urban Studies (L’viv).

2007 – co-director of Journalism Media Literacy Summer School (HESP)

2008, 2009 – co-director of Journalism Summer School for Lviv and Simferopol students.

2010 – participant of the program «Multimedia journalism is|newsmaking| to the youth of Ukraine» (Simferopol’-L’viv). Supported by US Embassy

2010-2011- participant of the program «Move against the censorship» (Simferopol). Supported by US Embassy

2018-up to now Project leader of Erasmus+ KA2 Program “Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism” from LNU

Проекти

DATA ABOUT PARTICIPATION IN SEMINARS, PROJECTS, ETC

1995 –  2-months internship in the US center ICCJ.

1996 – participation in the international journalistic seminar Journalists’ Ethics in Maastricht.

1997 – winner of the competition for preparation and implementation of a new educational course International Communication (Vidrodzhennya fund).

1999 – coordinator of the project Gender Studies sponsored by ACLS.

1999-2000 – winner of the US international internship program JFDP.

2001-2002 – co-author of the project of interdisciplinary program for masters of the center of humanitarian research European Studies.

2001-2009  editor of the Media Criticism Journal, main topic of N 14-15 “Ukrainian online journalism”

2002-2004 – participant of the project aimed at working out programs on Culture Studies for masters in L’viv Ivan Franko National University.

2004-2007 – participant of the international three-year summer school Urban Studies (L’viv).

2007   – co-director of  Journalism Media Literacy Summer School  (HESP)

2008, 2009 – co-director of  Journalism Summer School for Lviv and  Simferopol students.

2010 – participant of the program «Multimedia journalism is|newsmaking| to the youth of Ukraine» (Simferopol’-L’viv). Supported by US Embassy

2010-2011- participant of the program  «Move against the censorship» (Simferopol). Supported by US Embassy

2018-up to now Project leader of Erasmus+ KA2 Program “Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism” from LNU

Методичні матеріали

Навчально-методичні комплекси до освітніх курсів

Габор Н. Б., Прихода М.В. Навчально-методичний комплекс до магістерського курсу «Комунікація і медіа» з коротким словником понять і термінів з медійної комунікації/ Н. Габор., М. Прихода// Львів: Центр розвитку магістерських програм, 2007. 87с.

Габор Н. Б. Навчально-методичний комплекс до бакалаврського курсу «Міжнародна комунікація» / Н. Габор.// Львів: ЛНУ ім. Франка, 20012.

Габор Н. Б. Навчально-методичний комплекс до бакалаврського курсу «Соціальні комунікації» / Н. Габор.// Львів: ЛНУ ім. Франка, 20012.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!