Natalia Hado

Посада: Асистент, Theory and practice of journalism Department

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Публікації

1. Гадьо Н. Передумови та особливості трансформації засобів комунікації Католицької Церкви (на прикладі «Радіо Ватикану» / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Серія журн. 2013. – Вип. 38. – С. 460–468.

2. Гадьо Н. Католицька Церква і комунікація: від слова до онлайну / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Теле- та радіожурналістика. – 2014. – Вип. 13. – С. 182-191.

3. Гадьо Н. Нові можливості та функції католицьких засобів комунікації в Інтернеті / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Серія Журналістика. – 2014 – Вип. 39. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стандарти журналістики та професійної освіти у період суспільних трансформацій» (до 60-річчя факультету журналістики Львівського університету)», 23–24 квітня 2015 року. – С. 546-555.

4. Гадьо Н. Реалії католицького телемовлення в інтернеті: телебачення цінностей у віртуальній епосі / Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14. – С. 117–124.

5. Гадьо Н. Етика в інтернеті. Документ Папської Ради соціальної комунікації / Переклад Наталія Гадьо / Наукові записки УКУ: Журналістика. Медіакомунікації. – Львів. – Ч. 7. – с. 179–192.

6. Гадьо Н. Церква та інтернет. Документ Папської Ради соціальної комунікації / Переклад Наталія Гадьо / Наукові записки УКУ: Журналістика. Медіакомунікації. – Львів. – Ч. 7. – с. 192-207.

7. Гадьо Н. Нова епоха та нові виклики для ЗМІ Італії [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст:http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/nova-epokha-ta-novi-vyklyky-dlya-zmi-italiyi.html

8. Гадьо Н. Уроки Архиєпископа Челлі для нових медій [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст: http://www.mediakrytyka.info/media-filosofiya/uroky-arkhyyepyskopa-chelli-dlya-novykh-mediy.html.

9. Гадьо Н. «Нова» етика світських ЗМІ чи мода на антикатолицизм? [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/reklama-propahanda/nova-etyka-svitskykh-zmi-chy-moda-na-antykatolytsyzm.html

10. Гадьо Н. Сліди радянської пропаганди у релігійних виданнях? [Електронний ресурс] / Наталія Гадьо. – Режим доступу до ст: http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/reklama-propahanda/slidy-radyanskoyi-propahandy-u-relihiynykh-vydannyakh.html
11. Католицька медіасистема як складова системи комунікації Католицької Церкви/ Наталія Гадьо // ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ.: Теле- та радіожурналістика. – 2016.
12. Hado I., Hado N. Rodzina jak dar, sakrament i służba / Ivan Hado, Nataiya Hado // Międzynarodowe Sympozjum Naukowe «Ewangelia – prawo ludzkich sumień» Instytut Teologicznу Józefa Bilczewskego. – Lwów. – 10 października 2015.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!