Anatoliy Kapeliushnyi

Посада: Доцент, Mass media language Department

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-81

Наукові інтереси

He investigates the problems stylistics, editing mass media texts.
Key words: Practical stylistics of the Ukrainian language, Editing at mass media

Публікації

1. Капелюшний А.О. Сатиричний журнал «Червоний перець». – Львів: Вища школа, 1986. – 144 с. (8,5 друк. арк.).[Satirical magazine ‘’Chervonyi perets”]
2. Сатиричні жанри // Теорія і практика радянської журналістики. – Львів: Вид – во при Львів. ун – ті, 1989. – С. 290 – 316 (2 друк. арк.). [Satirical genres]
3. Словник труднощів української мови. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 41 – 67, 77 – 91, 305 – 316, 329 – 330 (5 друк. арк.). [Dictionary of difficulties of Ukrainian language]
4. Капелюшний А.О. Виникнення і розвиток української радянської сатиричної публіцистики (1917 – 1941). – К.: НМК ВО, 1990. – 136 с. (8 друк. арк.). [Rise and development of Ukrainian satirical publicistic writing]
5. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 1994. – С. 40 – 42, 61 – 64 (1 друк. арк.). [Anti-surzhyck]
6. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 (6 друк. арк.). [Dictionary-reference book for culture of Ukrainian language]
7. Капелюшний А.О. Девіатологія мас-медіа: Практикум з “Редакторської майстерності”. – Львів: ПАІС, 2000. – 208 с. (14 друк. арк.). [Deviatology of mass media]
8. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2001. – 224 с. (15 друк. арк.).[Practical stylistics of the Ukrainian language ]
9. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с. (36 друк. арк.). [Stylistics and editing]
10. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів: «Практична стилістика української мови», «Стилістика тексту», «Редагування в ЗМІ»). – Львів: ПАІС, 2003. – 544 с. (34 друк. арк.). [Stylistics. Editing of mass media texts]
11. Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 c. (36 друк. арк.). [Dictionary-reference book for journalists]
12. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз «Журналістика – це спосіб життя». – Львiв: ПАIС, 2004. – 576 с. (36 друк. арк.). [Encyclopedia of aphorisms]
13. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А. О., Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови / Зі змінами. – К: Знання, 2004. – 368 с. (С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 – 6 друк. арк.). [Dictionary-reference book for culture of Ukrainian language]
14. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2005. – 304 с. (14,35 друк. арк.). [Editing at mass media]
15. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А. О., Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови. – 3-тє вид., випр. – К: Знання, 2006. – 368 с. (С.52 – 79, 91 – 110, 333 –345, 361 – 362 – 6 друк. арк.). [Dictionary-reference book for culture of Ukrainian language]
16. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. – Львів: ПАІС, 2007. – 400 с. (19,5 друк. арк.). [Practical stylistics of the Ukrainian language]
17. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат “Журналiст – це не професія, а звання”: Близько 8800 висловів 1830 авторів. – Львiв: ПАIС, 2008. – 776 с. (89 друк. арк.). [Encyclopaedia of aphorisms]
18. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львiв: ПАIС, 2009. – 432 с. ( 23,7 друк. арк.).[Editing at mass media]
19. Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки: Навчальний посібник. – Львiв: ПАIС, 2011. – 400 с. (19,5 друк. арк). [Live speech by TV journalists]
20. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Львів: : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 68 – 75 (1 друк. арк.). [Anti-surzhyck]
21. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів, крилатих фраз, цитат “Журналiстика – це творчість і ремесло”: Близько 19200 висловів 3300 авторів. – Львiв: ПАIС, 2011. – 960 с. (111,6 друк. арк.). [Encyclopedia of aphorisms]

Біографія

Was born 5 June 1951 in Dnipropetrovsk. In 1974 graduated faculty of journalism Ivan Franko state university of Lviv. 1974–1975 correspondent of Khmelnytskyi regional newspaper “Soviet Podillya”. 1975–1978 postgraduate studies at Ivan Franko state university of Lviv. 1978 р. defend one’s thesis (candidate dissertation), covers Ukrainian satirical journalism. Have science-degree Candidate of Philology (doctor of philosophy [philology]). Have science-rank Docent from 1984. From 1978 is university lecturer at faculty of journalism Ivan Franko National university of Lviv: was Assistant, and from 1980 – Docent of mass media language. He is the author of number of textbooks, monograph, dictionaries (over 50 articles, over 20 booklets, and 21 books). Total scope of scientific publications – over 580 printer’s sheets.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!