Iosif Los

Посада: , Професор, Foreign Press and information Department

Телефон (робочий): (032) 239-41-55

Публікації

Монографії, навчальні посібники:
Лось Й. та ін. Саліна / Й. Лось, М. Прокопець, Д. Лапичак. – Львів: Літературний Львів, 1995. – 248 с.
Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: навч. посібник / Й. Лось. – Львів: ПАІС. – 2008. – 376 с.
Лось Й. Перспективи світоглядної публіцистики: навч. посібник / Й. Лось. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 294 с.

Статті:
Лось Й. Він став принципом (Розмислення про світ Івана Павла П) // Діловий вісник. – 2005. – Ч.9. – С.32-33.
Лось Й. Позбутися ілюзій „ЗМІ Заходу про тенденції розвитку світу” // Діловий вісник. – 2005. – Ч.10. – С.40-41.
Лось Й. Апологети деструкції (Про деякі тенденції „окупації свідомості” у недійній сфері: історія і сучасність / Й. Лось // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 29. – 2006. – С.19-51.
Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (Деякі питання історії та методології) / Й. Лось // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 32. – 2007. – С.12-35.
Лось Й. Мотивація творчості журналіста і сучасний світ / Й. Лось // Media a demokracja. Pod redakcja Lidii Pokrzyckiej I Wlodzimierza Micha. – Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. Lublin. – 2007.
Лось Й. Цілісна шляхетна свідомість: аристократизм думки / Й. Лось // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. Випуск 32. – 2009. – С.5-17.
Loss I. Pour une alliance des valeurs. Les Jalons. Cent ans après. (До сторіччя публіцистичного збірника „Вехи”). Editions de l’Institut d’études œcuménigues de Lviv Université Catholigue d’Ukraine. François-Xavier de Guibert. – 2009. – S.82-107.
Лось Й. Світоглядні орієнтації Юліуша Словацького в українському інформаційному просторі: сучасне прочитання. Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур. – Rocznik V. Krzemieniec, 3-7 wrzesnia 2010. Кременець 3-7 вересня 2010 // Przemyśl-Warszawa. – 2010. – S. 34-40.
Los J. Miejsce swiatopogladowej publicystyki w systemie spoleczenstwa informacyjnego / J. Los // Dziennikarskie perspektywy specjalizacji/ Redakcja naukowa Rafal Pоlak. Krakow-Rzeszow-Zamość.– 2010. – S.57-64.
Los J. Ksztalcenie dziennikarzy a wspołczeіny świat / J. Los // Studia dziennikarskie. Uwarunkowanie terażniejszosci, wyzwania przyszlośći. ‒ Krakow-Rzeszow-Zamość, 2011. – S. 237-252.
Лось Й. Орієнтири сучасної медійної сфери західного світу / Й. Лось // Вісник Львівського національного університету. Серія Журналістика. – Вип.34. – Ч.1. – 2011. – С.24-32.
Лось Й. Слово – духовний світоч. Істина літератури і сучасна медійна цивілізація / Й. Лось // Вісник Львівського національного університету. Серія Журналістика. – Вип.35. – 2011. – С.12-46.
Лось Й. Белетристичний аспект сучасного інформаційного суспільства / Й. Лось // Діалог двох культур. Dialog dwoch kultur. ‒ Warszawa-Lublin, 2012. – S. 111-120.
Лось Й. Юліуш Словацький – Єжи Гедройц – Іван Павло П: спільнота цінностей (візія українсько-польської співпраці) / Й. Лось // Warszawa-Lublin. – 2013. – С.15-24.
Лось Й. Юліуш Словацький – Єжи Гедройц – Іван Павло П: спільнота цінностей (візія українсько-польської співпраці) / Й. Лось // Dialog dwoch kultur. Діалог двох культур. – Rocznik VII. Zeszyt I. Річник УП. Зошит І. – Люблін. Lublin. – 2013. – С.43-49.
Los J. The perspectives of worldview publicistics / J. Los // CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New media in Art, Science, Humanities, Design and Technology (Augmented Reality, Visual & Media Studies). –2012. – 2. – Доступно з: http://www.cyberempathy.com/#!issue2article3/c1fq5
/ Й. Лось // Вісник Львівського національного університету. Серія Журналістика. – Вип.35. – 2011. – С.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!