Vasyl Lyzanchuk

Посада: завідувач, Broadcast and television Department

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-47-64, (032) 239-40-30

Електронна пошта: Vasyl.Lyzanchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теорія і практика журналістики, створення українського національного інформаційного простору, міжнаціональні взаємини, розвиток та утвердження української мови, культури і духовності, відновлення правдивої національної історичної пам’яті, збереження і примноження українських традицій і звичаїв, розбудова незалежної, демократичної, правової, соборної української України. Свобода слова і стандарти журналістської творчості в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України.

Публікації

Монографії, підручники, посібники

1. Телебачення і радіо у вихованні учнів – К. : Знання, 1985. – 48 с.

2. Увага: увімкнуто приймач! (Вплив радіо і телебачення на формування громадянської активності молоді). – Львів : Вища школа: Вид-во при Львів ун-ті, 1986. – 127 с.

3. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення: навчальний посібник ( співавтор В.А. Качкан). – Львів, 1987. – 68 с.

4. Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності особистості. – Львів : Вища школа: Вид-во при Львів ун-ті, 1989. – 152 с.

5. Громадянином бути зобов’язаний… – К. : Знання, 1989. – 48 с.

6. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів). За ред. В.Й. Здоровеги. – Львів : Вища школа: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – С. 128–182. – Розд.: Замітка; Звіт; Інтерв’ю; Репортаж.

7. Засоби масової інформації і духовне відродження України: Текст лекцій. – Львів, 1990. – 68 с.

8. Методичні вказівки до вивчення теми „Інформаційні жанри радянської газети” ( співавтори Н. К. Василенко, В. А. Качкан, А. З. Москаленко). – К., 1990. – 108 с.

9. О рідне слово, що без тебе я?! – К. : Знання, 1990. – 48 с.

10. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці ( співавтор О. Д. Кузнецова). – К., 1991. – 96 с.

11. Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні (Факти, документи, коментарі до тексту лекцій): У 2 ч. – Львів : Ред. – вид. від. Львів. ун-ту, 1993. – Ч.1. – 254 с. ; Ч.2. – 217 с.

12. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 415 с.

13. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! – Львів: Вид-во „За вільну Україну”, 1996. – 254 с.

14. З-під іга ідолів. Роздуми про пережите. – Львів, 1997. – 216 с.

15. Радіожурналістика: засади функціонування : підручник. – Львів : ПАІС, 2000. – 366 с.

16. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! [– 2-ге доповн. вид.]. – Львів : Мальва, 2001. – 680 с.

17. Не лукавити словом. – Львів, 2003. – 560 с.

18. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні (Допов. вид.: Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів, 1995. – 415 с. ). – Львів, 2004. – 992 с.

19. Основи радіожурналістики : підручник. – К. : Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск.

20. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка. – Львів : Видавничий центр Львів. нац. у-ту ім. Івана Франка, 2008. – 258 с.

21. Творімо разом Україну! : монографія. – Львів : ПАІС, 2009. – 452 с.

22. Журналістська майстерність : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с.

23. Шевченкове Слово. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 184 с.

24. Психологія мас-медіа : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 420 с.

25. Новини на регіональному телебаченні ( співавтор П. Я. Дворянин). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 262 с.

26. Інформаційна безпека України: теорія і практика : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 728 с. (Цей підручник зайняв перше місце в університетському конкурсі «Найкращий підручник гуманітарного напряму 2016-2017 навчального року»).

27. Так! Я – Українець! Вибрані публікації. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 800 с.

28. До 60-річчя від дня народження Василя Лизанчука видано «Бібліо-графічний покажчик» (Львів, 1996. – 128с).

29. До 65-річчя від дня народження та 50-річчя журналістської праці Василя Лизанчука вийшла у світ книжка «Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії» (уклад. М. М. Романюк; передм. А. Г. Погрібного. – Львів, 2001. – 968 с).

30. До 70-річчя від дня народження та 55-річчя журналістської праці Василя Лизанчука видано другу частину книжки «Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї)» (уклад. М. М. Романюк; передм. А. Г. Погрібного. – Дрогобич, «Коло», 2008. – 848 с).

31. До 75-річчя від дня народження та 60-річчя журналістської праці видано «Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї, відгуки. Книга 3 / укладач М.М. Романюк; передмова Я. С. Калакури. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с. + вкл.».

32. До 80-річчя з дня народження та 65-річчя журналістської праці видано книжку «Василь Лизанчук. Від коректора до академіка»/ упоряд. І. В. Крупський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 624 с. + вкл.

Статті

 1. Морально-національні засади журналістської творчості у контексті ідентифікації українців та інформаційної безпеки України // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теорет. конф. 24-26 жовт. 2003 р. / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 2003.– С. 21-28.

 2. Журналістська діяльність у контексті утвердження української мови як державної // Стиль і текст. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 6-14.

 3. Основні засади високого журналістського професіоналізму // Inmediasres: Зб. наук. пр. / Кер. проекту: С. В. Демченко та ін. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 131 – 145.

 4. Журналістське слово в інформаційному просторі України // Журналістика, філологія та медіаосвіта: У 2-х т. – Т. 1. – Полтава: Освіта, 2009. – С. 175-179.

 5. Формування національної історичної пам’яті як важливий компонент утвердження україноцентризму: Вісник наукових досліджень. Зб. наук. праць Національний університет „Києво-Могилянська академія”. Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль, 2009. – №12. – С.37-44

 6. Національні та морально-фахові принципи журналістської творчості / В. Лизанчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2010. – №21. – С. 136–143.

 7. Засоби масової комунікації в контексті розвитку української національної ідентичності / В. Лизанчук // Світ соціальних комунікацій: наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 10. – К.: КиМУ, ДонНУ, КПУ, 2013. – С. 79 – 85.

 8. Політико-ідеологічна складова функціонування засобів масової інформації України // Теле- та радіожурналістика. – 2016. – Випуск 15. – С. 28 – 45.

 9. Українська національно-громадянська ідентичність в концепції Івана Франка: виклики часу // Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іван Франко в сучасних вимірах та осягах» (до 160-річчя з дня народження; Івано-Франківськ, 29 – 30 вересня 2016 р.). –Вид-во Івано-Франківського національного медичного університету, 2016. – С. 164 – 180.

 10. Стандарти журналістської професії у зв’язку з гібридною війною Російської Федерації проти України // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2016. – С. 45–50.

 11. Якщо свобода слова антиукраїнського спрямування, то кому потрібна така свобода слова?! // Слово Просвіти. – 2017. – 6 – 12 лип.

 12. Мистецтво брехні таке ж старе, як і сама Росія // Літературна Україна. – 2017. – 12 жовт.; Вісник НТШ. – 2017. – Ч. 58.

 13. Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в умовах нинішньої російсько-української війни // Теле- та радіожурналістика. – 2018. – Вип. 17. – С. 24–51.

 14. Москаль добром і лихом з козаком не ділився // Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 360-річчя битви під Конотопом). – Львів, Руда – 30 червня 2019. – м. Львів, Львівський торгово-економічний університет. – С. 110–113.

 15. Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України // Теле- та радіожурналістика. – 2020. – Вип. 19. – С. 44–77.

 16. Українська мова – життя державного основа // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті: збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 червня 2020 року / Науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 126–130.

 17. Життєдайне джерело журналістського професіоналізму. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2020. – Вип. 48. – С. 268–274.

Біографія

Василь Васильович Лизанчук народився 1 січня 1937 р. у селі Ганів Коломийського району Івано-Франківської області. Закінчив Львівський університет у 1966 р. Працював у районних, міській, обласній газетах, Івано-Франківському обласному радіо, кореспондентом Українського радіо в Івано-Франківській області. Дисертацію „Педагогічні проблеми підвищення ефективності впливу радіо і телебачення на соціалізацію підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук захистив 1 липня 1977 р. у Науково-дослідному інституті педагогіки (м. Київ). Дисертацію „Засоби масової інформації і формування громадянської позиції молоді» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук захистив 27 червня 1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському державному (тепер – національному) університеті імені Тараса Шевченка. Від грудня 1978 p. працює у Львівському державному (тепер – національному) університеті імені Івана Франка.

Із 1966 р. В. Лизанчук – член Національної Спілки журналістів України. За вагомий особистий внесок у розвиток української журналістики, високу професійну майстерність Указом Президента України від 6 червня 1997 р. В. В. Лизанчуку присвоєно Почесне звання «Заслужений журналіст України». Загальні збори Академії наук Вищої школи України 19 грудня 1998 р. обрали В.Лизанчука академіком Академії наук Вищої школи України по відділенню масової комунікації.

16 вересня 2000 р. Президія Головної управи колишніх вояків-українців у Великобританії нагородила В. Лизанчука «Золотим Хрестом Заслуги І класу». 26 грудня 2000 р. Президія Академії наук Вищої школи України присудила В. Лизанчуку Нагороду Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і публіцистики. Ухвалою Комітету в справах премії імені Івана Огієнка від 26 березня 2001 р. В. Лизанчукові присуджено Огієнківську премію у галузі науки. 2001 року Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку нагородив В. Лизанчука дипломом і премією за книжку «Завжди пам’ятай: Ти — Українець!» Державний комітет телебачення і радіомовлення України нагородив В. Лизанчука у 2006 р. відзнакою третього ступеня за заслуги в розвитку інформаційної сфери.

За вагомий внесок у розвиток національної освіти, підготовку ви-сококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка Указом Президенка України від 10 жовтня 2011 р. (№ 971/2011) Василя Лизанчука нагороджено орденом „За заслуги” III ступеня (Знак ордена №11745).

Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана Франка 25 вересня 2013 р. присвоїла В. В. Лизанчукові почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”. За значні внески у розвиток традиційної гуцульської культури, відновлення народних традицій, любов до рідного краю Рада суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” у Львові 21 січня 2015 р. нагородила В. В. Лизанчука дипломом і медаллю “Гуцул року”.

8 грудня 2016 р. Академія наук вищої освіти України нагородила В. Лизанчука медаллю “За успіхи у науково-педагогічній діяльності”. Академія наук вищої освіти України 8 грудня 2016 р. нагородила В. В. Лизанчука дипломом і першою премією за монографію „Шевченкове Слово”. За навчальний посібник “Новини на регіональному телебаченні” Академія наук вищої освіти України 8 грудня 2016 р. нагородила В. В. Лизанчука дипломом і другою премією (співавтор навчального посібника П. Я. Дворянин).

За високий професіоналізм, особисті творчі здобутки, розвиток ін-формаційної сфери та з нагоди Дня журналіста Секретаріат Національної спілки журналістів України нагородив 6 червня 2017 р. В.В.Лизанчука почесною грамотою. Указом Президента України 16 листопада 2017року (№369/2017) Василя, Лизанчука нагороджено орденом “За заслуги” II ступеня (Знак ордена №2423).

14 грудня 2019 р. Громадське об’єднання «Національна Академія наук вищої освіти України» нагородила В. В. Лизанчука дипломом і першою премією у номінації «Монографія» за працю «Так! Я – Українець! Вибрані публікації» (800 с.). У грудні 2019 р. В. В. Лизанчуку присуджено Львівську обласну премію імені В’ячеслава Чорновола у номінації «Журналістика та публіцистика» за книгу «Так! Я – Українець!».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!