Навчально-методичне забезпечення кафедри зарубiжної преси та iнформацiї

Силабуси:

Житарюк М. Г.

ГТ-Завдання-самост.-Житарюк

robocha_GT2012_Zhyt

ГТ-План-практичних-Житарюк

ГТ-План-лецій-Житарюк

ГТ-Питання-іспит-Житарюк

Реклама-завдання-самостійна-Житарюк

Реклама-питання-іспит-Житарюк

Реклама-план-лецій-Житарюк

Реклама-план-практичні-Житарюк


Реклама зв’язки громадськістю

Реклама-план-лецій-Житарюк

Реклама-план-практичні-Житарюк

Реклама-завдання-самостійна-Житарюк

Реклама-питання-іспит-Житарюк


Лильо Т. Я.

Сучасна пропаганда (навчальна програма)

Сучасна пропаганда (робоча програма)

Пропаганда.План-конспект

Робота відділу (навчальна програма)

Робота відділу (робоча програма)

Робота відділу міжнародної інформації План-конспект


Лось Й. Д.

Сучасна закордонна публіцистика (робоча програма)

Сучасна закордонна публіцистика(навчальна програма)

Публіцистика.План-конспект


Мельник Ю. І.

Третій світ (план-конспект)

Третій світ (навчальна програма)

Третій світ (робоча програма)


Хоменко Т. М.

Медійний дискурс. Програма

Національна ресурси. Програма

Національні ресурси. План-конспект

Деон.станд.План-конспект

Деонт.станд. Програма

Меддискурс культури план


DESTIN:

DESTIN дескриптор_медійний дискурс культури 2020 (ENG) (1)

DESTIN дескриптор_історія української культури 2020 (ENG)

DESTIN дескриптор_історія світової культури 2020 (ENG)

DESTIN дескриптор_деонтологія журналістики 2020 (ENG)

DESTIN дескриптор_деонтологічні стандарти публіцистики 2020 (ENG)

Ukraine in context of the global information war – Iurii Melnyk