Секційне засідання кафедри мови засобів масової інформації на тему “Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди”

23.10.2020 | 13:15
Після  пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції «ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІ МЕДІА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»  (22−23 жовтня 2020 року)  на факультеті журналістики відбулося секційне засідання кафедри мови засобів масової інформації на тему “Медіатекст: сучасні концепти, інновації, жанрово-стильові різновиди”.
З доповідями виступили викладачі кафедри мови ЗМІ та учасники Конференції з інших навчальних закладів:
1. Зикун Наталія, Горевалов Сергій (Київ). Мова ворожнечі у контексті дотримання журналістських стандартів.
2. Пономаренко Людмила (Київ). Аудіовізуальна продукція про українську мову на онлайн-платформі YouTube: види та функції.
3. Сащук Тетяна (Київ). Індивідуально-авторська комунікація професійного автора в соцмережі Facebook.
4. Більовська Наталія (Львів). Гіпертекст: синтез дискретного і континуального медіаповідомлення.
5. Дацишин Христина (Львів). Заголовок у сучасному інтернет-виданні: українські реалії.
6. Драган-Іванець Наталія (Тернопіль). Візуальні персвазивні техніки в сучасному теледискурсі.
7. Капелюшний Анатолій (Львів). Трансформація форм ступенів порівняння прикметників у телевізійному мовленні наживо.
8. Конюхова Любов (Львів). Лексичні особливості новинного тексту.
9. Литовченко Наталія (Львів). Сучасна медійна лексика: особливості функціонування.
10. Маркевич Богдан (Львів). Структура і тематична спрямованість лонґрідів (на прикладі матеріалів українського мережевого простору).
11. Ріпей Марія (Львів). Цифра в газетному тексті (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети «День»).
12. Яценко Андрій (Львів). Правописна дискусія крізь призму американської «Свободи».
13. Яцимірська Марія (Львів). Метафорична експресія в мультимедійних  текстах.
Доповідачі  обмінялися думками щодо методики  викладання мовних дисциплін на факультетах журналістики, оновлення навчальних програм,  удосконалення  дистанційної освіти.