Держбюджетні та міжнародні проєкти

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка підтримує тісні наукові зв’язки із зарубіжними навчальними установми й науковими закладами, зокрема з Українським Вільним Університетом у Мюнхені (Німеччина), Варшавським університетом, Вроцлавським університетом, Ягелонським університетом, Католицьким університетому у Любліні, Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Пенсильванським університетом (США) та ін.
Факультет проводить спільні наукові семінари, викладачі обмінюються педагогічним та науковим досвідом, беруть участь у наукових конференціях у закладах-партнерах. Налагоджено наукові контакти із редакцією польського наукового часопису “Media i Spoleczeństwo” (“Медіа і Суспільство”)  в рамках X Міжнародної наукової конференції на тему “Медіа в суспільному просторі – Суспільний простір в медіа”, яка проходила 13 грудня 2019 року в Технічно-Гуманітарній Академії м. Бєльсько-Бяла (Польща)

У квітні 2013 року ми розпочали довготермінову співпрацю з нашими колегами з Університету Отто-Фрідріха у м. Бамберг, Німеччина. Основною темою спільних наукових та медіа-критичних розвідок та їх обговорень став потенціал нових медій у політичній сфері.
Перша зустріч відбулась у Львові. За 3 дні 3 десятки викладачів, молодих вчених та студентів коротко окреслили основні напрямки розвитку політичного потенціалу нових та соціальних медій, в тому числі обговорили виклики перед традиційною журналістикою, що створюють ці нові формати створення, поширення та обміну інформацією.
Наступна зустріч відбулась вже восени 2014-року у Бамберзі. Двадцятеро викладачів та студентів нашої кафедри взяли участь у тижневому семінарі в німецькому університеті, знову присвятивши наукові, медіа-критичні та студентські дослідження політичному потенціалу нових медій, що в контексті української Революції Гідності, набули виразно практичного характеру та спровокували жваве обговорення.
Наші німецькі колеги посприяли активному включенню на тижневий період наших студентів в реалії європейського журналістського простору, зокрема ми відвідали локальні радіо, телебачення та ньюзрум щоденної газети та мали змогу поспілкуватись з медійниками-практиками. Ми, в свою чергу, привезли студентську фотовиставку про Євромайдан.
Обмін досвідом з німецькими колегами нині триває в онлайн-форматі.

 

 

 

 

 

 


15 листопада 2018 року нарешті розпочався довгоочікуваний для багатьох журналістів-освітян проект Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм

Еразмус+ КА2 – Співробітництво задля інновацій та обміну переловим досвідом – Розвиток потенціалу у вищій освіті

Цей проект ставить амбітну мету –реформувати навчальні плани для програм бакалаврату та магістратури з журналістики (в кожному з 10 українських університетів-партнерів), щоб усі нові/переглянуті навчальні плани були зроблені згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF), відповідали Європейським стандартам доброчесності та професіоналізму, щоб сама освіта була більш студентоцентричною, щоб проект сприяв співробітникам та студентам розвивати міцні та стабільні зв’язки з європейськими журналістськими факультетами та асоціаціями. Так зазначено в програмі Проекту, яку колективно розробляли усі 10 університетів з координатором проф. Полом Хайлендом, керівником Відділу розвитку європейського навчання і підвищення кваліфікації, Університету Бат Спа Велика Британія

Уже відбулась перша координатційна зустріч в університеті Бат, обговорено спільні координаційні дії, створено робочі групи, укладено спільний Договір про співпрацю.

 

 

 

 

 

 

 

Ось основні параметри та цифри освітнього проекту:

 


 

 

 

 

 

 

DESTIN: ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО ПРОЕКТ

«Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм»

Еразмус+ КА2 – Співробітництво задля інновацій та обміну передовим досвідом – Розвиток потенціалу у вищій освіті

 

Номер проекту: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: DESTIN

Тип проекту: Національний проект

Тип дії: Спільні проекти

Пріоритет: Вища освіта та суспільство

Тривалість проекту: 15 листопада 2018 – 14 листопада 2021 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 798470,00 € 

Цільова група: Університети України та ЄС, студенти університетів, загальноосвітні школи, роботодавці, наприклад, журналістькі колективи, медіаменеджери, учасники системи безперервного навчання 

Отримувач гранту: Університет Бат Спа, Велика Британія 

Координатор: Проф. Пол Хайленд, керівник Відділу розвитку європейського навчання і підвищення кваліфікації, Університет Бат Спа

Контакти: тел.: +44 (0)1225 875564; е-адреса: p.hyland@bathspa.ac.uk 

Партнерство:

Україна

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 2. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 3. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

 4. Львівський національний університет імені Івана Франка

 5. Маріупольський державний університет

 6. Сумський державний університет

 7. Український католицький університет

 8. Ужгородський національний університет

 9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 10. Запорізький національний університет

 11. Громадська організація “Українська асоціація студентів”

 12. Громадська організація “Громадське радіо”

 13. Міністерство освіти і науки України

ЄС

 1. Університет Бат Спа, Велика Британія

 2. Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Польща

 3. Дан Лірі Інститут мистецтвознавства, дизайну та технологій, Ірландія

 4. Університет Ліннея, Швеція

 5. Світова університетська служба, Австрія

 6. Мережа з журналістської етики, Велика Британія

 7. Європейська асоціація підготовки журналістів, Нідерланди

 

Мета та завдання проекту:

A1. Реформування навчальних планів: реформувати, почати поширювати та оцінювати нові / переглянуті навчальні плани для 9 програм бакалаврату та 11 програм магістратури з журналістики (по 2 плани в кожному з 10 українських університетів-партнерів) та інституційний контроль якості академічних програм, щоб усі нові/переглянуті навчальні плани були зроблені згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF), відповідали Європейським стандартам доброчесності та професіоналізму, покращували залученість студентів до роботи в галузі, підготовку кадрів і працевлаштування, а також дозволили співробітникам та студентам розвивати міцні та стабільні зв’язки з європейськими журналістськими факультетами та асоціаціями;

A2. Навчальний план – контекст: покращити медіасередовище, в якому працюватимуть випускники факультетів журналістики: поліпшити рівень “медіа-грамотності” ключових цільових груп, надати студентам-журналістам нові можливості залучати громадськість під час навчання та підвищити обізнаність громадськості щодо життєво важливої ролі журналістів та засобів масової інформації у захисті прав громадян та підтримці цього у багатокультурній демократії.

 

Завдання проекту:

 1. Провести аудит (аналітичний огляд) усіх наявних навчальних планів (20 планів), із аналізом недоліків та планом дій;

 2. Підготувати робочі групи (що займаються навчальними планами) в напрямі уніфікації планів та контролю їх якості згідно з Європейською рамкамкою кваліфікацій (EQF);

 3. Використовувати європейські моделі журналістської освіти, щоб задати напрям реформування навчальних планів;

 4. Підготувати академічний та журналістський персонал згідно з принципами та процесами експертної оцінки;

 5. Провести експертну оцінку (у тому числі 10 візитів на місця) всіх нових/переглянутих навчальних планів;

 6. Поширити та оцінити за перший рік упроваджених усіх нових/переглянутих навчальних планів бакалаврських та магістерських програм;

 7. Виробити Національні рекомендації для журналістської освіти на бакалаврських та магістерських програмах;

 8. Збільшити залучення громадськості (професійної спільноти) до участі у роботі проекту;

 9. Поширити та оцінити розяснювальні онлайн-курси з медіа-грамотності для цільових груп;

 10. Забезпечити подальший розвиток та просування результатів проекту.

 

Напрями діяльності за проектом:

Проект DESTIN складатиметься із багатьох видів діяльності: від конфіденційних обговорень із журналістами практиками іззовні та аналізу анонімної думки студентів, до великих публічних конференцій та відкритих онлайнових дискусійних форумів. Усі використовувані інструменти та методологія є перевіреними засобами управління освітою, розвитку персоналу та студентів, а також етичного управління перетвореннями в цілому. Стиль “презентацій” іноді може бути дидактичним (залежно від спікера), але педагогічнй задум та етос для конференцій, зустрічей тощо буде всеохопним та інтерактивним (у дусі SCL – британської Лабораторії зі стратегічної комунікації).

Матеріали для багатьох ключових видів діяльності/процесів під час розробки робочих блоків проекту, значною мірою випливають з нещодавнього проекту ALIGN. Ці матеріали та практики вже добре зрозумілі принаймні 7 партнерам DESTIN (як колишнім партнерам в межах проекту ALIGN); всі вони доступні як українською, так і англійською мовами; і були високо оцінені всіма внутрішніми та зовнішніми експертами під час остаточного оцінювання проекту. Це означає, що DESTIN може спиратися на сильну базу, що є життєво важливим для своєчасного досягнення наших цілей.

Основними віхами будуть:

 1. Робота над запуском проекту, включно з організацією конференції, зустріччю Ради керуючих (Правління), закупівлею обладнання в перші місяці проекту. Ми проведемо ґрунтовне попереднє планування до старту проекту 15/11/2018.

 2. Завершення всіх переглянутих навчальних планів та подання нової документації для затвердження в кожному українському університеті так, щоб нові/переглянуті плани могли бути запущені в роботу принаймні протягом одного року, починаючи з осені 2020 року. Ми будемо просити чіткі та офіційні заяви від кожного університету, щоб забезпечити належний рівень нашої роботи, а також відповідність вимогам кожного університету.

Різниця між новими та переглянутими планами нелегка. Ми передбачаємо, що будуть зроблені ґрунтовні зміни до більшості навчальних планів бакалаврських та магістерських програм за багатьма напрямками (навчальний план та педагогіка, навчання практичних навичок, оцінювання, залучення галузі тощо), але вони не мають змінювати своїх назв (та спеціальностей з яких присуджуватимуться ступені/дипломи), тому вони не мають технічно кваліфікуватись як “нові” курси. Ми знаємо, що це програми, які вже існують: це – не нові курси в цьому сенсі.

Безумовно, три навчальних програми, що будуть в режимі он-лайн доступу, обов’язково будуть складатися із абсолютно нових курсів (“Онлайн-курси з поширення медіаграмотності”). Це також забезпечить трейнінговими можливостями для навчання для студентів магістратури за новими/переглянутими академічними програмами.

 

Очікувані результати:

 1. Якісні зміни в журналістській освіті в Україні завдяки аналізові, оцінці, перегляду наявних та упровадженню нових або переглянутих навчальних планів для 9 бакалаврських та 11 магістерських програм із підготовки журналістів у 10 українських університетах згідно з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF) і відповідно до Європейських стандартів доброчесності та професіоналізму.

 2. Напрацювання національних рекомендацій для підготовки журналістів на програмах бакалаврату та магістратури в Україні.

 3. Створення мережевої взаємодії та співпраці між університетами, національними роботодавцями і студентським самоврядуванням у сфері підготовки журналістів в Україні.

 4. Створення мережевої взаємодії та співпраці між університетами, професійними організаціями з України та країн-членів ЄС у сфері підготовки журналістів.

 5. Розробка онлайн-курсів із медіа-грамотності для цільових груп – не фахівців у сфері журналістики, медіа та комунікації.

 6. Створення та запуск спеціалізованого веб-сайту для подальшого поширення та використання результатів проекту DESTIN.

 

Координатор проекту від України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики

http://www.univ.kiev.ua/

Тел.: +380(44) 239 31 82; +380(44) 239 31 66; +380 (44) 239 31 50; факс: +380(44) 239 31 00; +380(44) 239 31 50 (Відділ міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Тел.: +380(44) 481 44 01; факс: +380(44) 483 09 81 (Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Відповідальна особа: Богдана Носова, доцент кафедри соціальних комунікацій, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Контакти: тел.: +380505064732 (моб.), e-адреса: bogdana.nosova@gmail.com

 

Партнери з України:

 1. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра журналістики, реклами та PR-технологій

http://www.cdu.edu.ua/

Тел.: +38(0472) 37 21 42, +38(0472) 35 44 63, факс: +38(0472) 35 44 63

Відповідальна особа: Світлана Коваль, старший викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Контакти: тел.: +380504645074 (моб.), +380979761979 (моб.),

e-адреса: svitlana.koval.chnu@gmail.com

 1. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

  http://www.megu.edu.ua/uk/

Тел.: +38(0362) 63 72 34, факс: +38(0362) 23 01 86

Відповідальна особа: Ольга Мітчук, декан факультету журналістики, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Контакти: тел.: +380964107513 (моб.), +380503393424 (моб.), e-адреса: mitchukoa@ukr.net

 1. Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет журналістики

http://www.lnu.edu.ua/

Головна

Тел.: +38(032) 261 14 91, +38(032) 239 47 24, +38(032) 239 41 82

Відповідальна особа: Наталія Габор, доцент кафедри нових медій, факультет журналістики, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: тел.: +380505052045 (моб.), e-адреса: nat.gabor@gmail.com

 1. Маріупольський державний університет

http://mdu.in.ua/

Тел.: +38(0629) 58 75 90, факс: +38(0629) 53 22 70

Відповідальна особа: Світлана Безчотнікова, професор, Маріупольський державний університет

Контакти: тел.: +380972454231 (моб.), e-адреса: sbezchotnikova@gmail.com

 1. Сумський державний університет

http://sumdu.edu.ua/ukr/

Tел./факс: +38(0542) 68 77 55, +38(0542) 64 04 99

Відповідальна особа: Костянтин Кириченко, начальник відділу міжнародних зв’язків Сумського державного університету

Контакти: тел.: +38 (0542) 33 10 81, моб.тел.: +380990799552,

e-адреса: info@dir.sumdu.edu.ua

 1. Український Католицький Університет, Магістерська програма з журналістики (Школа журналістики УКУ)

https://ucu.edu.ua/

Тел.: +38(032) 240 99 40; e-адреса: info@ucu.edu.ua
Відповідальна особа: Юрій Опока, керівник магістерської програми з журналістики Українського Католицького Університету

Контакти: тел.: +380674555358 (моб.), e-адреса: Yraopoka@gmail.com

 1. ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, філологічний факультет, відділення журналістики.

https://www.uzhnu.edu.ua/

Тел.: +380503723767 (моб.), +38(03122) 3 33 41, факс: +38(03122) 3 42 02

Відповідальна особа: Галина Шаповалова, доцент кафедри журналістики, філологічний факультет, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Контакти: тел.: +380501625285 (моб.), е-адреса: hshapovalova@gmail.com

 1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

http://www.chnu.edu.ua/

Tел.: +38(0372) 58 48 10 – ректор, +38 (0372) 58 47 02 – кафедра, факс: +38(0372) 55 29 14; +38(0372) 58 47 07 – ректор

Відповідальна особа: Роман Пазюк, доцент кафедри журналістики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Контакти: тел.: +380667853822 (моб.), e-адреса: paziukpost@gmail.com

 1. Запорізький національний університет, факультет журналістики;

  http://www.znu.edu.ua

  Тел.: +380(61) 289 41 11, +380(61) 289 12 24, факс: +38 (061) 228 75 08

  Відповідальна особа: Катерина  Сіріньок-Долгарьова, доцент кафедри журналістики, факультет журналістики,  Запорізький національний університет

  Контакти: тел.: +380661114753 (моб.), e-адреса: ksirinyok@gmail.com

 2. Громадська організація “Українська асоціація студентів”

http://uas.ngo

Тел. моб.: +380939150872, +380734997970

Відповідальна особа: Лідія Фесенко, президент Громадської організації “Українська асоціація студентів”

Контакти: тел.: +380939150872 (моб.), e-адреса: lidafes11@gmail.com

 1. Громадська організація “Громадське радіо”

https://hromadske.radio/

Тел.: +38(044) 279 72 09

Відповідальна особа: Наталія Клочун, грант-менеджер Громадської організації “Громадське радіо”

Контакти: тел.: +380954865638 (моб.), e-адреса: projects@hromadske.radio

 1. Міністерство освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua

Тел.: +38(044) 481 32 78, +38(044) 481 32 79, факс: +38(044) 481 47 55

Відповідальна особа: Любов Щітка, в. о. начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України

Контакти: тел.: +38(044) 481 32 69, e-адреса: l_shchitka@mon.gov.ua

 

Інтернет-сторінка планується до створення під час роботи над проектом.

Посилання на інформацію про проект DESTIN – у розділі новин на офіційному сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

http://www.univ.kiev.ua/news/9877

Новини / КНУ візьме участь у проекті DESTIN / 27.09.2018.

 DESTIN: INFORMATION SHEET

Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education

Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism

Project number: 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP

Project acronym: DESTIN

Type of project: National Project 

Action type: Joint Projects

Priority: Higher Education and Society

Project duration: 15 November 2018 – 14 November 2021

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: KA2 CBHE)

Erasmus+ (CBHE) grant amount: 798470,00 €

Target groups: Ukraine and EU Universities, university students, secondary schools, employers i.e. Journalism staff teams, media managers, lifelong learning.

Grant holder: Bath Spa University, United Kingdom

Coordinator and General Manager: Prof. Paul Hyland, Head of European and Postgraduate Taught Development, Bath Spa University

Contacts: tel: +44 (0)1225 875564, email: p.hyland@bathspa.ac.uk

Partnership:

Ukraine

 1. Taras Shevchenko National University of Kyiv

 2. Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

 3. Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities

 4. Ivan Franko National University of Lviv

 5. Mariupol State University

 6. Sumy State University

 7. Ukrainian Catholic University

 8. Uzhhorod National University

 9. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 10. Zaporizhzhia National University

 11. NGO “Ukrainian Association of Students”

 12. PO “Hromadkse Radio”

 13. Ministry of Education and Science of Ukraine

EU

 1. Bath Spa University, United Kingdom

 2. Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

 3. Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology, Ireland

 4. Linnaeus University, Sweden

 5. World University Service, Austria

 6. Ethnical Journalism Network, United Kingdom

 7. European Journalism Training Association, Netherlands

Project goals and objectives:

A1. Curriculum Reform: to reform, start to deliver and evaluate new/revised curriculum for 9 BA and 11 MA Journalism programmes (2 degrees in each of the 10 Ukrainian partner universities), and the institutional quality assurance for academic programmes, so that all new/revised programmes are aligned with European Qualifications Frameworks (EQF), meeting European standards of integrity and professionalism, improving students’ industry engagement, career preparation and employability, and enabling staff and students to develop strong and sustainable connections with European journalism departments and associations;

A2. Curriculum Context: to enhance the media environment in which Journalism graduates will work: improving the ‘media literacy’ of key target groups, providing new opportunities for Journalism students to engage with public audiences during their training, and raising public awareness of the vital role of journalists and media in the promotion and protection of citizens’ rights within a multi-cultural democracy.

Specific project objectives are:

 1. to audit (desk review) all current curriculum (20 degrees), with gap analyses and action plans;

 2. to train curriculum teams in the alignment of programmes and QA with EQF standards;

 3. to use European models of Journalism education to inform curriculum reform;

 4. to train academic and professional staff in principles and processes of peer review;

 5. to conduct peer review (including 10 site visits) of all new/revised programmes;

 6. to deliver and evaluate the first year of all new/revised BA and MA programmes;

 7. to produce National Guideline Statements for BA and MA Journalism education;

 8. to maximize public stakeholder engagement and participation in the work of the project;

 9. to deliver and evaluate Outreach Media-Literacy Courses for target groups;

 10. to maximize the sustainability of the work and outputs of the project.

Activities:

The DESTIN project will be conducted through many kind of activities: from confidential discussions with an external stakeholder and analysis of anonomysed student opinion to large public conferences and open online discussion forums.  All of the tools and methodologies employed are tried and tested means of educational management, staff and student development, and ethical change management in general. The style of ‘presentations’ may occasionally appear didactic (depending on the presenter) but the pedagogical design and ethos for conferences, meetings etc. will be inclusive and interactive (as in the spirit of SCL).

The materials for many of the key activities/processes in the Development WPs for the project will be largely derived from the recent ALIGN project. These materials and practices are already well understood by at least 7 of the DESTIN partners (as former partners in ALIGN); are all readily available in Ukrainian translation as well as English; and were highly praised by all internal and external voices in the final evaluation of the project. This means that DESTIN can build upon a strong base, and that is vital in order to attain our objectives in good time.

Key milestones will be:

 1. Completion of all essential start up, including Launch conference, GB meeting, procurement of equipment in the first months of the project. We aim to undertake considerable pre-project planning before the start on 15/11/2018.

 2. Completion of all the programme revisions and presentation of new documentation for approval within each Ukrainian university, so that new/revised programmes can be delivered for at least one whole year, starting in Autumn of 2020. We will ask for clear and official statements from each university to ensure good understanding of our needs, and our compliance with each university’s requirements.

The distinction between new and revised programmes is not easy. We are anticipating profound changes to most BA and MA programmes in many ways (curriculum and pedagogy, training, assessment, industry engagement, etc.), but they may not change their names (title of awards) so they may not technically qualify as ‘new’ courses. We know that these are programmes that are already in existence: so these are not new courses in that sense.

There will certainly be a suite of totally new courses (the Outreach Media-Literacy Online Courses) within three study programmes delivered online. These will also provide a supervised training opportunity for Masters student in the new/revised academic programmes.

Expected results:

 1. Qualitative changes in development of journalism education in Ukraine through audit, assessment, review of existing and delivering of new or revised curricula for 9 BA and 11 MA Journalism programmes in 10 Ukrainian universities with the European Qualifications Framework (EQF) and European standards of integrity and professionalism.

 2. Development of National Guideline Statements for BA and MA journalism education in Ukraine.

 3. Creation of interaction and cooperation network between universities, national employers and students self-government in the field of journalism education in Ukraine.

 4. Creation of interaction and cooperation network between Ukraine and EU universities and professional organizations in the field of journalism education.

 5. Development of Media-Literacy Online Courses for non-professionals target groups in the field of journalism, media and communications.

 6. Creation and launching of specialized website for further dissemination and exploitation of DESTIN project results.

Project coordinator in Ukraine:

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism

http://www.univ.kiev.ua/en/

Tel.: +380(44) 239 31 82,+380(44) 239 31 66, +380 (44) 239 31 50, fax: +380(44) 239 31 00, +380(44) 239 31 50 (Office for International Cooperation, Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Tel.: +380(44) 481 44 01, fax: +380(44) 483 09 81 (Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Responsible person: Bogdana Nosova, Associate Professor of Social Communications Department, Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Contacts: tel.: +380505064732 (Mobile); email: bogdana.nosova@gmail.com

Partners from Ukraine:

 

 1. Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Department of Journalism, Advertising and PR-technologies

http://www.cdu.edu.ua/en/

Tel.: +38(0472) 37 21 42, +38(0472) 35 44 63, fax: +38(0472) 35 44 63

Responsible person: Svitlana Koval, Senior Lecturer of the Department of Journalism, Advertising and PR-technologies, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Contacts: tel.: +380504645074 (Mobile), +380979761979 (Mobile);

email: svitlana.koval.chnu@gmail.com

 1. Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities

http://www.megu.edu.ua/en/

Tel.: +38(0362) 63 72 34, fax: +38(0362) 23 01 86

Responsible person: Olha Mitchuk, Dean of the Faculty of Journalism, Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities

Contacts: tel.: +380964107513 (Mobile), +380503393424 (Mobile), email: mitchukoa@ukr.net

 1. Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Journalism

http://www.lnu.edu.ua/en/

Головна

Tel.: +38(032) 261 14 91, +38(032) 239 47 24, +38(032) 239 41 82

Responsible person: Nataliia Habor, Associate Professor at New Media Department, Faculty of Journalism, Ivan Franko National University of Lviv

Contacts: tel.: +380505052045 (Mobile), email: nat.gabor@gmail.com

 1. Mariupol State University

http://en.mdu.in.ua/

Tel.: +38 (0629) 58 75 90, fax: +38 (0629) 53 22 70

Responsible person:  Svitlana Bezchotnikova, Professor of Mariupol State University

Contacts: tel.: +380972454231 (Mobile), email: sbezchotnikova@gmail.com

 1. Sumy State University

http://sumdu.edu.ua/int/en

Tel./fax: +38(0542) 68 77 55, +38(0542) 64 04 99

Responsible person: Kostyantyn Kyrychenko, Head of the International Affairs Office of Sumy State University
Tel/fax: +38 (0542) 33 10 81, Mobile: +380990799552, email: info@dir.sumdu.edu.ua

 1. Ukrainian Catholic University, School of Journalism

https://ucu.edu.ua/en/

Tel.: +38(032) 240 99 40, email: info@ucu.edu.ua

Responsible person: Iurii Opoka, Head of the Ukrainian Catholic University Master’s Program in Journalism

Contacts: tel.: +380674555358 (Mobile), email: Yraopoka@gmail.com

 1. State University “Uzhhorod National University”, Faculty of Philology, Department of Journalism

https://www.uzhnu.edu.ua/en/

Tel.: +380503723767 (Mobile),  +38 (03122) 3 33 41, fax:  +38 (03122) 3 42 02

Responsible person: Galyna Shapovalova, Associate Professor at Journalism Department, Faculty of Philology, State University “Uzhhorod National University”.

Contacts: tel.: +380501625285 (Mobile), email: hshapovalova@gmail.com

 1. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

http://en.chnu.edu.ua/

Tel.: +38(0372) 58 48 10 – Rector, +38(0372) 58 47 02 – Department of Journalism, fax: +38(0372) 55 29 14, +38(0372) 58 47 07 – Rector

Responsible person: Roman Paziuk, Associate Professor at the Department of Journalism, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Contacts: tel.: +380667853822 (Mobile), email: paziukpost@gmail.com

 1. Zaporizhzhia National University, Faculty of Journalism;

https://www.znu.edu.ua/frontpage/3594.eng.html

Tel.:  +380(61) 289 41 11, +380(61) 289 12 24, fax: +380(61) 228 75 08

Responsible person: Katerina Sirinyok-Dolgaryova, Associate Professor at Department of

Journalism, Faculty of Journalism, Zaporizhzhia National University

Contacts: tel.: +380661114753 (Mobile), email: ksirinyok@gmail.com

 1. NGO “Ukrainian Association of Students”

http://uas.ngo

Tel. Mobile: +380939150872, +380734997970

Responsible person: Lidiia Fesenko, President of the Ukrainian Association of Students

Contacts: tel.: +380939150872 (Mobile), email: lidafes11@gmail.com

 1. PO “Hromadkse Radio”

https://hromadske.radio/

Tel:  +38(044) 279 72 09

Responsible person: Nataliia Klochun, Grant manager,

Contacts: tel.: +380954865638 (Mobile), email: projects@hromadske.radio

 1. Ministry of Education and Science of Ukraine

https://mon.gov.ua/ua

Tel.: +38(044) 481 32 78, +38(044) 481 32 79, fax: +38(044) 481 47 55

Responsible person: Lyubov Shchitka, Acting Head of International Cooperation and European Integration Department, Ministry of Education and Science of Ukraine

Contacts: tel.: +38(044) 481 32 69, e-mail: l_shchitka@mon.gov.ua

Website of the project is scheduled to be created.

Link to the information about DESTIN project in the news heading on the Taras Shevchenko National University of Kyiv official web-page:

http://www.univ.kiev.ua/news/9877

Новини / КНУ візьме участь у проекті DESTIN / 27.09.2018.

***