Дзьомба Наталя Михайлівна

Посада: асистент кафедри теорії і практики журналістики

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Наукові інтереси

Теорія та історія журналістики, національно-світоглядна публіцистика, інформаційний вплив, українське шістдесятництво (комунікаційний аспект).

Публікації

1. Дзьомба Н. «Український вісник» як засіб самвидавно масової інформації: публіцистика «редакції» Чорновола / Наталія Дзьомба // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повід. одинадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., (Львів, 29–30 листоп. 2013 р.), м. Львів / [за ред. М. М. Романюка, відп. ред. Л. В. Сніцарчук] ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. ін-т пресознавст. – 2013. – С. 191–198.
2. Дзьомба Н. Засади українського державотворення у публіцистиці Валентина Мороза / Наталія Дзьомба // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2013. – Вип. 38. – С. 19–25.
3. Дзьомба Н. Мовне питання в публіцистичному дискурсі українських шістдесятників / Наталія Дзьомба // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2015. – Вип. 39. – С. 215 – 225.
4. Дзьомба Н. До проблеми української ментальності у публіцистиці шістдесятників / Наталія Дзьомба // Медіапростір : зб. наук. ст. із соц. комунік. – 2015. – Вип. 7. – С. 55–61.
5. Дзьомба Н. Проблеми національної ідентичності українців у публіцистиці шістдесятників / Наталія Дзьомба // Ukraina: narracje, języki, historie. – 2015. –Wrocław. – ss. 165–177.

Біографія

Народилася в с. Літятині Бережанського району Тернопільської області.
У 2007 році закінчила Бережанську державну українську гімназію імені Богдана Лепкого.
Протягом 2007–2012 рр. навчалася на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Упродовж 2012–2013 рр. працювала позаштатним кореспондентом Всеукраїнської незалежної громадсько політичної газети «Вільне життя плюс».
У 2015 р. закінчила аспірантуру ЛНУ ім. Івана Франка за напрямом підготовки «27.00.04 – теорія та історія журналістики».
З 2015 р. – асистент кафедри теорії і практики журналісти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!