Yuliana Lavrysh

Посада: Асистент, New Media Department

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Електронна пошта: yuliana.lavrysh@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Religious journalism, civic journalism in Web, new media genres, fact-checking

Публікації

  1. Лавриш Ю. Інтернет-телебачення “Живе.ТБ” як платформа соціальної комунікації між Церквою та суспільством //Збірник наукових праць/ Серія: Теле- та радіожурналістика, 2014. – №13. – с. 254-259
  1. Лавриш Ю. Комунікація між Церквою та суспільством у сегменті нових медій: соціальні мережі та блогосфера// Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика, 2015. – №40. – с. 345-350
  1. Лавриш Ю.С. Соціальна комунікація українських нових медій: методологія дослідження (на основі моделі «Церква – нові медії – суспільство»)// Наукові записки Інституту журналістики: наук.збірник/ за ред. В. В. Різуна; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2014 – Жовт.-груд. – Т.57 – с. 17-20
  1. Лавриш Ю. Соціальне підґрунтя релігійної тематики в Інтернеті на прикладі українських нових медій// Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика, 2015. – №39. – с. 561-568
  1. Лавриш Ю. Соціально-політичний дискурс релігійної тематики в Інтернеті (на прикладі українських нових медій) //Збірник наукових праць/ Серія: Теле- та радіожурналістика, 2015. – №14. – с. 188-195
  1. Лавриш Ю. Релігійно-політичні контексти святкування 1025-ліття Хрещення Русі: український новомедійний дискурс у рамках соціальної комунікації// Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика, 2013. – №38. – с. 497-502
  1. Лавриш Ю. Українське релігійне життя у парадигмі передвиборчої кампанії -2012: новомедійний аспект// Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика, 2012. – №37.

Матеріали і тези конференцій

  1. Лавриш Ю. Позиції українських Церков та індикатори Євромайдану у рамках суспільного діалогу: дискусії нових медій// Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 травня 2014 року) [наук.ред. В.О. Гандзюк]. – Вінниця «Видавництво-друкарня ДІЛО», 2014.– с.127-134
  1. Лавриш Ю. Професійна етика у межах релігійної журналістики// Християнин у публічній сфері молодої демократії: матеріали науково-практичної конференції Інституту екуменічних студій Українського католицького університету (14 листопада 2012 року). – Львів, 2013. –  с.9-10

Статті в іноземних виданнях

1.Лаврыш Ю. С. Религиозная журналистика в Украине: проблематика, педагогика и подходы к написанию материалов// Религия и образование в светских обществах: мат. межд. научной конференции, Респ. Беларусь, г.Минск, 27-28 мая 2014/ Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2014. – с. 417-419

Біографія

Was born on May 23th 1990

Education and career:

1997-2000 рр. – studied in Drohobych High School №8 (Lviv Region)

2000-2007 рр. – studied in Drohobych Grammar School

2007 р. – winner of the journalism section of Small Academy of Sciences (І place)

In 2007 entered in Journalism Faculty (Ivan Franko Lviv National University); in 2011finished bachelor’s studies, in 2012  – Master’s studies.

In July 2013 finished Master’s studies in the Institute of the Ecumenical Studies in Ukrainian Catholic University (Master of Theology)

2012 -2015 –  PhD Studies in Ivan Franko Lviv National University

In April 2016 defended scientific degree – Candidate of the Social Communications Sciences. The theme of the PhD thesis – «Dialog in the Ukrainian new media like instrument of social communications: religious aspect»

2013-2018 – lecture of the New Media Department

2017 – published monography «The Church in Ukrainian New Media: problems and priorities of the communication»

2017 – received special award for young scientists from Lviv Region Power

From 2018 – Associate Professor of New Media Department

Have an experience of foreign internships:

2017 – Erasmus program for teachers (Opole University, Poland)

2018 – Internship from Austrian bureau of education cooperation (Salsburg University, Austria)

From 2019 till now is a manager of the Erasmus+KA2 Project «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» in Ivan Franko Lviv National University (Ukraine, Poland, Austria, Sweden, United Kingdom and Nothern Ireland).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!