Лавриш Юліана Степанівна

Посада: доцент кафедри нових медiй

Телефон (робочий): (032) 239-44-84

Електронна пошта: Yuliana.Lavrysh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера зацікавлень: релігійна веб-журналістика, громадянська журналістика у мережі, жанри нових медій, фактчекінг.

Курси

Публікації

Статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus:

 

 1. Лавриш Ю. Комунікаційний трикутник «Церква-суспільство-Євромайдан» як феномен соціальних комунікацій у нових медіях// Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences, 2015. III(10), Is. 64, р. 61− 65

 

Статті у фахових виданнях:

 

 1. Лавриш Ю. Інтернет-телебачення “Живе.ТБ” як платформа соціальної комунікації між Церквою та суспільством //Збірник наукових праць/ Серія: Теле- та радіожурналістика, 2014. – №13. – с. 254–259.

 

 1. Лавриш Ю. Комунікація між Церквою та суспільством у сегменті нових медій: соціальні мережі та блогосфера // Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика, 2015. – №40. – с. 345–350.

 

 

 1. Лавриш Ю. Секулярні віяння у матеріалах на релігійну тематику// Масова комунікація: історія, сучасність, перспективи/ Наук.вісник: за ред. С. Кравченко, М. Рожило. – Луцьк: Східноєвр. ун-т ім.Л.Українки, 2016. – №9-10 (7). – 20-24 с.

 

 1. Лавриш Ю. Секуляризм нових медій: виклики і небезпеки// Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика. – 2017. – №42.

 

 

 1. Лавриш Ю. Соціальна комунікація українських нових медій: методологія дослідження (на основі моделі «Церква – нові медії – суспільство») // Наукові записки Інституту журналістики: наук.збірник/ за ред. В. В. Різуна; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2014 – Жовт.-груд. – Т. 57 – с. 17–20.

 

 1. Лавриш Ю. Соціальне підґрунтя релігійної тематики в Інтернеті на прикладі українських нових медій // Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика. – 2015. – №39. – с. 561–568.

 

 

 1. Лавриш Ю. Соціально-політичний дискурс релігійної тематики в Інтернеті (на прикладі українських нових медій) //Збірник наукових праць/ Серія: Теле- та радіожурналістика, 2015. – №14. – с. 188−195

 

 1. Лавриш Ю. Релігійно-політичні контексти святкування 1025-літтяХрещення Русі: український новомедійний дискурс у рамках соціальної комунікації // Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика, 2013. – №38. – с. 497–502.

 

 1. Лавриш Ю. Українське релігійне життя у парадигмі передвиборчої кампанії -2012: новомедійний аспект// Вісник Львівського університету/ Серія: Журналістика, 2012. – №37. – с. 151–153.

 

Матеріали і тези конференцій:

 

 1. Лавриш Ю. Професійна етика у межах релігійної журналістики// Християнин у публічній сфері молодої демократії: матеріали науково-практичної конференції Інституту екуменічних студій Українського католицького університету (14 листопада 2012 року). – Львів, 2013. – с. 9−10

 

 1. Лаврыш Ю. С. Религиозная журналистика в Украине: проблематика, педагогика и подходы к написанию материалов // Религия и образование в светских обществах: мат. межд. научной конференции, Респ. Беларусь, г.Минск, 27-28 мая 2014/ Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2014. – с. 417−419

 

Біографія

Посада: асистент кафедри нових медій, кандидат наук із соціальних комунікацій.

 

Народилась 23 травня 1990 року.

 

Освіта і кар’єра:

 

 • 1997-2000 рр. – навчалась у СШ №8 м.Дрогобича (Львівська обл)
 • 2000-2007 рр. – навчання у Дрогобицькій гімназії ім.Б.Лепкого
 • 2007 р. – переможець секції журналістики Малої академії наук (І місце)
 • У 2007 році вступила на факультет журналістики ЛНУ ім.І.Франка; у 2011р. здобула ступінь бакалавра, у 2012 р. – магістра журналістики.
 • У липні 2013 року здобула ступінь магістра богослов’я, спеціалізація – релігійна журналістика (Інститут екуменічних студій, Український Католицький Університет)
 • У 2012 р. – вступила в аспірантуру ЛНУ ім.І.Франка за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. У квітні 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діалогізм у нових медіях України як засіб соціальних комунікацій: релігійний аспект» і здобула ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій.
 • З 2014 року – асистент кафедри нових медій
 • 2017 – видала монографію «Церква у нових медіях України: проблеми і пріоритети комунікації».
 • 2017 – відзначена премією для молодих науковців від Львівської облдержадміністрації
 • З 2018р. – доцент кафедри нових медій

 

Автор колонки «Медіа і релігія» газети «День», журналіст релігійного веб-ресурсу «Духовна велич Львова»

 

Дисципліни, які викладає:

 «Журналістська майстерність» (3,4,5 курси)

«Громадянська журналістика веб-простору» (дисципліна спеціалізації, 3 курс)

«Тенденції розвитку нових медій в Україні» (міжуніверситетська дисципліна за вибором студента, 2 курс).

Проекти

Участь у освітніх та громадських проектах медійного спрямування:

 • 2010, 2012 р – учасниця Літньої школи журналістики газети «День»
 • 2013 р – куратор Літньої школи журналістики газети «День»
 • Березень 2014 – учасник І Міжнародного Медіасимпозіуму (Кафедра медіа комунікацій УКУ)
 • Травень 2014 – учасник ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Медії та ідентичність» (Школа журналістики УКУ)
 • Жовтень 2014 – учасник тижня наукових семінарів в Інституті комунікації університету Бамберга (Німеччина)
 • 2016 – учасник серії тренінгів з фактчекінгу (Могилянська школа журналістики, проект «Stopfake», Київ)
 • 2017 – перебувала на міжнародному стажуванні для викладачів у рамках програми «Erasmus+» (Опольський університет, Польща)
 • 2018 – стажування Австрійського бюро кооперації освіти у Зальцбурзькому університеті
 • 2018-2021 – менеджер проєкту DESTIN із журналістської освіти (Велика Британія, Польща, Україна, Австрія)

Членство і діяльність в професійних асоціаціях:

Член Європейської журналістської асоціації EJTA

Методичні матеріали

Монографії та колективні навчальні посібники:

 

 1. Лавриш Ю. Церква у нових медіях України: проблеми і пріоритети комунікації. «Компанія «Імперіал», Львів, 2017. – 156 с.
 2. Мережева журналістика: спеціалізовані курси: навч. посібник/ Н. Габор, Ю. Залізняк, З. Козачок, Ю. Лавриш, Ю. Луць, І. Марушкіна, А. Палійчук, Б. Потятиник, О. Щур. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 136 с. (с.75-90 – публікації Лавриш Ю.С.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!