Oleksandra Serbenska

Посада: Професор, Broadcast and television Department

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-30

Електронна пошта: Oleksandra.Serbenska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

термінологія, лінгводидактика, основи культури усної публічної мови, франкознавство.

Публікації

Окремі видання: (додати)

 • Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської : навч. посібник. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів : Апріорі, 2019. – 304 с.

 • Сербенська О. Українська мова для початківців. Украинский язык для начинающих. // Зеновій Терлак, Олександра Сербенська. – Вид. третє, виправлене й доповнене. – Львів: Вид-во «Апріорі», 2019. – 268 с.

 • Сербенська О. Голос і звуки рідної мови. – Львів : Вид-во „Апріорі”, 2020. – 280 с.

Bибранi статтi: (додати)

 • Сербенська О. Пам’яті Софії Денисенко / О. Сербенська // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. – 2015. №817. – С.104 – 105.

 • Сербенська О. Книга про міжчастиномовні мандри слів / О. Сербенська, Н. Глібчук, У. Добосевич. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови. – Львів : вид-во «Апріорі», 2016. – С. 4 – 6.

 • Сербенська О. Основні параметри милозвучності української мови / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Вип.15. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 258 – 266.

 • Сербенська О. Феномен публічного діяча в інтерпретації Івана Франка / О. Сербенська // Універсум. – 2016. №7/8. – С. 25 – 26.

 • Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка / О. Сербенська // Слово Просвіти. – 2016. – 6 – 12 жовт.

 • Сербенська О. Деякі засади мовної практики Івана Франка / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика. 2017. Випуск 16. С. 140 148.

 • Сербенська О. Студент-журналіст сімдесятих років: час і людські долі / О. Сербенська // Теле- та радіожурналістика. 2017. Випуск 16. С. 277 282.

 • Сербенська О. Лінгвістика в системі гуманістичних цінностей Івана Франка / О. Сербенська // Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. – 2017. – Ч. 64. С. 441 – 455.

 • Сербенська О. Львів залишився їхнім ангелом-охоронцем / О. Сербенська // Журналістика у наших долях. – Львів, 2017. – С.5 – 12.

 • Сербенська О. Українські реалії в інтерпретації Ігоря Померанцева / Олександра Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Випуск 17. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − С. 189–193.

 • Сербенська О. «Український любий голос…» / Олександра Сербенська // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики : збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2017 р. (секція «Журналістики») / упоряд. Андрій Яценко. Львів : Простір-М, 2018. – С. 141–142.

 • Сербенська О. Слово як важливий компонент мовленого слова / Олександра Сербенська // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. праць. – Львів, 2019 – Вип. 18. – С. 305 – 320.

 • Сербенська О. Таємниця кириличної азбуки / Олександра Cербенська // Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. – Випуск 19. – Львів : Вид-во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 214–227.

 • Сербенська О. З історії створення кирилиці / Олександра Cербенська // Засіяно рясно – колоситься щедро. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана (до 80-річчя з дня народження та 60-ліття творчої діяльності). Івано-Франківськ. Видавництво ІФНМУ, 2020. – С. 279–288.

Біографія

Народилася 1 березня 1929 року в містечку Золотий Потік (Бучацький район, Тернопільська область), де пройшли дитячі роки. 1947 р. закінчила Бучацьку середню школу.

Вища освіта.

Професійний досвід:

• У 1944–1945 роках працювала бухгалтером у Золотопотіцькому райфінвідділі Тернопільської області.

• У 1947–1951 роках – учителювала у Нагірянській семирічній школі.

• У 1951–1958 роках – студентка та аспірантка філологічного факультету Львівського педагогічного інституту.

• У 1959–1972 роках працювала на кафедрі української мови філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка (ст. лаборант, доцент).

• 1965 р. – захист кандидатської дисертації

• У 1973–1985 рр. – доцент кафедри стилістики та редагування факультету журналістики.

• Від 1985-го до 1997 року завідувач кафедри мови ЗМІ на факультеті журналістики.

• 1992.10 – 1993.07 – ст. викладач Інституту східнослов’янської філології Ягеллонського університету, Краків, Польща.

• 1998.02 – 1998.07 – професор Інституту слов’янської філології, Вроцлавський університет, Польща.

• З 1997.09 – професор кафедри телебачення i радіомовлення.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!