Yuriy Vaskivskyy

Посада: Доцент, Theory and practice of journalism Department

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Публікації

 1. Васьківський Ю. П. Тиражна політика газети. – Текст лекції / Ю.П. Васьківський // Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 1999.- 116 с.
 2. Васьківський Ю. П. Значення реклами для формування іміджу української газети / Ю.П. Васьківський // Зб. праць каф. укр. преси. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – 2000. – Вип.3. – С.48 – 53 Українська реклама сьогодні // Річ. – 2001. – № 2 – С.16-17.
 3. Васьківський Ю. П. Специфічні особливості реклами в газеті  / Ю.П. Васьківський // Журналіст України. – 2001. – № 7. –

С.15-18.

 1. Васьківський Ю.П. Значення реклами для формування іміджу української газети / Ю.П. Васьківський // Зб. праць кафедри української преси. – Львів, 2000. – Вип.3. – С.48-53.
 2. Васьківський Ю.П. Перебудова рекламної діяльності в українських ЗМІ / Ю.П. Васьківський  //  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. – 1993. – С. 24-27.
 3. Васьківський Ю.П. Деякі особливості газетних проектів в Україні / Ю.П. Васьківський // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістики. – Вип.24
 4. Васьківський Ю.П. Образ польського телеведучого у програмі “Вітчизна – польщизна” / Ю.П. Васьківський // Збірник праць кафедри радіомовлення і телебачення. – Львів. – 1993. – Вип.5.
 5. Васьківський Ю.П. Залежність іміджу львівських видань від рекламного слогана / Ю.П. Васьківський // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Том 19 (58). – №5. – Филология. – С.180-184.
 6. Васьківський Ю.П. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми / Ю.П. Васьківський // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук.-метод. праць. – 2006. – Вип.6. – С.68-72.
 7. Васьківський Ю.П. Маркетингова функція реклами (на прикладі діяльності рекламного відділу фірми PANASONIC) / Ю.П. Васьківський // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2006. – №1. – С.326-328.
 8. Васьківський Ю. П. Оцінка та аналіз роботи менеджменту в сучасних українських виданнях / Ю. П. Васьківський // Інформаційне суспільство Академії української преси. – К.: 2006. – №4. – С.16-18.;
 9. Васьківський Ю. П. У чому ж магія телеекрана? // Молодь України. – 2002. – 14 лип.
 10. Васьківський Ю. П. Сучасні моделі редакційної діяльності та праці журналістів / Ю.П. Васьківський // Інформаційне суспільство. – Вип. 6. – К., 2007. – С. 9-10.
 11. Васьківський Ю.П. Ефективність застосування брендінгу друкованих ЗМІ в Інтернеті / Ю.П. Васьківський  //  Вісник Львів. ун-ту. – Сер. Журналістика. –  Львів, 2005. – Вип.26. – С.119-121.
 12. Васьківський Ю.П. Реклама в ЗМІ і менталітет українців // Вісник Ужгород. у-ту. – Сер. Журналістика. – 2007. – №5. – С.21-22.
 13. Васьківський Ю.П. Реклама в сучасних ЗМІ і менталітет українців / Ю.П. Васьківський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. – 2007 .- Вип.17. – С.57-59.
 14. Васьківський Ю. П. Соціокультурний аспект рекламної діяльності  / Ю.П. Васьківський // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Зб. наук. праць. – Тернопіль. – Львів.- 2008.- Т.2. – С.95-98. (у співавторстві).
 15. Васьківський Ю.П. Професіоналізм журналіста – основа підвищення ефективної діяльності друкованого видання / Ю.П. Васьківський //Тези і виступи міжнародної науково-практичної конференції “Праця журналіста”. – Київ, 1999. – С. 29-32.
 16. Васьківський Ю. П. Сучасні тенденції та проблеми соціально-економічного розвитку регіонів / Ю. П. Васьківський, К. В. Васьківська // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів : Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 15 травня 2015 р.). – Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка. – С. 20-23.
 17. Васьківський Ю. Залежність рекламного ринку від світових економічних процесів: недійний аспект / Ю. Васьківський, М. Кіца // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 33. – С.30–39.
 18. Васьківський Ю. «Колонка редактора» як засіб маркетингу / Юрій Васьківський, Ірина Мудра // Вісник Львівського національного університету. Серія журналістика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 36. – С.79-86.
 19. Васьківський Ю.П. Журналістський маркетинг: теорія і практика / Ю.П. Васьківський // Тези і виступи п′ятої всеукраїнської науково-теоретичної конференції 27-28 листопада 1998 року. – Львів, 1999. – С.78-86.
 20. Васьківський Ю. П. Реклама – її функції, завдання і методи створення / Ю. П. Васьківський //  Зб. матеріалів міжнародної конференції. – Ужгород, 2001. – С.32-40.
 21. Васьківський Ю. П. Спроба класифікації рекламних видань України / Ю.П. Васьківський // Українська періодика: історія і сучасність: матер. всеукр. наук.-практ. конф., 28-29 жовтня 2005 р., м. Львів. – Львів, 2005. – С.89-91.
 22. Васьківський Ю.П. Підвищення якості освіти при дотриманні принципів Болонського процесу / Ю.П. Васьківський, К.В. Васьківська // Університетська освіта: стан, проблеми, персиективи: Матеріали науково-методичного форуму 12-13 листопада 2009 р. – Львів: ЛНАУ, 2009. – С. 46-58.

25. Васьківський Ю. П. Сучасні тенденції та проблеми соціально-економічного розвитку регіонів / Ю. П. Васьківський, К. В. Васьківська // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів : Всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 15 травня 2015 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – С. 20-23.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!