Department of Ukrainian press

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Викладацький розклад
 • Дослідження

Завідує – Ukrainian press

(032) 239-41-92

Співробітники

завідувачStepan Kostзавідувач
ПрофесорIhor PavlyukПрофесор
ДоцентSolomiya OnufrivДоцент
ДоцентOleh RomanchukДоцент
ДоцентTetiana SlotiukДоцент
ДоцентMyroslav TrofymukДоцент
ДоцентZoryana VelychkoДоцент
ДоцентHalyna YatsenkoДоцент
ДоцентІгор ПаславськийДоцент
ДоцентНаталія ТихолозДоцент

Викладацький розкладДослідження

Видавнича діяльність

Кость С.А. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування): Монографія. – Львів, 2006. – 513 с.
 Кость С. Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ Імені Івана Франка 1954-2004 (Бібліографічний покажчик). – Львів, 2004. – 182 с.
Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибрані твори / Упорядники Мирослав Трофимук, Валерій Шевчук. – Київ, 2006. – 745 с.
 Моторнюк І.Л. Гра не без правил і правила гри (Наукові і літературно-критичні студії). – Львів, 2004. – 380 с.
Трофимук М.С., Трофимук О.П. Латинсько-український словник (30000 реєстрових слів). – Львів, 2001. – 694 с.
Інші видання кафедри:

 • Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистики першої половини ХХ ст.): Зб. Текстів / Упоряд. і передмова С.Костя – Львів, 1994. – 526 с.
 • Кость С., Тимчишин О., Федірко К. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1987. – 347 с.
 • Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина перша) / За ред.. С.Костя. – Львів, 2002. – 422 с.
 • Кость С.А. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. (Структура. Частина друга). – Львів, 2002. – 215 с.
 • Українська преса: Хрестоматія / За ред., упорядкування, примітки та коментарі проф. М.Нечиталюка. – Львів, 1998. – Т.І: Преса Галичини 60-х років ХІХ ст. – 732 с.
 • Українська преса: Хрестоматія / За ред., упорядкування, примітки та коментарі проф. М.Нечиталюка. – Львів, 2002. – Т.ІІ: Преса Галичини 60-х років ХІХ ст. – 732 с.
 • Українська журналістика в контексті доби // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2004 р. – Львів, 2004.