Кафедра української преси

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Звіти
 • Новини

Кафедру було створено 1971 року на факультеті журналістики Львівського університету. У 1971–1991 рр. мала назву кафедра теорії і практики радянської преси, у 1991–1993 рр. – кафедра теорії і практики преси, з 1993 – кафедра української преси. Її очолювали: В. Здоровега (1971–1996), М. Присяжний (1997–2003), С. Кость (2003–2022).

Кафедра готує фахівців (ОП «бакалавр» і ОП «магістр») за спеціальністю «Журналіст» на денній та заочній формі навчання. При кафедрі є аспірантура за спеціальністю «Теорія та історія журналістики».

У різні роки на кафедрі працювали доценти Д. Григораш, З. Дмитровський, П. Малий, І. Курганський, І. Лубкович, Б. Машталярчук, М. Пашко, а також О. Кузнєцова, І. Крупський, В. Лизанчук, Б. Потятиник, Ю. Шаповал (згодом професори). Після реорганізації і перейменування (1993) на кафедрі працювали проф. М. Нечиталюк, доценти М. Осадчий, Ф. Дисак, Ю. Залізняк, М. Максимович (в.о. доцента), І. Моторнюк, І. Сало, М. Трофимук.

 

Сьогодні на кафедрі працюють:

Професори:

Кость Степан Андрійович

Павлюк Ігор Зиновійович (сумісник)

Доценти:

Величко Зоряна Андріївна

Онуфрів Соломія Тарасівна

Паславський Ігор Іванович (в.о. завідувача кафедри)

Романчук Олег Костянтинович

Слотюк Тетяна Василівна

Тихолоз Наталя Богданівна

Яценко Галина Володимирівна

Асистенти:

Присяжна-Гапченко Юлія Михайлівна

 

Викладачі кафедри забезпечують читання курсів та спецкурсів:

Вступ до журналістики

Теорія та історія української літератури

Історія української журналістики

Основи наукових досліджень

Теорія і методика журналістської творчості (Проблематика виступів ЗМІ)

Соціальна психологія масової комунікації

Медіакультура

Військова тематика в українських ЗМІ

Політичний медіадискурс

Журналістська майстерність

Методологія дослідження соціальних комунікацій

Управління медіапроєктами

Психологія конфлікту

Психологія діяльності журналіста в зоні бойових дій

ДВВС Психологія обману в комунікаціях

Соціальна інформатика

Аналітична журналістика: теорія і практика

Управління персоналом в редакціях

Стратегічні комунікації в умовах інформаційно-психологічної війни

Історична журналістика: проєкція в майбутнє

Публіцистика І. Франка

Інформаційна політика воєнного часу

Професійні стандарти діяльності журналіста у зоні бойових дій

Конструктивна журналістика

Феміністичний дискурс української журналістики

Українська військово-політична думка

Журналістика надзвичайних ситуацій

 

Навчальна література викладачів:

«Теорія і практика радянської журналістики» за ред. В. Здоровеги (Львів, 1989), «Основи масової комунікації» (О. Кузнецова, Львів, 1996), «Аналітичні методи в журналістиці) (О. Кузнецова, Львів, 2002), «Професійна етика журналіста» (О. Кузнецова, Львів, 2007), «Українська преса: Хрестоматія» (упоряд. М. Нечиталюк, т. 1 – Львів, 1998; т. 2 – Львів, 2002; т.3 – Львів, 2008), «Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація)»: Навч. посібн. (С. Кость, Львів, 2008) , «Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша)»: Навч. посібн. (С. Кость, Львів, 2008); «Антична література»: навч. посібн. (М. Трофимук, Львів, 2008), «Системний аналіз в журналістиці» (О. Романчук, Львів. 2008), «Голодомор 1932-1933 років в Україні» за ред. С. Костя (Львів, 2012),  «Політичний медіадискурс»: Навч. посіб. (С. Онуфрів, 2012), «Журналістика і війна» (С. Кость, 2016), «Історія української військової преси» (С. Кость, 2018), «Західноукраїнська преса першої половини ХХ століття: люди боротьби й ідеї (біобібліографічний довідник)» (С. Кость, 2019), «Методологія дослідження соціальних комунікацій (теорії та історії журналістики)» (С.  Кость, 2022), «Українська військово-політична думка» (Кость С., 2022), «Вступ до журналістики»: навч. посіб.  (С. Кость, 2022), «Журналістика і творчість» (С. Кость, 2023).

Кафедра видає збірник праць «Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія» (з 1995), провела кілька всеукраїнських науково-практичних конференцій (1999, 2004, 2007, 2008) і одну Міжнародну науково-практичну конференцію («Сучасна українська журналістика і виклики ХХІ ст.», Львів, 2010).

Кафедра української преси підтримує наукові та творчі зв’язки з Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультетами та відділеннями журналістики Східноєвропейського, Дніпропетровського, Запорізького, Донецького, Одеського, Ужгородського, Харківського університетів та іншими навчальними закладами, а також з країнами зарубіжжя, зокрема Польщі (Варшава, Жешів, Краків, Познань), Амстердамським вільним університетом. Доц. Яценко Г. В. проходила міжнародне стажування у Білостоцькому університеті (Польща) на тему «Teaching and learning in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives» (2021 р.).

Викладачі кафедри проходили стажування в університетах Польщі (Варшава, Краків, Жешув), Німеччини (Лейпціг), брали участь у програмах «Конфліктно-чутлива журналістика» (доц. Слотюк Т. В. ), «Подолання минулого та конфлікти пам’яті» (доц. Онуфрів С. Т.), оганізованих Moldova Instytut Leipzig (Німеччина), Осінній школі «Зміцнення пропозицій щодо медіакомпетентності у громадському телерадіомовленні» (м. Ляйпціг-Гамбург-Берлін), міжнародному семінарі «Посилення пропозицій медіакомпетентності в суспільному мовленні» (м. Кишинів, Республіка Молдова) (доц. Онуфрів С. Т. ).

Викладачі кафедри постійно активно долучаються до різних освітніх та наукових проектів. Серед останніх – Міжнародний проект «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), посольств США та Британії в Україні, а також Міністерства освіти і науки України, Академії української преси.

Також викладачі кафедри регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, зокрема при Львівському національному університеті імені Івана Франка («Вдосконалення викладацької майстерності»), при Асоціації з міжнародних питань (Чеська Республіка), а нещодавно завершили програму для викладачів журналістики українських університетів «Сучасні методи та інструменти у викладанні журналістики» (16.09 – 2.12 2022 р. (6 кредитів / 180 годин). Організатор: ГО «Український інститут медіа й комунікацій» у співпраці з Deutsche Welle Akademie.

Викладачі кафедри постійно долучаються до громадських та наукових ініціатив. Зокрема, доц. Паславський І. І. – співорганізатор проєкту «Євромайдан в Донецьку: історія боротьби за гідність» Громадської організації «Західноукраїнський медіа-центр «Нова журналістика» у співпраці з Громадською організацією «Українська народна рада Донеччини та Луганщини, реалізованого 2021 року. Доц. Паславський І. І. –  засновник та директор видавництва «ПАІС» (від 1995 р.).

Проф. Павлюк І. З. – член редколегій літературно-мистецьких та наукових часописів: «Дзвін», «Золота Пектораль», «Українська літературна газета», «Вісник Львівського університету»., голова журі «Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша», експерт Українського Культурного Фонду, лауреат багатьох Міжнародних премій.

Доц. Онуфрів С. Т. – керівник молодіжного медіапроєкту «Медіаризики і медіаресурси у подоланні травм війни» (“Mediarisks and mediaresources in overcoming the traumas of war”) (01 вересня 2022- 01 липня 2023) IRIS Alumni Global Grant Program (IRIS, USA).

Доц. Романчук О. К. – видавець та шеф-редактор журналу «Універсум» (з 1993 р.). У 2022 році став лауреатом премії імені В’ячеслава Чорновола і Степана Бандери за книгу публіцистики воєнного часу «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи» (https://universum.lviv.ua/news/our-news/07.11.2022/rom-2-prem.html).

Доц. Тихолоз Н. Б. – головна редакторка науково-просвітницького медіапроекту «Франко:наживо/ Franko:Live».

Доц. Яценко Г. В. – член групи забезпечення освітньо-наукової програми двох дипломів «Нові медіа і комунікаційні технології» з Познанським університетом імені Адама Міцкевича, співавторка першого в Україні посібника, присвяченого публіцистиці Івана Франка «Публіцистика Івана Франка» та  упорядниця книги студентських есеїв «Мій Франко» (2016 рік). Доц. Яценко Г. В. лауреатка та переможниця близько 20 різних Міжнародних та Всеукраїнських літературних конкурсів та мистецьких премій.

Дослідження, які проводиться на кафедрі, орієнтовані на вивчення історії західноукраїнської журналістики, військової журналістики, особливостей функціонування українських медій, соціально-психологічних засад впливу ЗМІ. Серед останніх досліджень з історії української журналістики, які лягли в основу монографії доцентки Т. Слотюк «Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині (1900–1939)» (2019). Наукові пошуки в межах теми кафедри лягли в основу колективної монографії «Журналістика і творчість» (Кер. автор. колективу С. Кость; за ред. С. Костя. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2023. 562 с).

 

Історія кафедри української преси

 Кафедра української преси заснована 1971 року, коли на базі єдиної на факультеті кафедри журналістики було створено дві кафедри – історії журналістики та теорії і практики радянської журналістики. Упродовж 1971-1991 рр. кафедра мала назву теорії і практики радянської преси, у 1991-1993 рр. – кафедра теорії і практики преси, з 1993 р. – кафедра української преси.

За цей час кафедру очолювали:  професор Володимир Здоровега (1971-1996), доцент Михайло Присяжний (1997-2003). З 2003-2022 роки – професор Степан Кость. З вересня 2022 року обов’язки завідувача виконує доцент Ігор Паславський.

Майже 40 років на кафедрі української преси працював один з найвідоміших істориків преси в Україні, франкознавець, доктор філологічних наук, професор Михайло Нечиталюк. Його перше монографічне дослідження публіцистичної спадщини Івана Франка на початку 1980-х років стало справжньою подією у літературознавстві та франкознавстві.

На початку 1990-х рр. багаторічний політв’язень, відомий письменник і публіцист, твори якого перекладали багатьма мовами світу, доцент кафедри Михайло Осадчий першим розробив курс історії української преси ХХ ст.

Авторитетом у студентському середовищі та наукових колах завжди користувалися доценти кафедри: Дем’ян Григораш (автор відомого видання «Журналістика у термінах і виразах»), Петро Малий, Іван Курганський, Борис Машталярчук, Микола Пашко, Володимир Гой, Юрій Шаповал, Леонід Сотник, Ігор Моторнюк, Федір Дисак, заслужений журналіст України Іван Сало,  заслужений працівник культури України Мирослав Максимович, історик літератури, неолатиніст, перекладач, лексикограф Мирослав Трофимук.

Серед наукових здобутків кафедри української преси:

 1. Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / за ред. С. А. Костя. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 494 с.
 2. Моторнюк І. «Гра не без правил» і «правила гри». Львів, 2004.
 3. І стали нам ті наші гори твердинею у лютий час… Спогади друкарки Головного осередку пропаганди ОУН і УПА Дарії Малярчин-Шпиталь / ред.- упор. С. Онуфрів. Львів, 2012.
 4. Зернини пам’яті : збірник матеріалів студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні / за ред. Галини Яценко, Андрія Яценка. Львів : Простір-М, 2018. 132 с.
 5. Кость С. Вступ до журналістики : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 500 с.
 6. Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація : навч. посібн. Львів, 2008. 301 с.
 7. Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті : монографія (Структура, періодизація, особливості функціонування). Львів, 2006.
 8. Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика) : навч. посібн.  Львів, 2008. Кн. 1.
 9. Кость С. Люди боротьби й ідеї: західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. (біобібліографічний покажчик). Львів, 2016. 540 с.
 10. Кость С.  Методологія дослідження соціальних комунікацій (теорії та історії журналістики).  Львів, 2022. 228 с.
 11. Кость С. Українська військово-політична думка. Львів, 2022. 492  с.
 12. Кость С., Слотюк Т. Наукові праці, публіцистика і художні твори викладачів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 1954–2014 (бібліографічний покажчик). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 378 с.
 13. Кость С. А. (у співавторстві) Періодика Західної України 20-30-х рр. XX ст. : Матеріали до бібліографії / за ред. М. Романюка. Львів, 1998. Т. 1. 319 с.
 14. Лубкович І., Паславський І., Присяжний М. Львівська школа журналістики: постаті. Л.ьвів : ПАІС, 2014. 108 с.
 15. Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / упоряд. О. І. Наливайко; за ред. І. І. Паславського. Київ : ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. 320 с.
 16. Онуфрів С.  Політичний медіадискурс: навч. посібн. Львів, 2012.
 17. Павлюк І. Публіцистичність поезії та поетичність публіцистики та прози Василя Симоненка // Журналістика, економіка, політика й нейропластичність мозку : колективна монографія [за наук. ред. О. Холода; автори : С. Бойко, І. Каліна, В. Крутов та ін.]. Київ : ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2020. 478 с. (С. 7–46).
 18. Трофимук М. Пилип Орлик. Літературна спадщина: Конституція, поеми, діарій. Київ, 2006.
 19. Романчук О. Перезаснування України: зб. наук. публіцистики. Львів : Універсум, 2013. 584 с.
 20. Романчук О. У пошуках універсаму : монографія. Львів, 2011.
 21. Романчук О. Соціальна інформатика : навч. посіб. Львів : Універсум, 2016. 224 с.
 22. Сибірський семестр: пригоди, спогади, роздуми студзагонівців / за ред. І. Паславського. Львів : ПАІС, 2018. 288 с.
 23. Романчук О. Системний аналіз в журналістиці: навч. посібн. Львів, 2008.
 24. Українська преса : хрестоматія / упоряд. М. Нечиталюк. Львів, 1998. Т. 1 ;  Львів, 2002. Т. 2 ; Львів, 2008. Т. 3.
 25. Слотюк Т. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині: ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900–1939) : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 248 с. + 4 кол. с.
 26. Тихолоз Н. Петро Франко: Формула долі. (Життєпис на тлі доби) : монографія. Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. 288 с., іл. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 8.).
 27. Тихолоз Н. В дорогу з Франком. Мандруймо Львівщиною // Ідея та упорядкування Богдан Тихолоз; вступ. слово Максим Козицький; наук. редактор Наталя Тихолоз. Львів : [Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка], 2021. 112 с. (Серія «Бібліотека Дому Франка». Вип. 9).
 28. Яценко А. М., Яценко Г. В. Публіцистика Івана Франка : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 248 с.
 29. Євромайдан в Донецьку. Історія боротьби за гідність / за ред. І. Паславський. Львів : 2021. 68 с.

На кафедрі регулярно відбуваються науково-теоретичні семінари за темою “Методологія і методика історико-пресознавчих досліджень”, якими керував проф. Кость С. А., а від вересня 2022 р. – доц. Паславський І. І.  Викладачі досліджують історичні та методологічні проблеми історії української періодики ХІХ-ХХ ст., аналізують традиції української преси у формуванні національного інформаційного простору, творчість відомих українських публіцистів.

З 2014 фокус наукових досліджень змістився на військову журналістику, особливості підготовки фахівців для цієї сфери журналістики. Також зосереджено увагу і на подолання психоемоційних травм і роль медіа у цьому процесі. Один із напрямків дослідження на кафедрі – конструктивна журналістика.

Кафедра видає збірник праць «Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія» (від 1995), провела кілька всеукраїнських науково-практичних конференцій (1999, 2004, 2007, 2008) і Міжнародну науково-практичну конференція («Сучасна українська журналістика і виклики ХХІ ст.», Львів, 2010).

У 2022 році відновив роботу «Центр медіадосліджень» під керівництвом професора Степана Костя. Від вересня минулого року розпочав роботу науковий студентський гурток «Видавничий бізнес в Україні», керівником якого є доцент Ігор Паславський.

В організації та наукової на навчальної роботи кафедра керується такими важливими пріоритетами як: вірність українській ідеї та служіння українській спільноті, а не партії чи кланові, інтелектуальна свобода вчених,  гармонійне поєднання інтересів кафедри та особистих інтересів кожного викладача, партнерські стосунки зі студентами, коли важливо навчити студента думати, навчатися, прагнути до знань.

Співробітники

професорКОСТЬ Степан Андрійовичпрофесор
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнадоцент
доцентОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент
доцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)ПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентДАК Павло Юрійовичасистент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Електронна бібліотека кафедри:

Силабуси:

Новий «УНІВЕРСУМ» –  №1–2, 2024ДВА РОКИ ВІЙНИ: ЩО БУДЕ ДАЛІ В УКРАЇНІ? – https://universum.lviv.ua/

Дослідження

Видавнича діяльність

Вісник Львівського університету.  Серія Журналістика: Вип. 40.  – Львів, 2015.  – 382 с.

Зернини пам’яті : збірник матеріалів студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні / За ред. Галини Яценко, Андрія Яценка. – Львів : Простір-М, 2018. – 132 с.

Кость С А. Люди боротьби й ідеї: західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. (біобібліографічний покажчик). – Львів, 2016. – 540 с.

Кость С. А. (у співавторстві). Періодика Західної України 20-30-х рр. XX ст.: Матеріали до бібліографії /За ред. М.Романюка. – Львів, 1998. -Т.1.-319с.

Голодомор 1932-1933 років в Україні: навч. посібник / За ред. С. А. Костя. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 494 с.

Кость С. А. Західноукраїнська преса першої половини XX ст. у всеукраїнському контексті; Монографія. – Львів, 2006. – 513 с.

Кость С. А. Західноукраїнська преса першої половини ХХ століття: Люди боротьби й ідеї (Біобібліографічний довідник). Навчальний посібник / С. Кость. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2016. – 496 с.

Кость С. А. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація: Навч. посібн. – Львів, 2008. – 301 с.

Кость С. А. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша: Навч. посібн. – Львів, 2008. – 304 с.

Кость С. А. Наукові праці, публіцистика і художні твори викладачів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 1954–2014 (Бібліографічний покажчик) / Степан Кость, Тетяна Слотюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 378

Кость С. А. Огляд // Теорія і практика радянської журналістики: основи майстерності. Проблема жанрів / За ред. В. Здоровеги. – Львів, 1989. -С.233-243.

Кость С.  Методологія дослідження соціальних комунікацій (теорії та історії журналістики) / Кость Степан.  − Львів, 2022. − 228 с. − ISBN 978-617-10-0685-0.

Кость С. Українська військово-політична думка / Кость Степан. − Львів, 2022. − 492  с.

Лубкович І., Паславський І., Присяжний М. Львівська школа журналістики: постаті. – Л.: ПАІС, 2014. – 108 с.

Мистецтво збагнути день. Спогади про Володимира Здоровегу / упоряд. О.І.Наливайко; за ред. І.І.Паславського. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – 320 с.

Романчук О. К. Перезаснування України: зб. наук. публіцистики / О. К. Романчук. – Львів: Універсум, 2013. – 584 с.

Романчук Олег К. Соціальна інформатика: Навчальний посібник. – Львів: Універсум, 2016. – 224 с.

Сибірський семестр: пригоди, спогади, роздуми студзагонівців / за ред. І. Паславського. Львів: ПАІС, 2018. – 288 с.

Слотюк Т. Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині: ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900–1939) : монографія / Тетяна Слотюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 248 с + 4 кол. с.

Трофимук М. С.  Латиномовна література України (XV–XIX ст.): жанри, мотиви, ідеї: монографія / М.  Трофимук.  – Львів, 2014.  – 380 с.

Яценко А. М., Яценко Г. В. Публіцистика Івана Франка : Навчальний посібник / Андрій Яценко, Галина Яценко. − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 248 с.

Відійшов у засвіти науковець, літературний критик та колишній викладач факультету Ігор Моторнюк

08.05.2024 | 20:21

Ігор Лук’янович Моторнюк – знакова постать не лише Університету, але й вітчизняного літературознавства, зокрема літературно-критичної думки. Його глибокі, широкодіапазонні аналітичні та витончено стильні рецензії на книги письменників-сучасників та класиків, які він у великому портфелі приносив на свої реально академічні за змістом і формою лекції й повагом діставав їх, сортуючи та демонструючи автографи на них знаменитих авторів (як-от Максим Рильський чи Андрій Малишко), незабутні та дуже корисні для тих, хто любить і знає Її Величність Літературу.
При гострому іскристо-іронічному розумі та добрій...

Читати »

На кафедрі української преси відбувся черговий науково-методичний семінар

25.03.2024 | 11:17

21 березня на кафедрі української преси відбувся науковий семінар «Проблеми воєнної журналістики в Україні та шляхи їхнього вирішення». З доповіддю виступив аспірант 1 курсу Павло Дак. Доповідач наголосив на важливих питаннях безпеки журналістів у час повномасштабного вторгнення, проблемі обмеженого доступу до інформації, а, отже, виникнення фейкових повідомлень, відсутності етичного кодексу для журналіста, який працює в зоні бойових дій. Ще однією проблемою є недостатнє фінансування журналістів-військових репортерів. «Хоча сьогодні журналісти можуть отримати спорядження для перебування у зоні бойових дій  у Центрі...

Читати »

Відкрита лекція “Історія української літератури періоду Другої світової війни (1939-1945 роки)

19.03.2024 | 12:03

Шановні Колеги!
У п’ятницю, 22 березня, о 19:45 відбудеться відкрита лекція доктора наук із соціальних комунікацій Ігоря Павлюка.
Поклик на лекцію: https://meet.google.com/qgs-oqft-eix

Читати »

Журналові «Універсум» – тридцять років!

15.12.2023 | 11:46

 
За три десятиліття журнал утвердився як загальнонаціональний вісник державного відродження, осередок дискусій щодо нагальних проблем.
Важливим напрямом діяльності видання є відновлення історичної пам’яті українського народу.
«На відміну від багатьох західних науково-подібних видань, що ховаються за машкарою «об’єктивності», «нейральності», «Універсум» веде відкритий бій із ворогами України — росією, ії імперсько-рашистською ідеологією, із «русскім міром» та його п’ятою колоною в Україні», — йдеться в матеріалі.

Читати »

Доцентка Університету Галина Яценко Стала лауреаткою Всеукраїнського літературного конкурсу імені Василя Стефаника

06.12.2023 | 16:31

Кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка факультету журналістики Галина Яценко перемогла у II Всеукраїнському літературному конкурсі малих прозових форм імені Василя Стефаника. Нагородження відбулося 3 грудня у концертній залі Музичної школи №2 в Івано-Франківську. У церемонії, крім лауреатів і дипломантів конкурсу, взяли участь Голова НСПУ Михайло Сидоржевський, ідейниця і організаторка, письменниця Марія Вайно, літературознавиця, кандидатка філологічних наук Марта Хороб, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, голова Івано-Франківської організації НСПУ Євген Баран.
Друга спроба участі Галини Яценко в цьому конкурсі виявилася переможною. Адже у...

Читати »