Навчальний план

Галузь знань –
Напрям підготовки – Журналістика

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методологія дослідження соціальних комунікацій 16 16 1:1 Іспит
Текст і комунікація 24 24 1,5:1,5 Залік
Дисципліна на вибір 1:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
64 0:4 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Критика нових медій
Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей
16 16 1:1 Іспит