Освітні програми

061 Журналістика

Спеціальністю – 061 Журналістика
Галузі знань – 06 Журналістика
Кваліфікація – Бакалавр журналістики

Спеціальністю – 061 Журналістика
Галузі знань – 06 Журналістика
Кваліфікація – Бакалавр журналістики

Спеціальністю – 061 Журналістика
Галузі знань – 06 Журналістика
Кваліфікація – Бакалавр журналістики

Спеціальністю – 061 Журналістика
Галузі знань – 06 Журналістика
Кваліфікація – Магістр журналістики

Спеціальністю – 061 Журналістика
Галузі знань – 06 Журналістика
Кваліфікація – Магістр журналістики

Спеціальністю – 061 Журналістика
Кваліфікація – Магістр журналістики

Спеціальністю – 061 Журналістика
Галузі знань – 06 Журналістика

Спеціальністю – 061 Журналістика
Галузі знань – 06 Журналістика

 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 Вступ 2022-2023 н.р.

Запрошуємо стейкголдерів,  представників ринку праці, здобувачів, випускників та всіх зацікавлених осіб до обговорення проєкту освітньої програми.

Зауваження та пропозиції надсилати гаранту освітньої програми доц. Онуфрів С. Т. solomiya.onufriv@lnu.edu.ua