Бакалавр

Питання з журналістського фаху (державний іспит)

Теми бакалаврських+рецензенти 2021

 

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 06 “Журналістика”

https://journ.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/hdr-photograph.png