Бакалавр

 

Освітньо-професійна програма

Дипломи, грамоти, сертифікати

Репозитарій бакалаврських робіт

Академічна доброчесність

Опитування студентів

 

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної
програми просимо надсилати на адресу гаранта Житарюка Мар'яна Георгійовича
Maryan.Zhytaryuk@lnu.edu.ua


Спеціальність: Журналістика (061)
Кваліфікація: Бакалавр журналістики
Випускаючі кафедри:
Зарубiжної преси та iнформацiї
Мови засобiв масової iнформації
Нових медiй
Радiомовлення i телебачення
Теорії і практики журналістики
Української преси

Питання з журналістського фаху (державний іспит)

Теми бакалаврських+рецензенти 2021