Бакалавр

Спеціальність: Журналістика (061)

Кваліфікація: Бакалавр з журналістики

Силабуси навчальних дисциплін

01 Силабус – Іноземна мова

02 Силабус – Боднар – Історія України

03 Силабус – Сарабун – Філософія

04 Силабус – Дахній – Історія філософії

05 Силабус – Хоменко – Історія української культури

06 Силабус – Можаровський –  Фізична культура

07 Силабус – Слотюк – Вступ до журналістики

08 Силабус – Габор – Соціальні комунікації  та комунікайні технології 

09 Силабус – Присяжний – Організація роботи в ЗМІ

10 Силабус – Присяжний – Медіаекономіка

11 Силабус – Табінський – Фотожурналістика в системі ЗМК

12 Силабус – Тихолоз – Теорія та історія української літератури

13 Силабус – Войтович –  Теорія і методика журналістської творчості

14 Силабус – Яценко – Українська мова в  ЗМІ (за професійним спрямуванням)

15 Силабус – Капелюшний – Практична стилістика української мови

16 Силабус  – Дацишин – Ділова українська мова

17 Силабус – Дацишин – Редагування в ЗМІ

18 Силабус  – Дацишин – Медіариторика

19 Силабус – Яценко – Текст і комунікація

20 Силабус – Войтович – Етично правові норми журналістики

21 Силабус – Лавриш – Цифрова журналістика

22 Силабус – Яценко – Історія української журналістики

23 Силабус – Лизанчук – «Інтелектуально-психологічні засади функціонування засобів масової комунікації

24 Силабус – Залізняк – Сучасні технології цифрового сторітелінгу та інфографіки

25 Силабус – Слотюк – Основи наукових досліджень

26 Журналістська майстерність

27 Силабус – Крупський – Комунікаційно-видавничі процеси

28 Силабус – Лось – Зарубіжна журналістика: історія, теорія, сучасна практика

29 Силабус – Мельник – Світова література та публіцистика

30 Конвергентна журналістика: методики творчості і технології виробництва

31 Силабус  – Тимошук – Безпека життєдіяльності та охорона праці

31 Силабус – Тимощук – Охорона праці (основи охорони праці, охорона
праці в галузі)

32 Навчально-ознайомча практика

33 Навчальна практика

34 Виробнича практика

35 Виробнича (переддипломна) практика

36 Силабус – Житаряюк -Курсова

36 Силабус – Житарюк – Курсова робота

36 Силабус – Житарюк – Курсова робота 2023

37 Силабус – Житарюк – Кваліфікаційна бакалаврська робота

37 Силабус – Житарюк – Кваліфікаціна бакалаврська робота

Академічна доброчесність

Проєкт ОПП


Опитування щодо проєкту ОПП Журналістика, 2023
Спеціальність: Журналістика (061)
Кваліфікація: Бакалавр журналістики
Випускаючі кафедри:
Зарубіжної преси та інформації
Мови засобів масової інформації
Нових медій
Радіомовлення і телебачення
Теорії і практики журналістики
Української преси

РОЗКЛАД захисту БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

розклад ЕКу