Магістр

  • ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 06 – Журналістика
  • СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 061 – Журналістика
  • ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: «ЖУРНАЛІСТИКА»

Освітньо-професійна програма

Навчальні плани

Грамоти

Рецензії

 

Репозитарій магістерських робіт

 

Академічна доброчесність

Звіт за результатами опитування студентів

 

Проєкт ОПП

 

 

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної
програми просимо надсилати на адресу гаранта Онуфрів Соломії Тарасівни
solomiya.onufriv@lnu.edu.ua


Спеціальність: Журналістика (061)
Кваліфікація: Магістр з журналістики
Випускаючі кафедри:
Зарубiжної преси та iнформацiї
Мови засобiв масової iнформації
Нових медiй
Радiомовлення i телебачення
Теорії і практики журналістики
Української преси