Магістр

Академічні групи 5 курс, вступ 2020

Академгрупи 5 курс 2020

Захист магістерських робіт

Список і дати захисту

Рецензент магістерські роботи 2020

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 06 “Журналістика”