Магістр

Захист магістерських робіт

Список студентів і розклад захисту магістерських робіт (2019 р.)

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 06 “Журналістика”