Персонал

Деканат

Секретаріат деканату

Кафедра зарубiжної преси та iнформацiї

професор, завідувач (сумісник)ЖИТАРЮК Мар'ян Георгійовичпрофесор, завідувач (сумісник)
професорЛОСЬ Йосип Дмитровичпрофесор
доцентКВАСНИЦЯ Ольга Юріївнадоцент
доцентЛИЛЬО Тарас Ярославовичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Андрій Петровичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Юрій Ігоровичдоцент
доцентХОМЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент
асистентБАЛДА Тарас Романовичасистент
асистентДАВИДЧАК Христина Миронівнаасистент
асистентРАШКЕВИЧ Микола Миколайовичасистент
старший лаборантФІАЛКОВИЧ Ярослава Пилипівнастарший лаборант

Кафедра мови засобiв масової iнформації

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент (сумісник)
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
асистентСТЕЛЬМАХ Марта Юріївнаасистент

Кафедра нових медiй

завідувач, доцент (сумісник)ГАБОР Наталiя Богданiвназавідувач, доцент (сумісник)
доцентАЛЕКСАНДРОВ Павло Миколайовичдоцент
доцентЗАЛIЗНЯК Юрiй Богдановичдоцент
доцентЛАВРИШ Юліана Степанівнадоцент
доцентПАВЛЮК Людмила Степанівнадоцент
асистентБУРИЧ Леся Адамівнаасистент
асистентЛУЦЬ Юлія Михайлівнаасистент
асистентПОГРАНИЧНА Зоряна Валеріївнаасистент
асистентПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент
асистентЧУБЕНКО Катерина Василівнаасистент
асистентШЕКЕРЯК Яна Василівнаасистент
лаборантКАРАНГИЛ Анастасія Євгенівналаборант
лаборантЦАПУН Ірина Олександрівналаборант

Кафедра радiомовлення i телебачення

професорЛИЗАНЧУК Василь Васильовичпрофесор
професорСЕРБЕНСЬКА Олександра Антонівнапрофесор
доцентБІЛОУС Оксана Михайлівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
доцент, завідувач (сумісник)ДВОРЯНИН Парасковія Ярославівнадоцент, завідувач (сумісник)
доцентЛЕБЕДЕНКО (МИХАЙЛИЧЕНКО) Наталія Євгенівнадоцент
асистентБОРИС Леся Романівнаасистент
асистентКАЛИНІВ Андрій Любомировичасистент
асистент (сумісник)ПАВЛИК Мар'ян Тарасовичасистент (сумісник)
асистентПОДЕДВОРНИЙ Тарас Володимировичасистент
асистентТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичасистент

Кафедра теорії і практики журналістики

професор (сумісник)КРУПСЬКИЙ Іван Васильовичпрофесор (сумісник)
професорПОТЯТИНИК Борис Володимировичпрофесор
доцентВАСЬКІВСЬКИЙ Юрій Петровичдоцент
доцентВОЙТОВИЧ Наталія Олегівнадоцент
доцентДМИТРОВСЬКИЙ Зенон Євгеновичдоцент
доцентЛОЗИНСЬКИЙ Мар’ян Володимировичдоцент
доцентРУДИК Мирослава Степанівнадоцент
доцентСКЛЕНАР Ігор Михайловичдоцент
доцентШАЙДА Наталія Костянтинівнадоцент
асистентБЕРДАК Христина Михайлівнаасистент
асистентВІЙТОВИЧ Тетяна Якимівнаасистент
асистентІМБІРОВСЬКА-СИВАКІВСЬКА Лілія Анатоліївнаасистент
асистентМАЄВСЬКИЙ Орест Богдановичасистент
асистентСИВАКІВСЬКИЙ Ярослав Петровичасистент
асистентТАБІНСЬКА Ірина Романівнаасистент
старший лаборантСІКОРСЬКА Діана Дмитрівнастарший лаборант

Кафедра української преси

професорКОСТЬ Степан Андрійовичпрофесор
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнадоцент
доцентОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент
доцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)ПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентДАК Павло Юрійовичасистент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

Лабораторія сучасних медіатехнологій

завідувачПАВЛИК Мар'ян Тарасовичзавідувач
інженер 1 категоріїДОВГИЙ Ігор Михайловичінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїБОХОНКО Вікторія Степанівнаінженер 2 категорії
інженер 2 категоріїГІРНЯК Андрій Степановичінженер 2 категорії
інженер-програмістКОКОР Любомир Степановичінженер-програміст
старший лаборантКАЛЕНІЧЕНКО Олексій Андрійовичстарший лаборант
лаборантНЕЖИВЕЛО Володимир Віталійовичлаборант