Персонал

Деканат

деканКРУПСЬКИЙ Іван Васильовичдекан
заступник деканаШАЙДА Наталія Костянтинівназаступник декана
заступник деканаЯЦЕНКО Андрій Миколайовичзаступник декана

Секретаріат деканату

методист 1 категоріїАЛЬОХІНА Наталія Георгіївнаметодист 1 категорії
методист 1 категоріїВIЙТОВИЧ Тетяна Якимiвнаметодист 1 категорії
старший диспетчерКОВАЧ Ганна Іванівнастарший диспетчер
секретарВЛАСЮК Iрина Михайлiвнасекретар

Кафедра зарубiжної преси та iнформацiї

професор, завідувач (сумісник)ЖИТАРЮК Мар'ян Георгійовичпрофесор, завідувач (сумісник)
професорЛОСЬ Йосип Дмитровичпрофесор
доцентКВАСНИЦЯ Ольга Юріївнадоцент
доцентЛИЛЬО Тарас Ярославовичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Юрій Ігоровичдоцент
доцентХОМЕНКО Тетяна Миколаївндоцент
асистентБАЛДА Тарас Романовичасистент
асистентДАВИДЧАК Христина Миронівнаасистент
асистентМЕЛЬНИК Андрій Петровичасистент
асистентРАШКЕВИЧ Микола Миколайовичасистент
старший лаборантФІАЛКОВИЧ Ярослава Пилипівнастарший лаборант

Кафедра мови засобiв масової iнформації

завідувачЯЦИМIРСЬКА Марiя Григорiвназавідувач
доцентДАЦИШИН Христина Петрівнадоцент
доцентКАПЕЛЮШНИЙ Анатолій Олексійовичдоцент
доцентКОНЮХОВА Любов Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ЯЦЕНКО Андрій Миколайовичдоцент (сумісник)
асистентБІЛЬОВСЬКА Наталія Богданівнаасистент
асистентЛИТОВЧЕНКО Наталія Михайлівнаасистент
асистентМАРКЕВИЧ Богдан Михайловичасистент
асистентРІПЕЙ Марія Володимирівнаасистент
лаборантСИВАНИЧ Софія Олександрівналаборант

Кафедра нових медiй

завідувач, доцент (сумісник)ГАБОР Наталiя Богданiвназавідувач, доцент (сумісник)
доцентАЛЕКСАНДРОВ Павло Миколайовичдоцент
доцентЗАЛIЗНЯК Юрiй Богдановичдоцент
доцентЛАВРИШ Юліана Степанівнадоцент
доцентМАРУШКІНА Ірина Ігорівнадоцент
доцентПАВЛЮК Людмила Степанівнадоцент
асистентБУРИЧ Леся Адамівнаасистент
асистентЛУЦЬ Юлія Михайлівнаасистент
асистентПОГРАНИЧНА Зоряна Валеріївнаасистент
асистентПОЛЯНСЬКИЙ Ігор Степановичасистент
асистент, асистент (сумісник)ЧУБЕНКО Катерина Василівнаасистент, асистент (сумісник)
старший лаборантШЕКЕРЯК Яна Василівнастарший лаборант

Кафедра радiомовлення i телебачення

професорЛИЗАНЧУК Василь Васильовичпрофесор
професорСЕРБЕНСЬКА Олександра Антонівнапрофесор
доцентБІЛОУС Оксана Михайлівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
доцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)ДВОРЯНИН Парасковія Ярославівнадоцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)
доцентЛЕБЕДЕНКО (МИХАЙЛИЧЕНКО) Наталія Євгенівнадоцент
асистентБОРИС Леся Романівнаасистент
асистентКАЛИНІВ Андрій Любомировичасистент
асистент (сумісник)ПАВЛИК Мар'ян Тарасовичасистент (сумісник)
асистентПОДЕДВОРНИЙ Тарас Володимировичасистент
асистентТАБIНСЬКИЙ Ярослав Iгоровичасистент
лаборантВАСЬКІВ Марія Михайлівналаборант

Кафедра теорії і практики журналістики

завідувачПРИСЯЖНИЙ Михайло Павловичзавідувач
професор (сумісник)КРУПСЬКИЙ Іван Васильовичпрофесор (сумісник)
доцентВАСЬКІВСЬКИЙ Юрій Петровичдоцент
доцентДМИТРОВСЬКИЙ Зенон Євгеновичдоцент
доцентЛОЗИНСЬКИЙ Мар’ян Володимировичдоцент
доцентРУДИК Мирослава Степанівнадоцент
доцентСКЛЕНАР Ігор Михайловичдоцент
доцентТИХОЛОЗ Богдан Сергійовичдоцент
доцентШАЙДА Наталія Костянтинівнадоцент
асистент, старший лаборант (сумісник)БЕРДАК Христина Михайлівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентВІЙТОВИЧ Тетяна Якимівнаасистент
асистентВОЙТОВИЧ Наталія Олегівнаасистент
асистентГАДЬО Наталія Романівнаасистент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентМАЄВСЬКИЙ Орест Богдановичасистент
асистентНІРОНОВИЧ Ірина Іванівнаасистент
старший лаборант (сумісник)ДАК Павло Юрійовичстарший лаборант (сумісник)

Кафедра української преси

професорКОСТЬ Степан Андрійовичпрофесор
професорПАВЛЮК Ігор Зиновійовичпрофесор
доцентВЕЛИЧКО Зоряна Андріївнадоцент
доцентОНУФРІВ Соломія Тарасівнадоцент
доцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)ПАСЛАВСЬКИЙ Ігор Івановичдоцент, в.о. завідувача кафедри (сумісник)
доцентРОМАНЧУК Олег Костянтиновичдоцент
доцентСЛОТЮК Тетяна Василівнадоцент
доцентТИХОЛОЗ Наталія Богданівнадоцент
доцентЯЦЕНКО Галина Володимирівнадоцент
асистентПРИСЯЖНА-ГАПЧЕНКО Юлія Михайлівнаасистент
старший лаборантПАЦЮРКО Оксана Миколаївнастарший лаборант

Лабораторія сучасних медіатехнологій

завідувачПАВЛИК Мар'ян Тарасовичзавідувач
технік 1 категоріїГІРНЯК Андрій Степановичтехнік 1 категорії
лаборантБЕРЕЖНЕНКО Ангеліна Сергіївналаборант
лаборантДАК Павло Юрійовичлаборант
лаборантНЕЖИВЕЛО Володимир Віталійовичлаборант