Для вступників до магістратури

Правила прийому до магістратури у 2023 році

Спеціальність 061 Журналістика
Факультет Журналістики
Ліцензований обсяг, осіб 110 (денна форма навчання):

ОПП “Журналістика” — 70

ОПП “Економічна журналістика”. “Міжнародна журналістика” — 25

ОНП “Нові медіа і комунікаційні технології” — 15

 

50 (заочна форма навчання):

ОПП “Журналістика”

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб
Перелік конкурсних предметів для вступу у 2022 році
  1. Фахове вступне випробування

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 «Журналістика» здійснюється за результатами:

  • єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ);
  • або єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та фахового вступного випробування в Університеті (для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра за спеціальністю 061 “Журналістика” у ЛНУ ім. І.Франка).

Програма вступних випробувань

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн. ОПП “Журналістика” — 39 658 грн

ОПП “Економічна журналістика”. “Міжнародна журналістика” — 39 658 грн

ОНП “Нові медіа і комунікаційні технології” — 48 975 грн

(денна форма навчання)

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн. ОПП “Журналістика” — 27 761 грн

(заочна форма навчання)

Правила прийому – 2023

Зразки тестів