Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів
у галузі знань 06 “Журналістика”

 

 

ООП Бакалавр