Аспірантура (підготовка докторів філософії)

  • ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 06 – Журналістика
  • СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 061 – Журналістика

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Навчальні плани

Навчальні плани

Звіт за результатами опитування аспірантів

Силабуси

Розклад сесії

РОЗКЛАД іспитів 2 рік навчання 4 семестр

Рецензії роботодавців

Матеріально- технічна база факультету журналістики

Програма вступу в аспірантуру

 

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми 
"Журналістика" (спеціальність 061 Журналістика) просимо надсилати на адресу факультету: 
journft@lnu.edu.ua