Аспірантура (підготовка докторів філософії)

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми 
"Журналістика" (спеціальність 061 Журналістика) просимо надсилати на адресу факультету: 
journft@lnu.edu.ua

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Навчальні плани 
Звіт за результатами опитування аспірантів
Силабуси
Розклад сесії 

Розклад занять 
РОЗКЛАД іспитів 2 рік навчання 4 семестр

Рецензії роботодавців 

Конференції

Збірник матеріалів конференції молодих учених (14-15 травня 2020р.)

Матеріально- технічна база факультету журналістики

Програма вступу в аспірантуру 

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури