Науково-методична рада

Склад ради


Документи ради


Критерії оцінювання магістерської роботи 2023

Положення про захист кваліфікаційної роботи у формі практичного проєкту

Положення про міжсесійний контроль навчальної роботи студентів (поточний контроль)

Положення про відпрацювання пропущених лабораторних та практичних занять

Положення про попередній захист кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форми навчання.

Положення про творчий захист кваліфікаційних (бакалаврських, магістерських) робіт для студентів денної та заочної форми навчання.

Заява про плагіат

рекомендації щодо проходження науково-дослідницької практики студентів магістратури.

Звіт за результатами опитування аспірантів

Критерії оцінювання бакалаврської роботи

Критерії оцінювання курсової роботи