Навчальний план (спеціальність – журналістика)

Галузь знань –
Напрям підготовки – Журналістика

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Соціальна інформатика 16 16 1:1 Залік
Теорія та історія видавничої справи та редагування 32 16 2:1 Залік
Теорія та історія журналістики 32 16 2:1 Залік
Управління персоналом 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 3:Коректура
Редакторський практикум
12 12 0,8:0,8 Іспит
Дисципліна на вибір 4:Воєнний дискурс у сучасних ЗМІ
Гарячі точки” планети : медійний аспект
16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 5:Рекламний менеджмент
Соціальні мережі
16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 6:Стратегічні комунікації в умовах інформаційно-психологічної війни
Сучасна пропаганда: теорія і практика моделювання ідеологем
16 16 1:1 Іспит
Сучасне радіомовлення і телебачення в контексті інформаційної безпеки України 16 16 1:1 Іспит
Міжкультурна комунікація 32 16 2:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія творчості 48 32 3:2 Залік
Сучасна закордонна публіцистика і тенденції розвитку світу 48 32 3:2 Іспит
Сучасна закордонна публіцистика і тенденції розвитку світу 48 32 3:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 2:Журналістська майстерність
Журналістська майстерність
32 0:2 Іспит
Дисципліна на вибір 3:Деонтологічні тандарти публіцистики
Ефірне мовлення в контексті засад риторики
16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 4:Інформаційна політика воєнного часу
Критика нових медій
16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 5:Професійні стандарти діяльності журналіста у зоні бойових дій
Психологія реклами
16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 6:Світоглядна публіцистика «третього світу», проблеми ідентичності
Українське радіомовлення: виклики часу
16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 7:Видавничий менеджмент
Редагування наукової та навчальної літератури
20 13 1,3:0,8 Іспит