Оголошення щодо публікацій у “Віснику”

22.11.2022 | 10:24

До уваги авторів наукових статей до «Вісника»!

У звʼязку з рішенням Університету, починаючи з січня 2023 р., друкувати усі вісники та інші наукові видання на комерційній основі, Вчена рада факультету журналістики 15 листопада 2022 р., беручи до уваги той факт, що «Вісник Львівського університету. Серія журналістика» є фаховим виданням, яке повинно здійснювати розсилання надрукованої продукції (понад 20 адрес) і мати принаймні 10 примірників на факультеті, вирішила, що всі статті, прийняті редколегією до друку, повинні бути оплачені, у т. ч. і статті членів редколегії. Працівники факультету здають кошти старшим лаборантам кафедр.

З огляду на зростаючі ціни на папір, друк, виконання додрукарської підготовки (рецензування, редагування, верстання), певні видатки на «Індекс-Копернікус» (анкетування, розміщення контенту), редколегія «Вісника» повідомляє, що у Вип. 52 (2022) вартість однієї сторінки становитиме 50 грн. (сторінки 1-15), 60 грн. (за сторінки, починаючи з 16-ї). Вартість сторінки англомовних статей становить 50 %, тобто 25 або 30 грн. відповідно.

Одна сторінка – це 2100 знаків з пробілами. Наприклад, у шановного автора стаття на 42 тис. знаків. 42000/2100=20 с. 15 с. оплачується по 50 грн. (750 грн.), а 5 – по 60 грн (300 грн). Разом: 1050 грн. Якщо такого ж обсягу стаття англійською мовою, тоді за неї треба заплатити 525 грн.

Тому дружня порада: намагайтесь бути лаконічними.