СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

05.02.2021 | 12:39

На факультеті журналістики триває звітна онлайн-конференція. Після пленарного засідання на кафедрі мови засобів масової інформації відбулося секційне засідання.

Керівник секції – проф. Яцимірська М. Г.

Секретар секції – викл. Маркевич Б. М.

З доповідями виступили викладачі кафедри:

  1. Феномен гіпертексту: поняття, структура, функціонування в ЗМІ. Викл. Більовська Н. Б.
  2. Норми нової редакції “Українського правопису” у мовній практиці нових медіа. Доц. Дацишин Х. П.
  3. Трансформування словоформ у прямому телеефірі. Доц. Капелюшний А. О.
  4. Підводка як важливий елемент новинного тексту. Доц. Конюхова Л. І.
  5. Сучасний медіатекст: жанрово-стильові різновиди. Викл. Литовченко Н. М.
  6. Тексти широкого формату в сучасних наукових дослідженнях. Викл. Маркевич Б. М.
  7. Особливості подання газетного заголовка з погляду виразності. Викл. Ріпей М. В.
  8. Правописна дискусія на шпальтах “Свободи”. Доц. Яценко А. М.
  9. Сучасні виміри персвазивного тексту в мережевій журналістиці. Проф. Яцимірська М. Г