Запрошуємо взяти участь у науково- практичній конференції студентів та молодих учених

26.02.2018 | 13:22

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет журналістики

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Другій  Всеукраїнській  науково-практичній конференції студентів та молодих учених  «Професійне становлення журналіста: традиції та нові підходи», яка відбудеться 26-27 квітня 2018 року  року на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу в секціях, а також майстер-класи.

 

    Основні напрями конференції:

 • Українська журналістика: історичний досвід і традиції
 • Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, трансформації, перспективи
 • Нові медіа: на шляху до онлайн-комунікації
 • Специфіка журналістської діяльності
 • Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності
 • Проблеми журналістського мовлення в українсьмому медіапросторі
 • Світові тенденції розвитку сучасної журналістики
 • Висвітлення збройних конфліктів ЗМІ
 • Реклама як вид соціальної комунікації

Для участі в конференції просимо надіслати до 1 квітня 2018 року заявку, у якій зазначити: тему доповіді та відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, факультет, курс, спеціальність, місце навчання, контактний телефон та електронну скриньку), наукового керівника та відомості про нього: на e-mail: konfa.lviv@gmail.com

Прохання також вказати в заявці необхідність бронювання місць у студентському хостелі (гуртожитку).

До 1 квітня 2018 року просимо надіслати тези (обсяг 2-3 ст. А4 із зазначенням П.І.Б. автора, місця навчання та наукового керівника). Друк матеріалів конференції – за кошти організаторів конференції.

 

Протягом двох днів після відправлення заявки на участь на Ваш e-mail надійде звітне повідомлення «Заявку прийнято». Якщо звіту про підтвердження не буде – відправте заявку ще раз або зателефонуйте.

 

Фінансові  умови:  Витрати на проживання та харчування за рахунок учасників конференції або ВНЗ, що відряджає.

 

Координати:  Львівський національний університет імені Івана Франка

                             Факультет журналістики

вул. Генерала Чупринки, 49 м.Львів, 79044

 

Контактні телефони:       (032) 239-40-34 Ярослав Ігорович Табінський

                                     (097) 90797-02  Наталія Олегівна Войтович

(067) 685-57-56 Лілія Анатоліївна Імбіровська

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

 • Текстовий редактор: MS Word (формат файла doc).
 • Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см.
 • Текст: 2-3 сторінки тексту, шрифт Times New Roman,  розмір 14,  інтервал 1. Посилання на літературу в тексті подавати за зразком: [7, с. 19],  [8, с. 23-28].
 • Рядки: 1-й рядок– з правої сторони ім’я та прізвище автора(напівжирним); через рядок – повна назва навчального закладу, організації, (курсив); через рядок  – науковий керівник: наукове звання, прізвище та ініціали (напівжирним); через рядок посередині назва тез великими літерами (напівжирним).
 • Не використовувати переноси та автоматичну нумерацію знесень.

 

 

Зразок оформлення тез

 

Іван Іваненко

Львівський національний університет

імені Івана Франка,

факультет журналістики

Науковий керівник

проф.Петренко П.С.

 

КОНТЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВИПУСКІВ НОВИН НА

УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ: ЕТИЧНИЙ

АСПЕКТ

 

[Основний текст тез]

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В. В. Лизанчук. – К. : Знання, – 628 с.
 2. Голяшева Е. Сучасна реклама і діти [Електронний ресурс] / Е. Голяшева. – Режим доступу до ресурсу: http:// kyiv.proua.com