Тихолоз Богдан Сергійович

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент, ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-46-83

Електронна пошта: bohdan.tykholoz@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Франкознавство, теорія та історія української літератури, філософії та публіцистики, психологія творчості.

Курси

Публікації

Б. Тихолоз — автор понад 120 наукових праць різних жанрів (монографій, навчально-методичних посібників, статей, тез, повідомлень, рецензій, полемічних виступів, перекладів наукових праць, передмов і післямов тощо), упорядник та науковий редактор низки видань.

Основні праці

(лише окремі видання!)

Навчально-методичні посібники

Поети-шістдесятники: Василь Симоненко. Дмитро Павличко. Іван Драч. Борис Олійник: [Хрестоматійний збірник] / Автор-упорядник Б. Тихолоз. — Київ — Львів: Всеувито, 2001. — 80 с. — (Серія: УСЕ для школи: Українська література. 11 клас: Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Вип. 5).

Павло Тичина. Максим Рильський. Володимир Сосюра: [Хрестоматійний збірник] / Автор-упорядник Б. Тихолоз. — Київ — Львів: Всеувито, 2001. — 80 с. — (Серія: УСЕ для школи: Українська література. 10 клас: Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Вип. 7).

Наукові монографії

А. Індивідуальні монографії

Тихолоз Б. Ерос versus Танатос (філософський код «Зів’ялого листя») / Богдан Тихолоз; Передм. Л. Сеника. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 89 с. — (Серія: «Дрібненька бібліотека». Ч. 11).

Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: Студії / Богдан Тихолоз; Художник В. Мельник. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 180 с., іл. — (Франкознавча серія. Вип. 7).

Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка: Діалектика поетичної рефлексії: Монографія / Богдан Тихолоз; НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; Міжнародна асоціація франкознавців; Наук. ред. та авт. післям. В. С. Корнійчук. — Львів, 2009. — 319 с. — (Франкознавча серія. Вип. 12).

Б. Колективні монографії

Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка: (Ейдологічні нариси) / К. І. Дронь, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз, А. І. Швець; За наук. ред. Б. С. Тихолоза; НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. — Львів, 2007. — 336 с. — (Франкознавча серія. Вип. 11).

Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз; НАН України; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. — Львів, 2010. — 288 с. — (Франкознавча серія. Вип. 14).

Проект «Україна». Австрійська Галичина : [колективна монографія] / авт.-упоряд. М. Р. Литвин; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. – Харків : Фоліо, 2016 с. ‒ 410 с. У т. ч. розділ: Тихолоз Б. Український Мойсей Австрійської Галичини (Іван Франко: історія успіху) / Богдан Тихолоз. ‒ С. 228‒254.

Науково-популярні видання

Франко від А до Я / Тексти: Богдан Тихолоз, Наталя Тихолоз. Графічне опрацювання: Романа Романишин, Андрій Лесів. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. — 72 с.

Інші видання (переклади, упорядкування, наукове редагування тощо)

Франко І. Українська література в 1904 році / Упорядк., передм., пер. з нім. Б. Тихолоза; Комент. А. Швець. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. — 93 с. — (Серія: «Дрібненька бібліотека». Ч. 13).

Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма / Ідея та концепція видання, післямова М. Зубрицької; Упорядкування, підготовка текстів, наукове та літературне редагування, пошук та фотокопіювання архівних джерел Б. Тихолоза; Худ. оформлення, макет, комп’ютерна верстка Р. Романишин та А. Лесіва. — Львів: Літопис, 2006. — VI, 154 с. — [Вид. 2-е, випр.]. — Львів: Літопис, 2009. — VI, 154 с.

Кафка Ф. Замок: Роман / Пер. з нім., передм. та приміт. Н. В. Сняданко; Редактор Б. С. Тихолоз. — Харків: Фоліо, 2006. — 317 с. — (Б-ка світ. літ.). I

Франко І. Баляди і розкази / Упоряд. та вступ. стаття Б. Тихолоза; комент. та поясн. слів М. Ізбенко; відп. ред. Є. Нахлік; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Львів, 2007. — 272 с. (LXIV + 32 + 32* + CXLIV*), іл. — (Серія: «Літературні пам’ятки». Вип. 7).

Франко І. Профілі й маски / худож.-оформлювачі Б. П. Бублик; В. А. Мурликін; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б. С. Тихолоза. — Харків: Фоліо, 2008. — 639 с. — (Укр. літ. Колекція).

Франко І. Украдене щастя / худож.-оформлювачі Б. П. Бублик; В. А. Мурликін; упоряд., вступ. стаття, коментарі, пояснення слів Б. С. Тихолоза. — Харків: Фоліо, 2011. — 639 с. — (Шкільна б-ка укр. та світ. літ-ри).

Франко І. Поза межами можливого. Що таке поступ? Одвертий лист до гал[ицької] української молодежі / [упорядк. та передм. Б. Тихолоза]. — Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2012. — 80 с. — (Серія: «Бронебійна публіцистика» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. — Бібліотека газети «День»; «Україна Incognita»).

Донцов Д. Модерне москвофільство. Мазепа і мазепинство / Дмитро Донцов ; [передм. Б. Тихолоза]. – Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2013. – С. 3–7. – (Серія: «Підривна література» / За загальною редакцією Лариси Івшиної. – Бібліотека газети «День»; «Україна Incognita»).

Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. – Дрогобич : Коло, 2013. – 276 с.

Біографія

ТИХОЛОЗ Богдан Сергійович – літературознавець, франкознавець.

Народився 6 жовтня 1978 р. у селі Тальянках Тальнівського району Черкаської області в родині філологів, викладачів української мови та літератури.

 

Освіта

Закінчив філологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка (2000) та аспірантуру при кафедрі української літератури ім. акад. М. С. Возняка (2003).

2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії» зі спеціальності 10.01.01 — українська література.

 

Професійний досвід

2003—2004 — асистент кафедри української літератури ім. акад. М. С. Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

2004—2005 — молодший науковий співробітник,

2006 — старший науковий співробітник Інституту франкознавства.

З 2006 р. — доцент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

2004—2007 — науковий співробітник,

2007—2010 — старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (за сумісництвом).

2012—2016 — заступник декана з наукової і навчальної роботи факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 

Найважливіші професійні досягнення (нагороди, премії, реалізовані проекти, участь у міжнародних програмах, гранти)

Лауреат премій: видавництва «Смолоскип» (2003), НАН України для молодих учених (2006), ім. Соломії Павличко (2006), ім.Григорія Костюка (2008), ім. акад. Сергія Єфремова (2010), Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради працівникам наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2012).

Нагороджений золотою медаллю «Данило Галицький» Національного банку України (2005), відзнакою НАН України для молодих учених «Талант, натхнення, праця» (2011).

Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2006).

Переможець конкурсу ґрантів Президента України для молодих учених (2009).

Книга Богдана та Наталі Тихолозів «Франко від А до Я» (графічне опрацювання — Творча майстерня Аґрафка: Романа Романишин, Андрій Лесів; Львів: Видавництво Старого Лева, 2016) посіла перше місце в рейтингу найкращих книг 23 «Форуму видавців у Львові» (2016) і здобула Ґран-прі Міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока» (2016), а також отримала низку спеціальних відзнак.

Нагороди

Лауреат премій видавництва «Смолоскип» (2003), НАН України для молодих учених (2006), ім. Соломії Павличко (2006), ім. Григорія Костюка (2008).

Нагороджений золотою медаллю «Данило Галицький» Національного банку України (2005).

Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2006).

Одержав грант Президента України для молодих учених на 2009 рік.